of 59082 LinkedIn

Crisis dwingt tot minder ambtenaren

Tegenvallende inkomsten en stijgende uitgaven nopen gemeenten tot bezuinigingen op personeel. Dat blijkt uit navraag van Binnenlands Bestuur bij verschillende gemeenten.
8 reacties
Tegenvallende inkomsten en stijgende uitgaven nopen gemeenten tot bezuinigingen op personeel. Dat blijkt uit navraag van Binnenlands Bestuur bij verschillende gemeenten.

Mes in personeelsbestand
Van algehele vacaturestops of gedwongen ontslagen is nog geen sprake, maar er zijn al wel gemeenten die het mes zetten in hun personeelsbestand en een ‘selectieve’ vacaturestop hebben afgekondigd. De bezuinigingen zijn het gevolg van tegenvallende inkomsten (door achterblijvende grondverkoop) en stijgende uitgaven (door toename  van bijstandsuitkeringen).

 

Minder inkomsten
Groeigemeenten kampen met tegenvallers in de grondexploitatie door minder directe inkomsten bij een stagnerende bouw. Minder woningen betekent ook minder inwoners en dat leidt tot een lagere algemene rijksuitkering omdat die is gekoppeld aan inwonertal.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 27, 3 juli 2009.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tamara (juridisch medewerker) op
Rob heeft een punt hoor. Zowel de ambtenaar als de burger heeft er meer aan dat er op 1 A4 staat wat de uitgangspunten zijn en er verder genoeg menskracht is om maatwerk te leveren en handhavend op te treden. Zijn we soms vergeten wat een beleidsnota eigenlijk is? Wat het zou moeten zijn is een codificatie van hoe we bepaalde regels toepassen en waarom. In mijn ideale wereld maken de doeners het beleid, gewoon op basis van wat werkt en wat niet werkt. Die kennis hebben zij namelijk gewoon in de achterzak.
Door Jeroen (Juridisch planologisch adviseur ) op
Beleid is structureel voor een goed werkende organisatie. Het bepaalt de strategie en is de onderbouwing voor keuzen van het bestuur. Burgers en bedrijven hebben juist baat bij goed beleid. Zij eisen dit ook. Bijvoorbeeld bij een bouwvergunning is een helder kader noodzakelijk voor de toetsing. Wat mag wel en niet? Dat kader is bepalend voor de kosten. De vele regelgeving vereist een heldere vertaling in beleid. De 'doeners' maken dankbaar gebruik van het beleid. Zij kunnen niet zonder. Bestuurders ook niet, want slecht onderbouwde besluiten leiden niet tot uitvoering. Dat maakt de 'doeners' overbodig.... Zijn we weer terug bij af.
Door Katrin Cassel op
Natuurlijk is beleid nodig. Maar zonder handjes om het uit te voeren is het nutteloos. Volgens mij wordt er te vaak gedacht dat we klaar zijn als er een nota of plan geschreven en gepresenteerd is. Maar dan moet (de volgende stap van) het werk beginnen!
Door René Maris op
Zelf heb ik vooral last van dat heerlijke aanvullende bestuursakkoord en de effecten ervan in de Meicirculaire.
Door Jos Disselhorst (accountmanager bedrijven) op
Beleid is onmisbaar, betrouwbare overheid enz. Bij het opstellen van beleid moeten de "doeners" meer worden betrokken. Het is aan de beleidsmedewerkers om een goede mix te vinden tussen enerzijds de praktijk en anderzijds de vele visies. Het gat tussen deze twee werkvelden is vaak groot waarna draagvlak ontbreekt.
Door Later (waakvlam) op
Beleidsambtenaren zijn hier zowat uitgestorven, hadden we ze nog maar. In plaats daarvan zitten we nu opgescheept met een legertje planning & controll mensjes, niemand weet waar ze vandaan komen of wat ze doen.
Door A. de Vries (ambtenaar) op
Wat een makkelijke prietpraat van "doener" Rob Roeske. Als iedereen maar wat aan doet, is er geen sprake meer van een eenduidig beleid waarop een burger mag vertrouwen. Nota's mogen wel wat korter en in nog meer begrijpelijke taal worden gesteld. Maar zonder beleid kun je niet. En dat beleid moet natuurlijk wel worden uitgevoerd. Dan is doener Rob aan de beurt.
Door Rob Roeske (Doener - Sociale zaken) op
Dan maar het mes in de m.i. te grote hoeveelheid beleidsambtenaren?
Nog meer nota's en beleid bieden echt geen uitkomst. We hebben (te-)veel denkers en beleidsambtenaren en soms weinig daadkracht en doeners. Vaak is echte aanpak nodig. Een aanpak waarmee we breken met de bekende gang van zaken van denken, bedenken, nadenken, meedenken en daarna de zoveelste nota schrijven. Afgestudeerde vmbo'ers willen geen visienota's, beleidsmakers, notities, schema's en beleidsnota's over arbeid, maar gewoon een baan. Ouders van schoolgaande kinderen zitten niet te wachten op beleidsvisies en rapporten over de publieke sector, maar willen gewoon een goede leraar voor de klas. En principes over gelijke kansen maken geen eind aan slecht onderwijs en disfunctioneren van managers aan de top van megalomaan grote scholen. Burgers hebben geen behoefte aan hondenpoepbeleidnota's en bomenbeleidnota's. Gewoon bekeuren die hondenpoepers en bomen gewoon snoeien en omzagen als ze ziek zijn en een nieuwe boom planten (het "doen"). Naast de theoretische denk-agenda met rapporten, beleid en nota's, heeft de samenleving veel meer dringend behoefte aan "doen", waarmee belangrijke vraagstukken daadwerkelijk worden aangepakt. Dat verkleint volgens mij ook nog eens de afstand tussen enerzijds de burger en anderzijds de politiek en haar ambtenaren. En minder denkambtenaren is ook een stuk goedkoper dan doe-ambtenaren. Een mooie bezuiniging?