of 63966 LinkedIn

Buurtzorg geweerd van de keukentafel

In een groot aantal gemeenten voert Buurtzorg Nederland niet meer de zogeheten keukentafelgesprekken. De thuiszorgorganisatie is daarvan door zorgverzekeraar CZ uitgesloten, omdat zij onvoldoende zou bijdragen aan het wijkgericht werken met bestaande netwerken en sociale wijkteams.

Buurtzorg Nederland voert in een groot aantal gemeenten niet meer de zogeheten keukentafelgesprekken. De thuiszorgorganisatie is daarvan door zorgverzekeraar CZ uitgesloten, omdat zij onvoldoende zou bijdragen aan het wijkgericht werken met bestaande netwerken en sociale wijkteams. 

Contracten

Het betreft onder andere de Wmo-regio’s Haaglanden (Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg. Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer), de stadsregio Rijnmond, Hoeksche Waard, Zeeland, de Peelregio, Zuid-Limburg en West- en Oost-Brabant. CZ sluit in genoemde regio’s de contracten voor dit deel van de zorg namens álle zorgverzekeraars. Concurrenten Menzis, Achmea en VGZ hebben Buurtzorg voor wijkgerichte zorg (segment 1, ofwel S1) in andere Wmo-regio’s wél gecontracteerd.


Wijkteams

In 2015 wordt extra 40 miljoen euro gestopt in het wijkgericht werken (S1): zorg die niet direct te koppelen is aan personen, zoals deelname in sociale wijkteams en andere wijkgerichte activiteiten. De 40 miljoen zijn bedoeld als impuls voor samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Het overgrote deel van de wijkverpleging (medisch gerelateerde en verzorgende handelingen) valt evenwel in ‘segment 2’ (S2). Dus niet S1, de zorg waarbij Buurtzorg nu door CZ buitenspel is gezet. Voor S2 is landelijk 3,2 miljard euro uitgetrokken en CZ neemt daarvan ongeveer een vijfde voor z’n rekening.


Relletje

Voor S2 is Buurtzorg Nederland wel degelijk gecontracteerd door CZ, zegt Els Potma, woordvoerster van de zorgverzekeraar. ‘Wij hebben daarvoor per regio afspraken met vijftien zorgaanbieders en daar is Buurtzorg er één van.’ In de Tweede Kamer werd donderdag gedebatteerd over het bekostigingssysteem van de wijkverpleging. Daarbij kwamen ook de segmenten S1 en S2 ter sprake. Voorafgaand aan debat ontstond een Twitter-relletje over de vermeende uitsluiting van Buurtzorg en de rol van CZ.


Onwenselijk

Vooralsnog contracteren de verzekeraars nauwelijks in het S1 segment, zegt Francis Bolle, lobbyist van de V&VN, vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens haar maken de zorgverzekeraars onderscheid in S1 en S2 verpleegkundigen. Dat er ‘twee soorten wijkverpleegkundigen’ ontstaan is volgens V&VN ‘onwenselijk’. De vereniging werd daarin gisteren gesteund door de Tweede Kamer. Voor 2016 moet de knip in de thuiszorg van tafel, vindt Bolle.


Integraal

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) zei tijdens het debat dat hij het niet nodig acht dat alle wijkverpleegkundigen gecontracteerd worden voor het sociale domein. 'Daarmee wordt het integraal werken van wijkverpleegkundigen onderuit gehaald', aldus Bolle. 'Wijkgericht werken is meer dan deelnemen aan sociale wijkteams. Het gaat om netwerken en samenwerken in de wijk.'


Businessmodel

Juist op het punt van het wijkgericht werken is Buurtzorg Nederland niet gehonoreerd door CZ. ‘Buurtzorg werkt naar onze mening niet overtuigend samen met andere instanties en netwerken in de wijk en het sociale domein’, beweert CZ-woordvoerster Potma. ‘Ze willen liefst zelf alles invullen, omdat dat past bij hun businessmodel. Dat gaat naar onze mening ten koste van de keuzevrijheid van de klant, die vaak al sinds jaar en dag een relatie heeft met zijn vertrouwde kruisvereniging.’


Voldoet niet

‘Voor S1 moet je in netwerken samenwerken,’ twittert CZ-topman Wim van der Meeren. ‘Doet Buurtzorg niet. Voldoet dus niet aan criteria.’ Directeur De Blok weerspreekt dat: 'We hebben gemiddeld circa 25 samenwerkingsrelaties per wijk', laat hij weten. Vanuit Japan, waar hij tijdens het staatsbezoek van het koninklijk paar een presentatie geeft over zelfsturende teams roept hij op: ‘Willen gemeenten in CZ-regio’s die vinden dat Buurtzorg niet actief is in relevante netwerken zich melden?’ Volgens De Blok wil CZ de wijkgerichte zorg onderbrengen bij slechts enkele grote regionale zorgaanbieders.


Meer bureaucratie

De Blok heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij weinig ziet in keukentafelgesprekken en het optuigen van sociale wijkteams. Dergelijke structuren leiden volgens hem tot slechtere zorg en meer bureaucratie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mechtild rietveld (klusser sociaal domein) op
Inderdaad, dit overkomt de Opvoedpoli ook, al jaren! Innovatieve initiatieven, zoals die van Jos de Blok en Linda Bijl (blok & bijl, haha!) wordt het moeilijk gemaakt. Ze passen niet in de hokjes.
Jos, Linda: ga met elkaar in conclaaf en verzin een list. ha!
Door Miriam Oosterwijk (ambtenaar) op
Het is ongelofelijk: steekt er eens iemand zijn hoofd boven het maaiveld en komt met een fantastisch, innovatief en succesvol businessmodel (Buurtzorg/Jos de Blok), wordt hem gewoon de nek omgedraaid door de gevestigde orde, die hun belangen koste wat kost verdedigen (de zorgverzekeraars), zonder te kijken naar de daadwerkelijke meerwaarde. Schande! Dit had ik van Rouvoet niet verwacht!
Door jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Ja, laat die Rouvoet met zijn brilletje maar schuiven. Met de bijbel in zijn hand heeft hij zich een riante positie verworven en vult nu net zo hard en snel zijn zakken als die VVD-ers en de nepsocialisten. Het is met recht een schijnheilige die op op zondag op het voorste kerkbankje zit. De poltiek is een springplank geworden voor grote ego's die snel rijk willen worden.
Rouvoet is zo''n type christenmannetje die het liefst de bejaarden voor € 5,50 per uur laat wassen door een uitgeprocedeerde asielzoeker. Als kamerlid trok hij nog een vrome kop als het over asielzoekers ging, nu ziet hij ze als goedkope werkkrachten. André, neem effe de tijd jongen om die Tien Geboden nog eens tot je te laten doordringen.
Door Bert op
‘Buurtzorg werkt naar onze mening niet overtuigend samen met andere instanties en netwerken in de wijk en het sociale domein’ Wij wilden met z'n allen van de vele hulpverleners af in de zorg/jeugdzorg, samenwerking scheelt veel organisaties die de zorg van één hulpvrager aan het organiseren zijn. Als Buurtzorg samen buurtzorg zou willen leveren is er geen enkel probleem.
Door Zorg-onderzoeker op
Schandelijk. Het zat er aan te komen want André Rouvoet was op Twitter ontzettend lelijk over Jos de Blok, weigerde vragen te beantwoorden, beschuldigde Jos de Blok zomaar in de wilde weg. Heel agressief.

Het is ook niet de eerste keer dat verzekeraars dit doen , ook de Opvoedpoli heeft ermee te maken en ook in de GGZ zijn innovatieve nieuwkomers die veel betere zorg leveren, meer rekening met burgers houden en weigeren mee te doen aan machtsspelletjes (en de hoge prijzen) van de gevestigde orde, de pineut.

Jos de Blok kan eens gaan praten met de Opvoedpoli en
misschien durft I-psy ook.

In elk geval is dit een vreselijk vorm van machtsmisbruik van de gevestigde orde en Andre Rouvoet speelt er een hoofdrol in.
Door Surink (Raadslid ) op
Als je in Nederland boven het maaiveld uitkomt, wordt je door de linkse partijen onthoofd. Laat Jos de Blok gewoon doorgaan met zijn werk en sluit zijn organisatie niet uit.
Door Derk (kritische burger) op
Buurtzorg ga zo door (en directeur Blok)!. Het onderscheid in S1 en S2 is bureaucratisch. Denk vanuit de patient en niet vanuit zorgsystemen. Buurtzorg werkt vanuit de patient en dat is bedreigend voor CZ. Dit is mijns inziens gewoon een succesvolle concurrend tegenwerken. Maar Buurtzorg ga gewoon door met de vernieuwing in de thuiszorg.
Door Jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke en kritische burger) op
Bij CZ en bij een aantal gemeentes zitten nog van die sovjet-bureaucraten die slechts kunnen denken in bulkcontracten. De zorgvragende mens wordt er als een object gezien, de zorg heet er product. Nederland zou veel kunnen leren van Vlaanderen. Daar staat de mens nog centraal en werkt het verplegend personeel met toewijding tegen een goed salaris. In Nederland zetten de zorgverleners rustig medewerkers in voor 9 euro per euro per uur die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Ik spreek hier uit ervaring met de thuiszorg bij mijn moeder. En de staatssecretaris leutert maar verder over zorg op maat.
Door robert (ambtenaar) op
CZ sluit aanbieder uit. Kan dit eigenlijk als CZ met overheidsgeld doelstellingen van de overheid probeert te realiseren? Heeeft CZ deze beslissing genomen in het kader van een aanbesteding op de voet van de Aanbestedingswet of heeft zij dit besluit genomen als private partij. Ik wijs hier op een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland (19 juni 2014). In die uitspraak is zorgverzekeraar CZ doore rechter een aanbestedende dienst genoemd.