of 64120 LinkedIn

Deel Kamer wil sluiting jeugdzorginstelling voorkomen

In het Kamerdebat over de dreigende sluiting van jeugdzorginstelling Intervence door de Zeeuwse gemeenten zijn vijf moties ingediend. De meest vergaande is van SP’er Maarten Hijink cs om de huidige plannen naar de prullenbak te verwijzen.

In het Kamerdebat over de dreigende sluiting van jeugdzorginstelling Intervence door de Zeeuwse gemeenten zijn maandag vijf moties ingediend. De meest vergaande is van SP’er Maarten Hijink cs om de huidige plannen van tafel te halen.

Overname

Er moet alsnog worden onderzocht of Intervence niet door een andere Gecertificeerde Instelling (GI) kan worden overgenomen, oppert het CDA in een motie. Het kabinet zou daar bij de Zeeuwse gemeenten op moeten aandringen. Er moet een evaluatie komen van sluitingen van jeugdzorginstellingen sinds de decentralisatie jeugdzorg, wil GroenLinks. Gemeenten moeten beter worden ondersteund bij dergelijke verstrekkende beslissingen, vinden VVD en D66. Het kabinet moet samen met de gemeenten en vakbonden een personeelsplan opstellen voor het jeugdzorgpersoneel van Intervence. Daarbij moet baangarantie en werkzekerheid het uitgangspunt zijn, aldus een door GroenLinks tweede ingediende motie.

 

Stelselverantwoordelijkheid

De regering moet haar stelselverantwoordelijkheid pakken, ervoor zorgen dat de huidige plannen van tafel gaan en ervoor zorgen dat ‘alle betrokken partijen in de regio komen met een gedragen plan voor de continuïteit en kwaliteit van de jeugdbescherming en reclassering in Zeeland’, aldus de motie van Maarten Hijink (SP), medeondertekend door PvdA, GroenLinks en de PVV. Dit omdat er grote zorgen over de dreigende sluiting van Intervence zijn onder de betrokken kinderen, gezinnen en zorgverleners, als ook kinderrechters, de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid, de Jeugdautoriteit en de vakbond.

 

Escalatieladder

Bij dreigende sluitingen van jeugdinstellingen werkt de zogeheten escalatieladder niet, constateert GroenLinks; dat heeft de situatie rondom Intervence laten zien. Ondanks bemoeienis van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de betrokken ministers dreigt sluiting. En omdat het de ‘zoveelste’ sluiting van een jeugdzorginstelling van dit jaar is, moeten alle sluitingen sinds 2015 worden geëvalueerd. Daarnaast moet een stappenplan worden gemaakt waarin de rollen van alle partijen worden vastgelegd ‘waardoor dit soort situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden’, aldus Lisa Westerveld (GroenLinks) in haar motie. Die wordt in ieder geval ondersteund door de PvdA en SP.

 

Betere ondersteuning

Om in de toekomst onrust bij dreigende faillissementen, overnames of problemen met de zorgcontinuïteit zo veel mogelijk te voorkomen, moeten gemeenten beter worden ondersteund, vinden VVD en D66.  Bij zowel de communicatie als de inzet van een procesbegeleider.

 

De Kamer stemt morgen over de moties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.