of 64621 LinkedIn

Commotie Anw-compensatieregeling ABP blijft

De commotie over het vervallen van de Anw-compensatieregeling per 1 februari 2018 is niet weggenomen door bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van pensioenfonds ABP. Wortmann-Kool trad op in het consumentenprogramma Radar, maar krijgt de handen niet op elkaar bij boze premiebetalers en vakbondsleden. De Tweede Kamer stelt (opnieuw) vragen.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van pensioenfonds ABP heeft de onrust niet kunnen wegnemen die is ontstaan door het vervallen van de Anw-compensatieregeling per 1 februari 2018. Wortmann-Kool trad op in het consumentenprogramma Radar, maar krijgt de handen niet op elkaar bij boze premiebetalers en vakbondsleden. De Tweede Kamer stelt (opnieuw) vragen.

Verkeerde communicatie

Wortmann-Kool gooit het nu op ‘verkeerde communicatie’ met de deelnemers in het ABP. Zij doelt daarmee op de knullige en late communicatie over de afschaffing van de compensatieregeling Anw. Eind oktober 2017 stuurde het ABP haar deelnemers een brief met de mededeling dat al per 1 januari de compensatieregeling zou worden afgeschaft voor nieuwe gevallen.

 

Individuele verzekering

Deze datum is door alle commotie inmiddels verplaatst naar 1 februari. Premiebetalers van het ABP kunnen terecht bij verzekeraar Loyalis, waar zij een individuele nabestaandenverzekering kunnen afsluiten. Of, in samenspraak met de werkgever, bij Loyalis een collectieve verzekering kunnen afsluiten. Een collectieve verzekering die pas medio januari in de markt is gezet, twee weken voor het verstrijken van de Anw-compensatie van het ABP.

 

Uitzonderingen

Ook meldt Wortmann-Kool in de uitzending van Radar van 8 januari dat een uitzondering zal worden gemaakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zij kunnen zich immers niet bijverzekeren. Voor deze groep blijft de compensatie bestaan onder de oude voorwaarden. De communicatie hierover was echter ook weer olie op het vuur. Aanvankelijk berichtte ABP dat nabestaanden maar met het ABP moesten bellen en dat het pensioenfonds aan de hand van een formulier wel zou beoordelen of iemand Anw-compensatie zou krijgen. Dit is nu aangepast, beoordeling kan ook vóór het overlijden worden gedaan.

 

Aanvulling

De Anw-compensatie van het ABP is een aanvulling op het nabestaandenpensioen vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw), die partner en/of kinderen in veel gevallen het recht geeft op een uitkering van de overheid. In sommige situaties is deze aanvullende regeling van belang, vooral voor partners die nog geen recht op AOW hebben of geen (of een gedeeltelijke) Anw-uitkering ontvangen. De compensatie kan variëren van enkele tientjes tot in veel gevallen 540 euro per maand.

 

Reparatie

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners (niet thuiszitten, maar wérken). Door de voorwaarden van de wet kwamen er echter minder mensen voor een uitkering in aanmerking. Met de Anw-compensatie repareerde ABP dit gedeeltelijk.

 

Vereenvoudiging

Reden voor pensioenfonds ABP om de Anw-compensatie te schrappen is ‘vereenvoudiging’ van het pensioenreglement. Het ABP heeft bij de Pensioenkamer geklaagd dat het fonds een woud van gecompliceerde regelingen kent, waar dringend de bezem doorheen moet. Geld is het probleem niet, er maken slechts zo’n 15.000 deelnemers gebruik van de Anw-compensatieregeling. In ruil voor het schrappen van de regeling heeft het ABP haar partnerpensioenregeling verruimd.

 

Ongeneeslijk zieken

In juli 2017 besloten werknemers en werkgevers in de Pensioenkamer dat de Anw-compensatie bij het ABP komt te vervallen voor nieuwe gevallen, dus voor pensioendeelnemers die na 1 februari 2018 komen te overlijden. Dit riep onrust op, vooral bij mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn. Meestal zal de partner genoegen moeten nemen met een gehalveerd of nog lager partnerpensioen. De praktijk zal zijn dat veel nabestaanden rechtstreeks in de bijstand belanden met alle gevolgen van dien.

 

Grote druk

Over het Pensioenkamerbesluit van juli 2017 is echter het laatste woord niet gezegd. Vakbonden voelden zich onder grote druk gezet om een pakket ABP-maatregelen goed te keuren die de complexiteit van diverse pensioenregelingen moest reduceren. Volgens het ABP-bestuur dreigde een ‘uitvoeringsinfarct’ en het pensioenfonds had zich al verzekerd van de steun van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die ook vonden dat snelle aanpassing van de regelingen nodig was.

 

Boze vakbonden

Als de sociale partners er in de Pensioenkamer niet tijdig uitkwamen, zou het ABP eigenstandig ingrijpen in de regelingen. De vakbonden zijn daarover in juli boos geworden, omdat het ABP als uitvoerder van pensioenregelingen opeens op de stoel van de sociale partners ging zitten. Om vervolgens in de afgelopen maanden ook nog een potje van de communicatie rondom de veranderingen te maken.

 

Tweede Kamer

Dit heeft in de Tweede Kamer het CDA en 50Plus wakker geschud. De Kamerleden Pieter Omzigt (CDA) en Martin van Rooijen (50Plus) hebben op 16 januari vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Weet de minister… Vindt de minister ook niet dat… enzovoort. Oprechte opwinding in de Tweede Kamer. Maar ook een beetje voor de bühne, want eigenlijk heeft minister Ollongren op 9 januari al vragen over het onderwerp beantwoord, als antwoord op eerdere vragen over deze zaak van diezelfde Van Rooijen in december.

 

Hoge kosten

In haar brief geeft Ollongren geen krimp. De overheid bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van het ABP. Deelnemers in het ABP hebben wel ‘tot 1 februari de tijd zich bij te verzekeren’, schrijft zij de Kamer. Ook het argument dat oudere ABP-deelnemers zich alleen tegen hoge kosten individueel kunnen bijverzekeren (met premies oplopend tot 700 euro per jaar) is niet aan haar besteed. Daarop antwoordt de minister dat vraag en aanbod nu eenmaal de prijs van aanvullende verzekeringen bepalen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leonora (Nu Huisvrouw) op
Als pensioenadviseur zou men toch moeten weten dat in 2004 het nabestaanden pensioen bij de ABP is verlaagd van 70% naar 50%. In de plaats kwam de ANW compensatie. Ik snap niet dat niet meer mensen hier over praten, waarschijnlijk is de getroffen groep te klein. pure diefstal wat het ABP doet.
Door Wat is er mis met zelf een baan zoeken? (zelfredzaam belastingbetaler) op
@@Door W.D (Huisvrouw) op 25 januari 2018 00:08
Ik heb als mijn man komt te overlijden vanaf 1-02-2018 nog 4 jaar en 4 maanden te overbruggen,het is een schrijnende toestand,wij hebben altijd een collectieve ANW verzekering van de OHRA gehad (misschien dubbel verzekerd?) maar die stopte toen mijn man 65 werd,wij schelen 8 jaar in leeftijd maar hij kon geen dag langer verzekerd blijven en dan nu deze maatregel,weten ze wel wat ze mensen zoals wij aandoen? Ik mag hopen dat er heel snel een collectieve verzekering komt die te betalen is,mijn man wordt 71 en is particulier nergens te meer te verzekeren.
Wat is er mis met zelf een baan zoeken?
Door ANW afschaffen (netto toptarief betaler) op
@"Het zijn de alleenstaanden die al 21 jaar aan het kortste eind trekken, en die moeten meebetalen aan een regeling waar zij niets aan hebben. "
Helemaal eens. Hou op met zeuren en ga werken!
Door ANW afschaffen (netto teveel betaler) op
Laat de mensen het zelf regelen! Waarom hebben we in godesnaam ANW of AWW? Vrouwen zijn zelfstandig en kunnen ook werken. Niet elk risico hoeft door de belastingbetaler gedekt te worden.
Door F.L. op
@van der Wiele
Als pensioenjurist zou u toch moeten weten dat dit niet alleen een ambtenarenkwestie is.
Uit het FD: "Toch blijken er volgens een inventarisatie van bureau TPRA nog enkele tientallen fondsen te zijn die ANW-compensatie bieden. Op de lijst staat onder meer PFZW, evenals het fonds voor de schoonmakers en de pensioenfondsen van de Anwb en Nedlloyd. Volgens TPRA zijn er daarnaast nog eens zo’n veertig fondsen waar deelnemers zich vrijwillig kunnen verzekeren tegen een ANW-hiaat.
PFZW heeft voorlopig geen plannen om de ANW-compensatie af te schaffen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De premiebijdrage is circa 0,1%. Bij ABP was dat 0,4%."
Waar het om gaat is dat men niet op deze manier van gemaakte afspraken (eenzijdig) afscheid mag nemen. Of je het eens bent of niet met die afspraken, de zekerheid die men had om partners verzorgd achter te laten, wordt te snel weggenomen, zonder alternatieven te bieden en een daarbij passende termijn om dit op te vangen.
Dat is onbehoorlijk bestuur, geen kwestie van rupsjes-nooit-genoeg.
Door W.D (Huisvrouw) op
Ik heb als mijn man komt te overlijden vanaf 1-02-2018 nog 4 jaar en 4 maanden te overbruggen,het is een schrijnende toestand,wij hebben altijd een collectieve ANW verzekering van de OHRA gehad (misschien dubbel verzekerd?) maar die stopte toen mijn man 65 werd,wij schelen 8 jaar in leeftijd maar hij kon geen dag langer verzekerd blijven en dan nu deze maatregel,weten ze wel wat ze mensen zoals wij aandoen? Ik mag hopen dat er heel snel een collectieve verzekering komt die te betalen is,mijn man wordt 71 en is particulier nergens te meer te verzekeren.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De Overheid bemoeit zich nergens mee, maar hoe moeten wij de rol van DNB en AFM in de pensioenkamer dan zien?
Feit is dat het ABP (al dan niet gedwongen) in bepaalde zaken knullig communiceert (ANW-compensatie, het aan de grote klok hangen van koersgevoelige informatie over niet meer beleggen in o.a. tabak en kernenergie). Sommige gepensioneerden hebben sinds 1 januari 2013 al totaal 6,5% op hun netto (!!!) aanvullend pensioen ingeleverd . Het is 'deze stortregen' die de emmer doet overlopen.
Door André Oud (Raadslid) op
Een maatregel die op zich uit te leggen en te billijken is, die echter fors nadelig uitpakt voor een groep die al op vele terreinen net buiten de boot vielen. Gezien de beperkte grootte van die groep moet dit toch te repareren zijn.
Door Wolf (oud-ambtenaar) op
Pensioenuitvoering ingewikkeld? Niet voor de oudgedienden van het fonds die nu allemaal met voorrang moeten vertrekken om plaats te maken voor jonge, flitsende en hoogopgeleide nieuwelingen die helaas niet voorzien zijn van kennis van zaken. Door het gedwongen vertrek van de zeer kundige en menselijke oudgedienden heeft het fonds dit voor een groot deel over zichzelf afgeroepen. De vakbonden hebben hier ook weer lekker aan meegeholpen net zoals bij het verkwanselen van andere rechtspositionele regelingen, nu wil men weer de boven- en nawettelijke WW van onderwijzers "marktconform" maken of te wel nog verder verslechteren. Hier betalen we dus premie voor. Het is gewoon een zooitje in Nederland, en kom nou niet met rechts of links geleuter, die lui zitten allemaal alleen maar voor hun eigen belang op 't blauwe pluche van de 2e Kamer. Verdient lekker hoor dat baantje vooral met het behoud van hun boven- en nawettelijke trajecten, daar hoor je ze nooit over, gek hé.
Door J. van der Wiele (pensioenjurist/adviseur) op
Ik geloof dat veel mensen zijn vergeten dat het in 1996 (bij het vervangen van de AWW door de Anw) volstrekt helder was dat werknemers zich individueel zouden moeten bijverzekeren als zij (naast het NP) een basis-uitkering (zoals de Anw) wilden veiligstellen voor hun partner. De tijden waren immers veranderd.
Bij de overheid was ook allang wettelijk geregeld dat bij het ABP de Anw-compensatie zou worden afgebouwd voor diensttijd vanaf 1996. Ook was geregeld al dat gehuwden en alleenstaanden evenveel ouderdomspensioen gingen opbouwen (door de invoering van de uniforme franchise).
Maar nee, dat was allemaal nog niet genoeg voor de gehuwden (en anderen met een partner). Zij dwongen via hun vakbonden af dat er bij het ABP tóch weer een collectieve verzekering kwam, voor een Anw-compensatie, waaraan ook de alleenstaanden (geheel tegen de bedoelingen en de logica van de Anw en de logica van de uniforme franchise in) verplicht moesten bijbetalen, zonder dat zij daarvan konden afzien. Gehuwde Abp-pensioenopbouwers (en anderen met partner) moeten eens een keer tevreden zijn met de 21 jaar langer Anw-compensatie die zij gekregen hebben. Zij gedragen zich als rupsjes-nooit-genoeg. Zij moeten zich realiseren dat het de alleenstaanden zijn waarnaar nooit is geluisterd. Het zijn de alleenstaanden die al 21 jaar aan het kortste eind trekken, en die moeten meebetalen aan een regeling waar zij niets aan hebben. Ook moeten alleenstaanden verplicht meebetalen aan een NP (65-) waarvan zij niet kunnen afzien en waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Dat is geen solidariteit maar uitbuiten.
De solidariteit is een schoon goed, maar die zit al in het ouderdomspensioen ingebakken.