of 59212 LinkedIn

Daklozen Amsterdam gemiddeld jaar in de wacht voor opvang

De gemeente Amsterdam houdt te weinig rekening met de ondersteuningsbehoeften van inwoners die in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, constateert de Amsterdamse Rekenkamer.

De gemeente Amsterdam houdt te weinig rekening met de ondersteuningsbehoeften van inwoners die in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, constateert de Amsterdamse Rekenkamer. De gemiddelde wachttijd voor die voorzieningen bedraagt maar liefst één jaar.

Te groot beroep op zelfredzaamheid

Volgens de Rekenkamer verwacht het college te veel van de zelfredzaamheid van melders. Zij krijgen te weinig informatie over hun rechten (waaronder onafhankelijke cliëntondersteuning) en plichten.  Cliënten die kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonvoorziening met begeleiding moeten zelf veel informatie aanleveren zonder dat hen wordt uitgelegd waarvoor die wordt gebruikt. Ook komt de gemeente onvoldoende tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van cliënten door afgewezenen niet door te verwijzen naar alternatieve voorzieningen. Cliënten die zijn toegelaten, krijgen in de wachtperiode van gemiddeld één jaar onvoldoende ondersteuning.

 

Toegang inadequaat

Om toegelaten te worden, moet de doelgroep volgens de rekenkamer door een complex proces waarin zij met een veelheid van functionarissen te maken krijgt. In de maatschappelijke opvang komt het vaak voor dat cliënten ook geen meldingsbevestiging krijgen en geen onderzoeksverslagen ontvangen. Daarmee komt de rechtspositie van cliënten volgens de rekenkamer in het geding. De helft van de aanvragen wordt daarnaast niet op tijd afgehandeld.   

 

Overbruggingsopvang

Voor cliënten die op de wachtlijst staan, is er niet genoeg overbruggingsopvang beschikbaar. Terwijl cliënten wachten, verslechtert hun situatie in de helft van de gevallen als gevolg van tekortschietende ondersteuning, wat volgens de rekenkamer weer leidt tot langere zorgtrajecten. Er wordt dan ook geconcludeerd dat cliënten steeds langer in de maatschappelijke opvang of in een voorziening voor beschermd wonen verblijven en dat de uitstroom daalt.

 

Aanbevelingen

De rekenkamer vindt dat het gemeentebestuur meer moet doen om de positie van cliënten en de ketensamenwerking te versterken. Ook betoogt de rekenkamer dat het informatiesysteem flink op de schop moet. In de huidige staat van dat systeem is het volgens het rapport nagenoeg onmogelijk om beleid te monitoren en bij te sturen. Het college neemt die aanbevelingen ter harte.

 

3.500 mensen opgevangen

In 2016 vingen voorzieningen voor begeleid wonen en maatschappelijke opvang in Amsterdam 3.500 mensen op. Er kwamen dat jaar 2.900 aanvragen binnen, waarvan er 1.107 werden afgewezen. Eind 2016 stonden er 870 cliënten op de wachtlijst. Dit jaar was het gemeentelijke budget voor voorzieningen voor begeleid wonen en maatschappelijke opvang gesteld op 189 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rick op
Niet alle daklozen zijn ggz patienten,verslaafd of gestoord natuurlijk iemand kan ook alleen door schulden op straat belanden bijv.. hoe dan ook ze verdienen respet.c
Door Anoniem (mantelzorger GGZ) op
Gemeentes hebben bespaard op Beschermd Wonen, het geld wat hiervoor is overgeheveld vanuit het Den Haag wordt gebruikt om andere gaten te vullen. Alleen in Heerlen al is 3 miljoen over van het budget voor Berschermd Wonen. Alle aandacht is gericht op uitstroom, op 'zelfredzaamheid'. Maar vergeten wordt dat Beschermd Wonen ook voorkomt dat straks een groter beroep op zorg gedaan moet worden. Als dat gebeurt, hoeft de gemeente daar niet voor te zorgen maar de Zvw. Zo wordt er gepingpongd met kwetsbare mensen tussen rijk en gemeente, de wijken en corporaties waarin ze weer uitgekotst worden.
Door Krijn op
Daklozen zijn niet sexy. Vluchtelingen wel. Daar kikt het deugvolk op. En helpt (in woord, niet in daad) maar wat graag de vluchteling, het liefst met een camera in aanslag. De daklozen zien ze niet staan, zitten of liggen.
Door Jort van de Meer op
Het lijkt wel of kwetsbaarheid en afhankelijkheid van burgers voor sommige welzijnswerkers een goed en heerlijk machts gevoel geeft.Dat zie je ook bij personeel bij instellingen.Het is een goudmijn en een gevangenis tegelijk. Het is zo jammer voor degenen die het wel goed voor hebben in die branche.En je moet menselijke wethouders hebben in een gemeente.Vooralsnog zien we inderdaad tig problemen waar een iedere gewoon zijn eigen dingetje kan doen.
Door Trevor op
Folders rond laten bangeren er zijn zoveel plekken te bedenken omdie achter te laten over hun rechten en flyers ophangen in de stad. De voorlichting zou hun sterkte punt moeten zijn. Ze vinden hel volgens mij wel grappig als ze de weg niet kunnen vinden.
Door Jochem op
Er moet meer aan de daklozen gedacht worden een hard leven waarin ze nog bijzonder krachtig zijn ook.De meesten zouden dat leven niet eens aan kunnen. We hebben een overdaad aan criminele gemene roddelende bemoeizorgers gooi die er maar uit en geeft dat geld maar aan de opvang,voeding, dekens.en vooral RESPECT en niet van ach die alcoholisten of zwakkelingen nee ook zij willen wat eten. De samenleving zou er op vooruit gaan door het sociale domein maar we zien het door het gedrag van de vrije wijkteams flink misgaan zij zoeken vooral de leuke pestende kant op met alle risico van dien aanranding zelfmoord, bijv..Bemoeizorg is zo onveilig.Weg er mee.Ga eerst naar degenen die hulp vragen en doe niet zomaar iets wat je leuk vindt nl treiteren met een groep/keten.De gevolgen zijn desatreus bij mensen die niet verward of epa zijn.Maar blijkbaar hebben experts ?geen verstand.