of 59212 LinkedIn

Burgemeester slaat alarm over gestoorden

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen.'

Mensen met een psychische stoornis vormen een toenemend risico voor de veiligheid van bewoners. De burgemeester van Heerenveen luidt de noodklok.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners ’, aldus Van der Zwan.

Moeizaam
‘Het probleem wordt met de dag groter’, zegt Van der Zwan. Hij heeft OM, politie en GGZ bij elkaar geroepen om afspraken te maken over de aanpak van deze gestoorde mensen. ‘Dat gaat enorm moeizaam. De overigens zeer behulpzame officier van justitie zegt: “Tja, hier werkt het strafrecht niet.” De GGZ zegt: “Niet altijd gestoord genoeg  om op te nemen.”

Bijpassen door gemeente
Gedwongen opvangen in een inrichting waar ze geholpen worden, gaat niet zomaar. Het dagtarief is 255 euro hoger dan wat de GGZ van de verzekering vergoed krijgt. ‘Of wij maar willen bijpassen. Wij gaan nu proberen om in het Veiligheidshuis Fryslân afspraken te maken over de financiering van deze gevallen.’

Aparte opvang
Op het Haagse hoofdbureau van politie is niet zonder reden vorig jaar een aparte opvang voor verwarde mensen ingericht. Volgens burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) snijdt de opvang door politie, GGZ, OM en gemeente aan twee kanten: verwarde mensen krijgen direct hulp, en ‘het is goed voor de veiligheid op straat, omdat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten.’

Straten en woonbuurten
Agenten worden namelijk steeds vaker op mensen afgestuurd met psychische problemen. In 2011 40.500 keer, in 2013 52.000 keer. Onderzoeksbureau DSP heeft berekend dat een agent per week bijna een hele werkdag kwijt is aan het opvangen, kalmeren en vervoeren van verwarde personen. ‘Het probleem heeft zich verplaatst naar de straten en woonbuurten. De politie moet hiermee omgaan, maar is daar niet voor’, aldus de voorzitter van de christelijke politievakbond Van de Kamp tegen het ANP. De chef van de regionale eenheid Amsterdam van de Nationale Politie Aalberberg weet het goed gemaakt: elke buurt met vijfduizend inwoners moet naast de wijkagent ook een ‘partner’ van de GGZ krijgen om de politie te ontlasten.

Psycholance
Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. ‘We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.’

Sociale wijkteams
Een nieuw ‘probleem’ met de overgang van de zorg naar de gemeenten is volgengs GGZ Nederland dat op sommige plekken in het land ambulante teams worden afgebouwd. Geel: ‘In gemeenten worden wijkteams ingericht, die óók zijn toegerust om GGZ-problemen te signaleren. Die teams staan nog in de kinderschoenen. Alles moet ingeregeld worden en daarbij kunnen problemen te laat of onvoldoende worden gezien.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Richard (kijken wat een team doet is iets anders dan klakkeloos luisteren naar een team) op
De wijkteams met hun criminele leiders en potige dominante agressieve personeel uit instellingen die hun eigen onvrede in het leven botvieren op anderen en die zich aan geen enkele wetsregeling hoeven te houden,geen empathie kennen en nooit gescreend of gecontroleerd worden door justitie of de vws en onschendbaar zijn gaan een veel groter probleem vormen voor onze maatschappij dan de verwarde mens.
Gemeenten, directeuren van stichtingen en burgemeesters keuren hun gedrag goed en maken nergens werk van maar zetten ze in als bendes. De meeste wijkteams willen niet eens in de nabijheid zijn van verwarde mensen ze hebben duidelijk andere voorkeuren ook al zouden ze er voor worden betaald.
Door adrie (EX CLIENT .) op
tja een mens heeft , waardering nodig en erkenning en liefde , dat onbreekt bij veel van deze eenzame types die zwaar gestoord door het leven gaan en niet bestaan in het bewust zijn van andere . en gezien worden als enge griezels die men liever achter slot en grendel ziet zitten
Door joop op
tja er zijn nou eenmaal mensen die het sociaal maatschappelijk niet redden en waar men niets van wil weten dus heb je kans dat deze mensen gek worden en dat is triest in de us wemelt het van de geestelijk gestoorden die in de goot zijn beland en waar niks voor is , triest .
Door Steunpunt Minima Stichting Houvast Heerenveen (Dienstverlening) op
Een Burgemeester is ook maar een marionet in het systeem. Eigenlijk iedereen die meewerkt aan beleids-uitvoeringen tegen een vast inkomen zal naar de pijpen van een streepjespak dansen. De motor blijft de angst om de baan te verliezen en uit te komen op een ander toekomstbeeld waar ingeleverd moet worden. (even los van de in stand te houden wachtgeldregelingen) "mensen met een psychotische stoornis" noemt Tjeerd van der Zwan Burgemeester van Heerenveen deze groep mensen zonder in feite onderscheidt te maken over de aantal gradaties. Voor de niet-op-de-hoogte-zijnde-gemiddelde-lezer -van-de- Heerenveense-Courant meteen maar in combinatie met zeer agressief gedrag. Ipv eerst even uit te leggen wat een psychose kan inhouden en dat het woord "stoornis" gebaseerd is op maatschappelijk/sociaal niet kunnen. Alsof iedereen schijt moet hebben aan wat er in deze maatschappij gaande is, vertrouwen moet hebben in politieke besluiten en nog eens braaf in het weekend geld mag verbrassen. Als mens kan je nog wel eens kortsluiting krijgen in je hersenkwabben als je de hoge druk ervaart van wat de maatschappij van je verlangt. Zonder mededogen ook nog. Je wordt door mensen met het korte zicht geanalyseerd, gekeurd op kleding dan wel uiterlijkheden, taal en houding en achterdochtig bestudeerd eer je "geaccepteerd wordt. Dat schijnt dan normaal te zijn. De achterbakse afdelingen van deze maatschappij zijn ook "normaal". Klikken mag, nee moét als het aan dit Kabinet ligt. Meelopers zijn de angsthazen ( mooie benaming in deze "tijd") zonder ballen/eieren die zich verstoppen in een collectief die hun denken beïnvloed. En dan nog oreren over respect voor elkaar? iets wat zijzelf niet eens in hun woordenboek hebben staan? Inderdaad hebben we de pest aan "wettisch handelen". En niet alleen vanuit bijbels or what ever religieus boek. Een richtlijn, zegt het woord al, is niet bedoeld als zweep waar je vanaf kan wijken maar bedoeld als optie om je te kunnen bewegen. Menselijkheid is een eerste vereiste en juist dát begrip is ver te zoeken. Ondanks dat het woordje MAATWERK tegenwoordig heel wat moet verhullen in een te strak zittend pak kan ik me ergens wel voorstellen dat er in een weekend nog wel eens een fles soldaat wordt gemaakt om afgeknelde zenuwen los te laten. ( over eventuele andere fetisch nog maar niet te spreken) Dus dat tekort door de bocht gaande artikel van Tjeerd van der Zwan werkt weer mee aan een verkeerde beeldvorming.
Door janneke groenhof op
de hr Van der Zwam beledigd en vernederd, en doet deze mensen en hun familie veel verdriet met deze opmerkingen. Hier in Heerenveen valt het best mee, als k dhr Van der Zwam was zou k mij maar zo gauw mogelijk gaan verdiepen in de psychische aandoening van deze mensen.
Door Chris Jongema (Ervaringsdeskundige) op
Ik vind dat burgemeester Van der Zwan onnodig bang is. Bij deze nodig ik hem dan ook uit om bij AanZet langs te komen en te ontdekken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid helemaal niet eng hoeven te zijn, maar juist krachten en mogelijkheden hebben. De vraag waar wij met zijn allen voor staan, mensen zoals ik met een psychische kwetsbaarheid, maar ook beleidsmakers, is hoe we samen kunnen werken om herstel te faciliteren, zodat meer mensen mee doen en hun eigen krachten en mogelijkheden mogen ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook zeker in de buurt kan en dat de angst van de burgemeester onterecht is.
Door B (familie) op
In Leiden pakken ze het anders aan. Als je daar als psychiatrisch patiënt verbaal agressief bent tegen een GGZ-medewerker laat die GGZ-medewerker je gewoon oppakken door haar vriend bij de politie en word je vervolgens in een gevangenis 4 dagen in de isoleercel gestopt totdat je totaal gebroken bent. Dat is ook een manier om een klinische crisisopname te voorkomen. Echt walgelijk hoe ze bij de GGZ Leiden omgaan met patiënten.
Door Hannes Haganum (kritische burger) op
Dit viel al 20 jaar geleden te voorzien. De managers in de gezondheidszorg weten toch alles beter en de psychiatrische inrichtingen moesten zonodig gesloten wordeen behandelingen moesten maar ambulant plaats vinden. Uiteindelijk gaat het om een fenomeen waarbij de maatschappij mensen met een psychische stoornis zoveel mogelijk negeert, terwijl iedereen de gevolgen op straat of in de woonomgeving kan zien. Geef psychiatrische patiënten weer een veilige omgeving met een zinvolle dagbesteding. Zo blijken deze mensen op Zorgboerderijen vaak goed te functioneren met een strak dagritme en weinig impulsen. Maar ja, er zullen wel weer stel consultants miljoenen aan moeten verdienen.
Door D van Moll (-) op
Een burgemeester kan met zijn boodschap ook opvallen zonder daar gelijk een etiket op te plakken.. Daarvoor hoef je niet "verstoord" de publieke aandacht te vragen.
Door Thijs (beheermedewerker) op
Mijn spam-filter heeft terecht dit nieuwsbericht tegen gehouden. Reden: "Because it may contain unacceptable language, or inappropriate material"