Briefdadres

Het ministerie van Volksgezondheid gaat er ook voor zorgen dat er een regeling komt dat in geval van nood zorg kan worden verleend zolang de benodigde papieren hiervoor nog niet in orde zijn. Hierna worden zo snel mogelijk het briefadres en de verzekering in orde gebracht.


Verwarde personen

Deze overeenkomst tussen de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt deel uit van een bredere aanpak van de problemen rond verwarde personen waartoe het kabinet onlangs besloot. Zo werkt de overheid samen met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn voor verwarde mensen. Mensen met ernstige psychische problemen kunnen hierdoor eerder de zorg krijgen die ze nodig hebben. (ANP)