of 59185 LinkedIn

Burgers: zorg en immigratie prioriteit

Hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs moeten prioriteit hebben bij een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin het de stemming en de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders meet.

Een nieuw kabinet moet aan de slag met de hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders en hun stemming wordt gemeten.

Tevreden over economie

Nederlanders vinden gezondheidszorg en ouderenzorg met afstand het onderwerp dat hoog op de agenda van een nieuw kabinet moet komen (45 procent). Andere onderwerpen die vaak spontaan worden genoemd door de bijna 1200 mensen die in juli de vragenlijst hebben ingevuld zijn immigratie/integratie (31 procent), economie en inkomensverschillen (24 procent) en het onderwijs (20 procent). De tevredenheid over de economie is weer terug op het niveau van voor de crisis (80 procent). Voor het komende jaar verwacht 86 procent geen verslechtering.


Terreurdreiging

Verder vindt twee van de vijf ondervraagden het meer de goede dan de verkeerde kant opgaan met ons land. Bijna de helft vindt echter dat het juist de verkeerde kant opgaat. Belangrijkste punten van ongerustheid zijn de manier van samenleven en immigratie/integratie. Vooral over het laatste onderwerp is een (kleine) groep erg boos. Onveilig voelt 42 procent van de ondervraagden zich wel eens, terwijl 52 procent zich juist nooit onveilig voelt. De cijfers zijn vergelijkbaar met een meting uit 2010. Waar toen onveiligheidsgevoelens vooral werden veroorzaakt door veiligheid op straat, zoals hangjongeren en toegenomen criminaliteit, speelt nu terreurdreiging een rol. Dit gevoel is een reden om massa’s te mijden en rekening mee te houden bij het kiezen van vakantiebestemmingen.


Onvrede over Europa

Niettemin behoren Nederlanders in 2017 tot de meest optimistische volkeren van Europa, zowel wat betreft hun eigen positie als die van het land. Wat opvalt is dat werkenden optimistischer zijn dan uitkeringsgerechtigden. Waar gepensioneerden zelden positief zijn over hun financiële perspectief op korte termijn maken jongeren zich vaker financiële zorgen voor de langere termijn. Over het algemeen zijn zij wel positief over de toekomst. Gevraagd naar hun oordeel over Europese politiek is 58 procent van de ondervraagden ontevreden. Die onvrede is groter dan die met de Haagse politiek (52 procent ontevreden) of met het gemeentebestuur (26 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (gepens.) op
@Keijzer. De ziektekosten lopen vooral op door niet efficiënt werken in sommige ziekenhuizen, veel te dure medische zorgverlening (o.a. door elkaar de bal toe te spelen) en dure medicijnen. Via volledige openbaarmaking van tarieven wordt 'het kaf van het koren' gescheiden.
Door Annemiek (IC-medewerker) op
IK herhaal: zie de rapportage van informateur Tjeenk Willink: de burger verliest het recht op recht, daarmee verliest de overheid het recht zich een democratie te noemen. Er is meer demofobie dan democratie: zie de machteloze op afstand gezette burger.
Door Keijzer op
@ Spijker Dat zijn vast interne telefoontjes, want het valt op dat voor vragen al snel een afspraak moet worden gemaakt. Dat geldt voor de hele Zorglinie.

Wat mij met die snel hoger wordende eigen bijdrage opviel is, dat mensen lange tijd niet in maandtermijnen alvast die eigen bijdrage kon betalen. Bij teveel krijg je het na afloop van betreffende jaar weer terug, of men trekt dit bedrag af van de eigen bijdrage van het volgend jaar.

Vrij recent zijn die maandbetalingen wel mogelijk, omdat mensen anders hun toevlucht moeten nemen tot afbetalingsregelingen, hetgeen ook administratieve kosten inhoudt. Plus het veel gehoorde probleem, dat in het begin van ieder jaar mensen terughoudend zijn met medicatie ophalen, of naar specialisten gaan. Buiten de maandpremie, wordt de eigenbijdrage meteen ook gedebiteerd. Dat is teveel voor lage inkomens.

Ik weet niet of alle Zorgverzekeraars maandbetalingen mogelijk hebben gemaakt m.b.t. de jaarlijkse eigen bijdrage. Ik zie meerdere keren in nieuwsprogramma's het punt zorgmijding langskomen en dat medicatie niet wordt opgehaald. Men zegt daar nooit bij dat dit probleem met die maandbetalingen toch wat ondervangen kan worden.

Wat ook vrij onbekend is, is dat in elk geval een zorgverzekeraar eigen bijdragen zoals die voor hulpverlening in huis, tot een bedrag van geloof ik Euro 300,00 compenseren. Zoiets is bij budgetbeheer en thuisbegeleiders ook niet altijd bekend.

Het bizarre punt is sinds de decentralisatie, dat in de beperkte toebedeelde uren, thuisbegeleiders zowel de bureaucratie van Gemeente en dit soort zaken zouden moeten regelen, maar in veel gevallen dat door tijdgebrek niet gebeurt. Of door onbekendheid over bepaalde zaken waar cliënt een beroep op kan doen. De Gemeente betaalt hulpverlening om nogal wat tijd te steken in (de gemeentelijke) bureaucratie. Je mag je als cliënt gelukkig prijzen als dat daadwerkelijk ook gebeurt, nu Gemeente sterk aan de beschikbare tijd morrelt, onder de noemer van participatie samenleving. Alsof iedereen in eigen kring maar even mensen kan oproepen om allerlei zaken over te nemen, die voorheen hulpverlening deed.
Door Spijker (gepens.) op
Hoogste tijd dat het ministerie van Volksgezond zich eens gaat richten op de exploitatie van de ziekenhuizen via verplichte openbaarmaking van de tarieven. Een bedrag van E 220 voor een specialistisch bezoekje van 5 - 10 minuten met drie telefoontjes er tussendoor is van god los en slokt tegenwoordig je eigen risico bijna in één klap op.
Door Keijzer op
@Goossens

Mijn eerdere reacties hieronder geven de reden van de discrepantie die u noemt, royaal aan, denk ik.

Kosmopolitisme, cultuurrelativisme, cultuurmarxisme, ontkennen sociologische wetmatigheden. De sociologische lat ligt hier heel hoog. In landen van migrantengroepen veelal nauwelijks. De meetlat als autochtoon van land van herkomst wordt snel omgewisseld, zodra men emigreert en zelf geen autochtoon meer is in het nieuwe land. Twee maten en twee gewichten.

Toen er weer eens een schandaal opdoemde binnen het Engelse Koningshuis antwoordde Churchill heel nuchter: we have a royal family, not a holy family. De autochtonen in de 5 favoriete migratielanden in EU moeten een holy gemeenschap zijn van ondermeer de linkse kerk, met daaraan tegenwoordig cultuurrelativisme toegevoegd en/of een sterk kosmopolitische inslag.

Let eens op wie het zegt, zoals recent een Duitse minister of staatsecretaris van Turkse komaf, dat De Duitser niet bestaat. Zij zal het niet wagen om te stellen dat De Turk niet bestaat. Het zijn vaak mensen met een migratieachtergrond die zich daartoe laten verleiden.
Koningin Maxima maakte die blunder ook door in haar geval geen onderscheid te maken tussen een academisch debat en de dagelijkse praktijk.

Je hoeft maar in allerlei landen binnen de toeristische sector te vragen of men Nederlanders, Duitsers, Engelsen etc. herkent, zonder dat men dat tevoren weet en hun taal nog niet heeft gehoord. Het verschil wordt wel degelijk waargenomen. Dat is altijd globaal natuurlijk. Alleen in Noord Korea kun je zo ongeveer mensen als klonen omvormen. Waar de dictatuur nog niet zo erg is, kom je toch een heel eind in die richting, althans aan de buitenkant.

Is het niet redelijk dat wie klachten heeft over westerse autochtonen en zelf dat niet is, eens gaat bezinnen hoe in land van herkomst mensen zijn en reageren als die in hetzelfde schuitje kwamen te zitten (wat echt niet gaat gebeuren). Laten al die niet-westerse landen eerst eens Multi-cultureel worden op het huidige niveau van de westerse favoriete migratielanden in Europa en kijken hoe het daar gaat. Ik vrees dat er onmiddellijk burgeroorlogen ontbranden.

Wanneer u stelt dat er nog onderzoek nodig is, is het wel zeer ernstig gesteld met de kwaliteit van bestuur.
Om met Pechtold te spreken in de Kamer bij dat hekje met een heel stapel rapporten in zijn handen: moet er misschien een nietje door? De boeken van socioloog Fortuyn zijn al voldoende. Die categorie ontbreekt in tijden van massamigratie volkomen in de politiek!
Een Nationaal Socioloog was veel urgenter dan de Nationale Ombudsman. De politiek haakt al decennia elkaar beentje omtrent dit onderwerp. Het wordt alleen maar erger door alle politieke correctheid etc en we zien nu dat binnen de oudste en grootste migrantengroepen populistische militanten optreden die hetzelfde doen, wat zij vooral andere politici verwijten en die op onderbuik gevoelens onder autochtonen zouden teren. We krijgen heel grote bevolkingsgroepen bijna tegelijkertijd uit landen buiten Europa binnen. Dat heeft ook een aanzuigende werking. Er is al een grote gemeenschap uit eigen land. Gaat die trend van militante reacties straks door, zoals nu binnen de eerste groepen?

Al die rapporten kosten vrachten geld. Het zijn open deuren en wielen die allang eerder zijn uitgevonden.
Door Keijzer op
@Erich Klopt, Mutti Merkel was inmiddels zo als mythe omhoog gestuwd, dat zijzelf daarin ook ging geloven en na 8 jaar bondskanselier zijn, zich veroorloofde om autocratisch te gaan opereren in eigen land, maar erger voor ons, ook in nadeel van andere EU landen. Met Schengen blijven de gevolgen van haar beslissingen niet binnen Duitsland.

Zij heeft nooit een plan B. Wikt en weegt op de typische kolen en geiten sparende, christendemocratische manier. Dat met sterke neiging problemen vooruit te schuiven en die dan vervolgens volkomen dreigen te ontsporen. Dan moet er ineens iets drastisch gebeuren en kan zij zeer calculerend haar kar keren. De koopman en de dominee is daarbovenop ook nog verenigd in haar en de partij, met steun van cultuurrelativisten en kosmopolieten. Gezamenlijk helaas minstens 50% vormend. Dit al sinds jaren 60 toen nieuw links opkwam en sociaal democratie kaapten in Europa, zoals de oorspronkelijke ADF gekaapt is.

Mutti Merkel heeft de huidige AFD gebaard, hoewel zij de weerstand in buurlanden luid en duidelijk lang tevoren kon horen en zien en welke vorm die kreeg! Ze kan niet zeggen: ich habe es nicht gewuscht.

Je kunt alles weer ongedaan maken via nieuwe regeringen, maar gevolgen omtrent migratie niet. Europa is een soort VS status opgedrongen van bovenaf en buitenaf en intern door utopisten, die denken dat de niet westerse wereld net zo multi cultureel gaat worden en identiteit niet relevant is.

Of NL een migratieland wil worden als de VS, had via een referendum moeten worden vastgesteld. Met bekende dooddoeners binnenlands en internationaal, moet die trein doordenderen en is vertrouwen ook om die reden weg (naast slechte opzet van EU en Euro).

De westerse culturen zullen zo irrelevant worden uiteindelijk, waarbij alle overige landen en culturen buiten het westen die weg niet volgen! Het lijkt op cultuur-genocide binnen de westerse wereld.

Je ziet binnen migratiegroepen ook militanten opstaan om alles wat in de historie is gebeurd, de huidige autochtonen aan te wrijven en hoe slecht die niet zijn.
De politiek correcten (binnen politiek en daarbuiten) steunen helaas militante disproportionele- en negatieve invloed op overheid en bestuur, van harte. Hilversum, met veelal journalisten ter linkerzijde, eveneens.
Door Keijzer op
@Jan Daar zou u nog aan moeten toevoegen: in het geval die geen kinderen hebben. Het gros heeft kinderen en kleinkinderen tenslotte en om hun toekomst wordt natuurlijk ook zorg gemaakt door huidige gepensioneerden.

Als men de inhoud van pensioenpotten leest/hoort en binnen de politiek men ziet hoeveel verdeeldheid er is over wel of niet voldoende pensioen voor jong en oud in de toekomst, zal de neiging zijn, om het gunstigste scenario voor zichzelf als juist te ervaren.

Daar komt nog de zorgen om de inmiddels nog grotere schuldenberg in EU bij en de precaire situatie van banken in zuidelijke EU landen, maar OOK die van de Deutsche Bank. Daarom dwong Merkel af, dat er o.a. ook door NL 120 miljard garantie werd gegeven in het geval Griekenland in gebreke blijft m.b.t. betalingsverplichtingen. Die overigens zo via dat garantiefonds kan worden opgeëist bij Nederland.

Dan nog de acties van Draghi, alleen om de zuidelijke landen ten dienste te zijn, om hun bodemrentes te behouden ten koste van spaarders en pensioenen in het Noorden.
Door Jan op
"Waar gepensioneerden zelden positief zijn over hun financiële perspectief op korte termijn maken jongeren zich vaker financiële zorgen voor de langere termijn."
Dit is echt een open deur intrappen. Gepensioneerden hebben geen lange termijn meer en jongeren wèl. Logisch dus.
Door Erich op
Uitkomst in laatste zin is veelzeggend, al trekken eurofielen zich daar uiteraard geen donder van aan; die gaan in hun roes van onaantastbaarheid door tot ze hardhandig worden gecorrigeerd.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Wie alleen angst en onveiligheidsgevoelens meet, slaat de plank volledig mis. Zonder inzicht in het ontstaan van die gevoelens is het niet mogelijk om relevant beleid te voeren.

We leven in een samenleving die nog nimmer zo veilig was als de onze. Tegelijk was er nog nimmer sprake van zoveel reuring en verzet als het gaat om besluiten die de persoonlijke omgeving van burgers en belanghebbenden treffen.
Het is hoog tijd om na te denken over de oorzaken van deze discrepantie. Pas als daar voldoende inzicht in is, kan de overheid effectief, beleidsmatig, sturen.

Het valt mij op dat de sociale wetenschappers die zich buigen over de verschillende dossiers hier geen enkele interesse in hebben. Of wellicht gaat het hen boven de pet. Dat is ernstig, want dan bedrijven zij geen wetenschap meer.

Veiligheidsgevoelens zijn mede afhankelijk van het aantal hechte sociale verbanden waar burgers deel van uit maken, en van de overlap daartussen. Massamobiliteit en massacommunicatie hebben de oude hechte sociale structuren overbodig gemaakt. In die oude structuren gingen burgers een langdurige hechte relatie met elkaar aan. Ook nu is het kenmerk van bijeenkomsten dat er veel hechtheid is. Die is echter zo vluchtig, kent geen overlap met andere hechte bijeenkomsten, dat deze onvoldoende tot voldoende veiligheidsgevoelens leiden.