Het grootste deel (17 miljoen) is bedoeld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs aan werk te helpen. Verder gaat 4 miljoen naar kinderen die in armoede leven. Ten slotte krijgen vrijwilligersorganisaties in de schulddienstverlening zoals SchuldHulpMaatje 4 miljoen extra subsidie.

 

Extra inspanning

Volgens Segers blijkt uit de begroting van 2019 dat alle inkomensgroepen erop vooruitgaan. 'Maar tegelijkertijd weet ik dat er desondanks mensen in schulden zitten, nog steeds kinderen te maken hebben met armoede en kwetsbare jongeren moeilijk aan een baan komen.' Voor die groep is volgens hem een extra inspanning nodig. (ANP)