of 59250 LinkedIn

Combineer zorg en werk bij jongeren

De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden in Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014. Een integrale aanpak met een combinatie van Wmo- en Participatiewet elementen blijkt te werken.

Wat kunnen gemeenten leren uit het verleden als het gaat om het aan werk helpen van jongeren met een beperking.

Die vraag staat centraal in het essay Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt van het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Lokaal 15. In de uitvoering van de Participatiewet krijgen jongeren met een beperking het moeilijk, denken de schrijvers. Want er wordt fors bezuinigd op dagbesteding, gesubsidieerde arbeid en ondersteuning. Maar bovendien moeten jongeren met een beperking concurreren met andere bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals mensen uit de sociale werkvoorziening. En de verwachting is dat gemeenten zich in eerste instantie zullen richten op de kleine groep gehandicapten met een grote verdiencapaciteit. Gemeenten kunnen die groep immers vrij gemakkelijk naar reguliere arbeid leiden.

Sportclubs
De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden in Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014. Een integrale aanpak met een combinatie van Wmo- en Participatiewet elementen blijkt te werken. Oog voor een niet 100% verdiencapaciteit, zorg én werk biedt kansen voor een rol voor deze jongeren in het sociale domein. Door deze jongeren taken te geven bij maatschappelijke organisaties, sportclubs, in welzijn en zorg doen ze nieuwe vaardigheden en kennis op en vergroten daarmee de kans op (on)betaald werk. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de lokale samenleving.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.