of 61441 LinkedIn

D66: persoonlijke verzorging mogelijk later wel naar gemeenten

D66 steunt het besluit van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) om de persoonlijke verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De fractie sluit echter niet uit dat deze functie op een later moment alsnog overgaat naar gemeenten. Dat schrijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp in een mail aan alle D66-wethouder en -raadsleden.

D66 is ‘zeer kritisch’ over de manier waarop het besluitvormingsproces rondom de persoonlijke verzorging vanuit het kabinet is verlopen. De Tweede Kamerfractie steunt in hoofdlijnen wel het besluit van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA).

Dit schrijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp in een mail aan alle wethouders en raadsleden van de partij. Dit betekent voor D66 niet dat verzorging en verpleging voor altijd de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars blijft. ‘We laten nadrukkelijk de mogelijkheid open dat deze functies op een later moment alsnog samen kunnen overgaan naar de gemeenten’, aldus Bergkamp.

 

Evaluatie wetten

Dat zou op zijn vroegst over vier jaar zijn. De nieuwe wetten, waar de overdracht van een groot deel van de huidige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) wordt geregeld, worden na drie jaar geëvalueerd. De persoonlijke verzorging wordt per 2015 voor 95 procent ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor 5 procent in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

 

Budgetkorting

De financiële gevolgen voor gemeenten zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden nu de persoonlijke verzorging niet naar gemeenten overgaat, benadrukt Bergkamp. Gemeentekoepel VNG heeft aangegeven dat de budgetkortingen van 40 procent op de thuiszorg en 25 procent op begeleiding onhaalbaar zijn en van tafel moeten. Het CDA-Kamerlid Mona Keijzer stelt dat kortingen van respectievelijk maximaal 20 en 5 procent acceptabel zijn.

 

Indicatiestelling

D66 wil verder van Van Rijn weten wat precies de rol wordt van de wijkverpleegkundige, wie de indicatiestelling gaat doen en hoe de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars wordt vormgegeven. ‘We zullen het kabinet hier kritisch op bevragen', aldus Bergkamp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door MOeder op
Maar lijden wordt met GGZ hulp wel flink verlicht en het functioneren verbetert enorm.
Door Moeder (Moeder, mantelzorger, vrijwilliger) op
Zo, dus VAn Rijn belooft 150 miljoen meer te geven voor GGZ-hulp voor kinderen. Beste gemeentebestuurders, als de regering bedenkt dat u de jeugd-GGZ moet regelen en hij was dit bedragje voor 'behandeling van ouders' vergeten, dan is dat een teken dat het ontwerp van de Jeugdwet aan alle kanten rammelt. Ook realiseert de regering zich niet wat het is als je 80 uur per week voor je kind met mentale problemen moet zorgen, en daarnaast voor twee moeders, zoals wij.
Letten op privacy is ook belangrijk, laat gemeentelijke medewerkers die er niet mee te maken hebben niet bij gegevens gezin kunnen, sla ze alleen op voor zorgverleners.
Tot slot, 'behandeling van ouders' kan suggereren dat ouders iets mankeert of te dom zijn dat hun kinderen voeding, rust en regelmaat nodig hebben. Niets is minder waar. Onze kinderen met GGZ-hulp hebben zeer briljante ouders nodig. Om ons te helpen briljant te worden hebben we briljante GGZ-medewerkers nodig. Daar mag niet op bezuinigd worden! Voorkom met dit zoveelste vooroordeel etikettering van ouders die op zijn minst normaal, en vaak buitengewoon betrokken en scherpzinnig zijn bij het opvoeden. Maar goed opvoeden is niet genoeg om onze kinderen te helpen. Specialisme is nodig, en dat wil de GGZ aan ons overbrengen. Dan nog genees je bijvoorbeeld autisme, een eetstoornis of voorstadia van schizofrenie niet!