of 64621 LinkedIn

BZK lanceert Platform Gemeenten en Mensenrechten

Het is zonde als gemeenten steeds zelf het wiel moeten uitvinden, dus lanceert het ministerie van BZK op 16 november het Platform Gemeenten en Mensenrechten. Het platform richt zich specifiek op gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren en heeft als doel de kennis en betrokkenheid van gemeenten bij mensenrechten te vergroten.

Het is zonde als gemeenten steeds zelf het wiel moeten uitvinden, dus lanceert het ministerie van BZK met onder meer de VNG op 16 november het Platform Gemeenten en Mensenrechten. Het platform gaat zich richten op gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren en heeft als doel de kennis en betrokkenheid van gemeenten bij mensenrechten te vergroten.

Demonstratierecht
De gemeente Amsterdam heeft een speciale handreiking over demonstratierecht. Daar kunnen gemeenten die plotseling te maken krijgen met demonstraties hun voordeel mee doen. Wifitracking in het kader van smart cities is handig om informatie te verzamelen, maar er zitten bijvoorbeeld ook privacyrisico’s aan. ‘Als een gemeente hier tegenaan is gelopen, kunnen zij die kennis delen op het platform’, verduidelijkt Ariënne Mulder van de afdeling Constitutionele Zaken van het ministerie van BZK. ‘Wij faciliteren dit platform, waar gemeenten hun ideeën, ervaringen, kennis en strategieën over de rol van mensenrechten in gemeentelijk beleid en uitvoering kunnen delen.’

Utrecht en Middelburg
Gemeenten zijn meestal de eerste overheid, waar mensen contact mee hebben. Zij zijn gehouden aan mensenrechten en spelen op dat vlak een steeds substantiëlere rol, aldus het ministerie. Een aantal gemeenten heeft al eigen mensenrechtenstrategieën of andere initiatieven ontwikkeld. Een goed voorbeeld is volgens Mulder de gemeente Utrecht, waar wethouder Linda Voortman zich hiervoor inzet. Ook burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg heeft er veel aandacht voor. 'Er zijn ongetwijfeld veel meer van zulke gemeenten. Soms zijn ze ook aangesloten bij netwerken, zoals Rainbow Cities, gericht op lhbtiq+ of Shelter City, waar mensenrechtenverdedigers worden opgevangen. Andere gemeenten doen al veel met mensenrechten, maar plaatsen het niet in die sleutel, zoals de toegang tot overheidsvoorzieningen of zorg.’

Themabijeenkomsten
De oprichting van het Platform volgt uit het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020. BZK, VNG, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben de afgelopen periode gewerkt aan de oprichting van het platform voor gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren. Die hebben de taak mensenrechten op lokaal niveau te waarborgen. Het platform wil aan de hand van drie pijlers de kennis en betrokkenheid van gemeenten bij mensenrechten te vergroten. Een ervan is het organiseren van themabijeenkomsten over een actueel mensenrechtelijk onderwerp. Op een speciale bijeenkomst op 16 november wordt de website gelanceerd voor kennisoverzicht, informatiedeling en -uitwisseling tussen gemeenten met daarop handboeken, overzichten, interviews, goede voorbeelden en een podcast op. De derde pijler is de inzet op communicatie via verschillende mediakanalen om zo het belang van het onderwerp en het bestaan van het platform onder de aandacht te brengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Sorry, de computer kon me niet bijhouden waardoor het woord 'hebben' na mensenrechten is weggevallen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Als we het over mensenrechten kan ze 'het feestje' misschien ook beter binnen het Rijk zelf houden?
Door drs. E. Nabled op
Na het afschaffen van het referendum op initiatief van dezelfde minister van BZK, Ollongren, voorspel ik een enorme geestdrift en succes voor dit plaatsvervangende initiatief van deze minister.... Hoe vaak denkt zij mensen voor de gek te kunnen houden met haar balletje balletje ?