of 59162 LinkedIn

Burgemeester slaat alarm over gestoorden

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen.'

Mensen met een psychische stoornis vormen een toenemend risico voor de veiligheid van bewoners. De burgemeester van Heerenveen luidt de noodklok.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners ’, aldus Van der Zwan.

Moeizaam
‘Het probleem wordt met de dag groter’, zegt Van der Zwan. Hij heeft OM, politie en GGZ bij elkaar geroepen om afspraken te maken over de aanpak van deze gestoorde mensen. ‘Dat gaat enorm moeizaam. De overigens zeer behulpzame officier van justitie zegt: “Tja, hier werkt het strafrecht niet.” De GGZ zegt: “Niet altijd gestoord genoeg  om op te nemen.”

Bijpassen door gemeente
Gedwongen opvangen in een inrichting waar ze geholpen worden, gaat niet zomaar. Het dagtarief is 255 euro hoger dan wat de GGZ van de verzekering vergoed krijgt. ‘Of wij maar willen bijpassen. Wij gaan nu proberen om in het Veiligheidshuis Fryslân afspraken te maken over de financiering van deze gevallen.’

Aparte opvang
Op het Haagse hoofdbureau van politie is niet zonder reden vorig jaar een aparte opvang voor verwarde mensen ingericht. Volgens burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) snijdt de opvang door politie, GGZ, OM en gemeente aan twee kanten: verwarde mensen krijgen direct hulp, en ‘het is goed voor de veiligheid op straat, omdat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten.’

Straten en woonbuurten
Agenten worden namelijk steeds vaker op mensen afgestuurd met psychische problemen. In 2011 40.500 keer, in 2013 52.000 keer. Onderzoeksbureau DSP heeft berekend dat een agent per week bijna een hele werkdag kwijt is aan het opvangen, kalmeren en vervoeren van verwarde personen. ‘Het probleem heeft zich verplaatst naar de straten en woonbuurten. De politie moet hiermee omgaan, maar is daar niet voor’, aldus de voorzitter van de christelijke politievakbond Van de Kamp tegen het ANP. De chef van de regionale eenheid Amsterdam van de Nationale Politie Aalberberg weet het goed gemaakt: elke buurt met vijfduizend inwoners moet naast de wijkagent ook een ‘partner’ van de GGZ krijgen om de politie te ontlasten.

Psycholance
Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. ‘We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.’

Sociale wijkteams
Een nieuw ‘probleem’ met de overgang van de zorg naar de gemeenten is volgengs GGZ Nederland dat op sommige plekken in het land ambulante teams worden afgebouwd. Geel: ‘In gemeenten worden wijkteams ingericht, die óók zijn toegerust om GGZ-problemen te signaleren. Die teams staan nog in de kinderschoenen. Alles moet ingeregeld worden en daarbij kunnen problemen te laat of onvoldoende worden gezien.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door johan rijkse (beleidsadviseur ) op
Minder cellen, meer bedden. Minder bedden meer cellen, hoorde ik onlangs een oud manager van de ggz zeggen. En dat is dus waar. Voeg daar aan toe dat we uit moeten gaan van de eigen kracht en dus zelf inzicht, dan heb je dus een gevaarlijke cocktail. Gewoon mensen niet loslaten als ze ambulant wonen, begeleiden door deskundige mensen. Een uurtje per week. En zo lang als nodig is. Het kost iets maar minder dan volledig loslaten.
Door H.Marchand op
Los van wat ongenuanceerde uitlatingen is dit natuurlijk geen verrassing. Afbouw bedden (en deels ook terecht om het uitzuiveren van wel heel veel gediagnosticeerde burgers in ons land terug te dringen) is maar kleine reden. Meer reden is het of eenzijdig aanvliegen van zelfstandig wonende burgers met zwaardere GGZ-problematiek (door alleen wat GGZ-medewerkers die wat meer buiten de muur mogen hulp verlenen sinds kort) en de bewijsdrift van sociale teams (want die mogen niet mislukken) samengaand met ontbreken van enige kennis op dat terrein.
Kortom: logisch dat deze groep tussen de draaideur komt en voor het oog van de samenleving 'er uit knalt'.
Misschien toch nog even wat mensen met verstand van zaken (verplicht) bij elkaar zetten om daar wel een meer integrale benadering op in te zetten.
Door Marco op
Ik mag met de overige commentatoren toch hopen dat BB hier de burgemeester foutief "citeert". Mensen met problemen, psychisch of niet, afschilderen als "gestoorden"??? en daar zelf "gek" van worden?!?! Je onder behandeling laten stellen meneer de burgervader, ergo: een gestoorde als burgemeester hebben? Ik heb medelijden met "zijn" mensen.
Je kunt je ook afvragen of hier niet grandioos, misselijk makend misbruik wordt gemaakt van de ... actualiteit. Een (co-)piloot die naar het laat aanzien "psychische problemen" had - en "dus" in de ogen van deze burgemeester een gestoorde is/was - laat een vliegtuig tegen een berg vliegen en dan kom je "toevallig" met deze noodklok???
Volgens mij wordt het tijd voor een opvolger daar!
Door Frank van Oosten op
Met 'dank' aan staatssecretaris van Rijn. Onbegrijpelijk dart de Tweede Kamer hem maar door laat prutsen. In de jeugdzorg, in de huishoudelijke hulp, in de geestelijke gezondheidszorg, overal maakt deze PvdA-er er een puinhoop van. Die de gemeenten vervolgens mogen opruimen.
Door ernst (beschouwer) op
"De burgemeester wordt gek van de overlast". Een begin van een traject om zelf te ervaren dat "de gestoorden" ook "zijn inwoners" zijn? Dit soort uitlatingen help niet bij het terugbrengen van stigmatisering!
Misschien moeten "mijn inwoners" maar eens leren dat risico's bij het leven horen. De mens gaat aan veiligheidshygiene ten onder!!
Door Rorschach op
Een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag valt hier onder godsdienstvrijheid.
Door Angelique Rebel op

Ik ben niet gestoord of verward en veroorzaak ook geen overlast maar ik ben wel cliënt bij de GGZ. Ik vraag me na het lezen van dit artikel al af of ik dan de lokale knuffelidioot ben (gelukkig heb ik wel een goed gevoel voor humor en sarcasme).

Door Nobby (animal cop) op
In een grijs verleden heb ik de Bopz gedaan en toen al het signaal gekregen dat lang niet alle mensen met psychische problemen gedwongen opgenomen worden. Reden: kost te veel in de 21e eeuw. En de maatschappij mag het in het kader van het neo-liberalisme zelf oplossen.
Door Daan op
Kan iemand 'gestoord' definieren?
Door H. Meinsma (zelfst. begeleidster psychiatrie en VG) op
De grootste ellende moet nog komen wanneer via het keukentafel gesprek aan de cliënt zelf de zorgvraag wordt gesteld. Ik heb bijna geen cliënt die ziekte inzicht heeft en de problemen goed kan verwoorden. Als de familie en huidige begeleiding hierin niet betrokken wordt, komt er geen realistisch beeld. In een gesprek is niet te zien wat er allemaal mis gaat in het dagelijks functioneren.