of 63428 LinkedIn

Decentralisaties niet in goede handen bij gemeenten

Acht op de tien burgers heeft er weinig vertrouwen in dat de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en (arbeids)participatie bij gemeenten in goede handen in. Dat blijkt uit een vrijdag openbaar gemaakt representatief onderzoek van I&O Research onder ruim 9.000 Nederlanders.

Acht op de tien burgers heeft er weinig vertrouwen in dat de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en (arbeids)participatie bij gemeenten in goede handen in. Van hen was 45 procent tot nu toe tevreden over de geboden zorg, maar deze mensen vrezen voor de toekomst. 34 procent was al ontevreden en heeft er geen of weinig vertrouwen in dat het met de decentralisaties beter gaat worden.

Nulmeting

Dat blijkt uit een vrijdag openbaar gemaakt representatief onderzoek van I&O Research onder ruim 9.000 Nederlanders. De nulmeting is in december uitgevoerd; aan de vooravond van de decentralisatie zorg, jeugd en participatie. In mei en december worden opnieuw metingen gehouden. I&O Research heeft hiervoor de Decentralisatie Index ontworpen, waarin zowel de tevredenheid over de situatie tot 2015 als het vertrouwen voor de toekomst zijn meegenomen.

 

Weinig fiducie

Uit die nulmeting blijkt dat 45 procent van de Nederlanders – dat zelf of zijn directe omgeving een vorm van zorg of ondersteuning (nodig) heeft gehad – tevreden is over de zorg of hulp die zij tot 1 januari kregen, maar geen of weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Zij vrezen dat de wijze waarop gemeenten de nieuwe taken gaan uitvoeren, een verslechtering met zich zal meebrengen. Een op de drie mensen was al ontevreden en heeft er weinig fiducie in dat gemeenten het tij gaan keren.

 

Beter

Een op de vijf Nederlanders was tevreden, verwacht dat dit zo blijft of denkt dat het beter wordt nu de taken door gemeenten worden uitgevoerd. Twee procent is nu ontevreden en verwacht dat gemeenten het juist beter gaan doen dan provincie of rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Zeer voorbarige conclusie, vooral geëntameerd door negatieve publiciteit. Over het functioneren van de 3 D - operatie is pas een goed oordeel te geven na een grondige evaluatie over ca. 3 jaar. Deze gigantische overheveling van taken, waaraan ook nog eens rijksbezuinigingen zijn gekoppeld, zal altijd gepaard gaan met de nodige aanloopproblemen.
Door Jan op
Ach, hou toch op. Deze ordinaire bezuinigingsoperatie is ondoordacht doorgedrukt door deze regering. De regeringspartijen en hun ondersteuners zullen het wel merken bij de eerstvolgende verkiezingen. Geen oudere met nog enig verstand zal nog op hen stemmen, evenmin als vele van hun kinderen.
Door JaapvV (adviseur o.a. openbare ruimte) op
Verwachtingsmanagement..je kan er heel rijk mee worden. Een duidelijk voorbeeld van stemmingmakerij, vind ik. Vanuit mijn ervaring kan ik best wel een aantal bevestigende voorbeelden geven, maar dat doet geen recht aan de goede bedoelingen van alle bij de transitie betrokken partijen en de match met zorgvragers. Die is nu immers in volle gang.
Door Jan Peters (Wethouder) op
Tevredenheid heeft met verwachtingen te maken. Een dialoog over wat mensen mogen en kunnen verwachten, wil dan ook nog wel eens helpen.
Door Rita (algemeen directeur zorgorganisatie) op
Het natuurlijk allemaal even wennen, maar de verwachting die ik heb is: minder zorg, meer buren en familie en vrienden, is meer gemeenschapszin, lagere kosten en minder geklaag. Dus, allemaal even tanden op elkaar, schouders er onder en doorzetten. Veel succes.
Door Logica op
Het onderzoek koppelt het vertrouwen direct aan de decentralisaties. Vraag is of dat terecht is. Zou een vergelijking met het scenario: e.e.a blijft bij het Rijk, maar deze bezuinigt evenveel miljoenen als bij de decentralisaties, niet een beter vergelijking geven?
Oftewel: is het vertrouwen niet eerder gekoppeld aan de bezuinigingen dan aan de overheveling?