of 64204 LinkedIn

Castricum laaiend op provincie over statushouders

Castricum heeft haar achterstand in het huisvesten van statushouders over 2020 grotendeels weggewerkt en is hard bezig om het dit jaar afgesproken aantal statushouders te huisvesten. Dat stelt het Castricumse college. Het college is boos dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente publiekelijk aan de schandpaal nagelt.

De gemeente Castricum heeft haar achterstand in het huisvesten van statushouders over 2020 grotendeels weggewerkt. Ze is daarnaast hard bezig om het dit jaar afgesproken aantal statushouders te huisvesten. Dat stelt het Castricumse college. Het college vindt het ‘betreurenswaardig’ en is ‘uiterst verbolgen’ dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente publiekelijk aan de schandpaal nagelt en met een indeplaatsstelling dreigt. Een ‘disproportionele actie’, vindt Castricum.

Onwaar

GS hebben Castricum woensdag gedreigd de huisvestingsachterstand op kosten van de gemeente weg te werken als de huidige achterstand (34 statushouders) niet voor het eind van dit jaar is weggewerkt. GS gaven daarbij dat Castricum sinds 2020 onvoldoende haar best doet de eigen toezeggingen na te komen. ‘Het college vindt het betreurenswaardig dat GS op dit moment de vooraankondiging (tot indeplaatsstelling, red) doet terwijl er op meerdere fronten hard is gewerkt om invulling te geven aan de afspraken’, stelt wethouder Paul Slettenhaar (wonen, VVD) in een reactie. Ook het feit dat de via een persbericht communiceert − en de inhoud daarvan −, is in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Vooral de aantijging dat Castricum haar best niet doet is onwaar en doet geen recht aan onze inspanningen’, aldus Slettenhaar. GS hebben het college dinsdagmiddag via een brief van het voornemen tot provinciaal ingrijpen op de hoogte gesteld, laat de woordvoerder van verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen (wonen, VVD) weten.  

 

Flexwoningen

Volgens de wethouder is de achterstand uit 2020 grotendeels weggewerkt en zijn er in de eerste helft van dit jaar 21 verblijfsgerechtigden gehuisvest. ‘De achterstand van 2020 is op zes personen na nog niet weggewerkt.’ Zodra de zogeheten flexwoningen worden opgeleverd, kunnen ook daar statushouders worden ondergebracht. De oplevering daarvan heeft vertraging opgelopen. Daarmee wordt niet de hele achterstand weggewerkt, erkent Castricum.

 

Onmogelijk

Dit is echter in meer Noord-Hollandse gemeenten zo; GS hebben daarover eind juni een brief naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gestuurd. Daarin schrijven GS onder meer dat de Noord-Hollandse gemeenten onevenredig veel verblijfsgerechtigden moeten huisvesten en dat krapte op de woningmarkt de gemeenten parten speelt. In diezelfde brief gaven GS ook aan te verwachten dat zeventig procent van de Noord-Hollandse gemeenten dit jaar de taakstelling niet gaat halen. ‘Het is zuur dat de provincie Noord-Holland de gemeente Castricum dreigt met indeplaatsstelling terwijl zij zelf aan geeft dat het voor gemeenten onmogelijk is om aan de taakstelling te voldoen’, aldus Slettenhaar. De door GS aangekaarte problemen spelen in alle Noord-Hollandse gemeenten, ook in Castricum, benadrukt de wethouder. Slettenhaar begrijpt dan ook niet waarom alleen Castricum door de provincie wordt aangepakt.

 

Beperkte woningbouwmogelijkheden

‘De taakstelling van 2021 is bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. En dit in een woningmarkt die gekenmerkt wordt door grote schaarste. Naast het zorgen voor huisvesting van reguliere woningzoekenden is er ook grote druk vanuit de uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen, spoedzoekers en arbeidsmigranten’, verduidelijkt Slettenhaar. ‘Aan de andere kant wordt het aanbod aan nieuwbouwwoningen bemoeilijkt door onder andere de stikstofproblematiek, Schipholcontouren en de Provinciale Omgevingsverordening (PRV). Met de aanwijzing van grote delen van het buitengebied van Castricum tot 'Bijzonder Provinciaal Landschap' worden de woningbouwmogelijkheden van Castricum fors beperkt. Dit heeft uiteraard ook invloed op de huisvesting van verblijfsgerechtigden.’ Castricum gaat er desondanks van uit dat het de afgesproken taakstelling voor 1 januari wordt gehaald. ‘Wij doen daar in elk geval alles aan. Wat we niet willen, is maatregelen treffen die disproportioneel zijn naar andere woningzoekenden of afspraken met de buurt niet nakomen.’

 

Onredelijk

Eind vorig jaar heeft de regio Alkmaar, waar Castricum onder valt, een brief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en de provincie Noord-Holland waarin zij aangeeft dat de taakstelling onder de huidige omstandigheden onredelijk en onmogelijk te realiseren is, zonder andere woningzoekenden te duperen. Op de oproep aan Den Haag om hierover samen om tafel te gaan, is nog geen reactie van het ministerie gekomen, aldus de wethouder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het woningbouw-balletje ligt vooral bij Provincies en het Rijk en niet of nauwelijks bij gemeenten, die bovendien zelf niet eens woningen mogen/kunnen bouwen/exploiteren. Het wordt tijd dat deze Overheidslagen eens wakker worden geschud.
Door Elmer (Adviseur) op
Een vvd wethouder, een vvd gedeputeerde en een vvd staatssecretaris. Maar Bertus wijst vier keer naar D66. Gaat goed Bert!
Door Piet (Gepensioneerd) op
Het asiel fenomeen heeft al jaren religieuze proporties aangenomen. Vluchtelingen helpen we er nauwelijks mee, het instrument “asiel” heeft zijn langste tijd gehad. Het middel is erger dan de kwaal. 300 Congolezen die door de reisagent zijn getraind om zich voor te doen als homo een officiële asielstatus geven is toch knap stom. En toch weigert de politiek het instrument te evalueren. Het VN Vluchtelingenverdrag en de nationale asiel regelgeving zijn uitgezonderd van beleidsevaluatie. Spijtig, als we al die kolossale sommen geld die in de asielindustrie omgaan zouden ombuigen naar vluchtelingenkampen, dan waren we veel socialer. We geven kapitalen uit aan ons nationale asiel loket maar we zouden met eenvoudiger maatregelen veel effectiever en meer vluchtelingen kunnen helpen. En onze eigen woningzoekenden!!!
Door Bertus (Beleidsadviseur) op
Typisch D66 om niet te begrijpen dat gemeenten geen woningen erbij kunnen toveren. Daarom wil D66 alleen 100.000 plus gemeenten want die zouden het wel kunnen. Enorm professioneel zal het worden met de staatsinrichting van D66. Wat D66 niet begrijpt is dat Nederland dit helemaal niet wil. Luisteren naar de kiezers en iets doen voor het eigen volk kan deze partij niet. Het is is landverraad.
Door Peter-Paul (Rud) op
Wanneer komt nu eindelijk eens het besef dat Nederland niet de problemen van de wereld kan blijven oplossen?
1 miljoen woningen erbij is een enorme opgave maar de milieudruk wordt daarnaast ook nog eens vergroot door werken, recreëren, consumeren, mobiliteit, zorg enz. Opvang in de regio, zelfs Rutten lijkt er langzaam klaar voor.
Door W. van den Bosch op
De CvK heeft vandaag even geen tijd om te reageren, want hij staat onder werktijd lekker te zuipen met de Pandjesprins in Zandvoort. Volgende week zal hij wel laten weten dat die luie ambtenaren in Castricum eens wat harder moeten werken.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is weer hetzelfde liedje provinciale- en rijksbestuurders dekken zich in politiek opzicht in en geven gemeenten de Zwarte Piet. Ze kunnen beter eens zorgen dat de woningbouw echt opgang komt in plaats van met allerlei lapmiddelen hun eigen mismanagement en onkunde op dit beleidsterrein te verbloemen.
Door Zipje op
Zijn er ook nog betaalbare woningen voor mensen die hier geboren zijn en/of hier al jaren wonen? Regelen het rijk en de provincie daar iets voor?