of 65101 LinkedIn

CBS: Aantal daklozen daalt, vooral onder jongeren

Sinds 2016 is de groep daklozen tussen 18 en 27 jaar zo goed als gehalveerd: van 10,7 duizend tot 5,8 duizend. Daar staat tegenover dat het aantal daklozen in de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar juist groeide van 14,9 duizend tot 20 duizend.

Het aantal daklozen in Nederland lijkt, na een jarenlange stijging, een daling in te zetten. Ook wordt het aandeel jonge daklozen steeds kleiner. 

Daling
Tussen 2009 en 2018 groeide het aantal daklozen in Nederland van zo'n 18 duizend tot bijna 40 duizend. Een ruime verdubbeling. Maar in 2020 en 2021 lijkt die trend zich langzaam te keren. Dat blijkt uit de nieuwste schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2018 en 2021 daalde het aantal daklozen van 39,3 duizend tot 32 duizend.

Lees verder onder afbeelding

Afbeelding

Bron: CBS

Jonge daklozen
De daling is het sterkst te zien bij de jonge daklozen. Sinds 2016 is de groep daklozen tussen 18 en 27 jaar zo goed als gehalveerd: van 10,7 duizend tot 5,8 duizend. Daar staat tegenover dat het aantal daklozen in de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar juist groeide van 14,9 duizend tot 20 duizend. De jongste daklozen waren in eerdere jaren juist de sterkst stijgende groep: tussen 2009 en 2018 is het aantal daklozen tot 30 jaar oud verdrievoudigd.

Lees verder onder afbeelding
Afbeelding
Het aandeel daklozen tussen 18 en 27 daalde van 35 tot 18 procent in de periode 2016-2021. De groep 27- tot 50-jarigen groeide van 49 tot 62 procent. Bron: CBS

Grote steden
De samenstelling van de daklozenpopulatie wijkt op verschillende punten erg af van de algemene bevolking. Zo bestaat de groep voor 80 procent uit mannen, terwijl van alle Nederlanders slechts de helft man is. Ook verblijft 37 procent van de daklozen in een van de vier grote steden, tegenover 16 procent van de bevolking als geheel. Verder heeft 50 procent van de daklozen een niet-westerse migratieachtergrond. Dat geldt maar voor 16 procent van alle Nederlanders bij elkaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.