of 59123 LinkedIn

Dagactiviteiten dementerenden duurder en slechter

De kwaliteit en de toegankelijkheid van dagactiviteiten voor mensen met dementie is sinds de invoering van de Wmo 2015 hard achteruit gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland.

De kwaliteit en de toegankelijkheid van dagactiviteiten voor mensen met dementie zijn sinds januari vorig jaar fiks achteruit gegaan. Zo worden onder meer dagactiviteiten te duur door de hoge eigen bijdragen die dementerenden moeten betalen.

Afhaken

De eigen bijdragen kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar, meldt Alzheimer Nederland in haar onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie dagbesteding naar gemeenten. ‘In één van de gemelde gevallen steeg het tarief voor dagactiviteiten met 271 procent. Hierdoor haken mensen af, ze beginnen er al niet eens meer aan of gaan zich bovenop de zware mantelzorg ook nog financiële zorgen maken’, zo meldt het rapport. Een kwart van de ondervraagde zorgaanbieders en mantelzorgers maakt melding van hogere eigen bijdragen. Ruim een derde van de aanbieders ziet het aantal bezoekers teruglopen. Ze stoppen er helemaal mee of komen minder vaak. Uit recent onderzoek door Binnenlands Bestuur en Ieder(in) kwam naar voren dat een kwart van de Wmo-gebruikers afziet van zorg door de hoge eigen bijdrage.

 

Verschraling

Er worden minder professionals en meer vrijwilligers ingezet, zo blijkt verder uit het onderzoek van Alzheimer Nederland. Er is sprake van verschraling van de activiteiten en de toeleiding naar de dagactiviteiten is in gevaar. Zowel gemeenten als aanbieders vragen zich af of hulpbehoevenden of hun mantelzorgers de weg naar de Wmo wel weten te vinden. Daarnaast is het vervoer van en naar dagbestedingslocaties vaak uit bezuinigingsoverwegingen verminderd of helemaal geschrapt. ‘Nu mensen met dementie steeds langer thuis wonen, neemt het belang van een goed aanbod van dagactiviteiten toe. Sinds de transitie in de zorg van 2015 staan deze juist onder druk’, stelt Alzheimer Nederland na onderzoek onder 278 mantelzorgers, 50 aanbieders van dagactiviteiten en 20 gemeenten.

 

Gemeenten verantwoordelijk

‘Het tarief voor dagbesteding op de zorgboerderij is in 2015 verhoogd van 14,00 euro per uur naar 51,96 euro per uur! Twee dagen in de week zorgboerderij was in 2014 224,00 euro en in 2015 831,36 euro per vier weken’, meldde een zorgbehoevende eind vorig jaar aan Alzheimer Nederland. ‘De middeninkomens zijn hierdoor onevenredig zwaar getroffen. Ik vind het reuze oneerlijk dat het tarief bepaald wordt door de gemeente waarin je woont. Het is eind december 2015 nog steeds onduidelijk wat de eigen bijdrage voor 2016 wordt.’ Alzheimer Nederland vindt dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen door te zorgen voor passende en toegankelijke dagactiviteiten.

 

Vanavond (donderdag) vanaf 20.30 uur debatteert de Tweede Kamer over de inkoop van dagbesteding.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.