of 59082 LinkedIn

Buitenlandse burgerservicenummers opvraagbaar

Uitkeringsgerechtigden met een buitenlands burgerservicenummer zijn verplicht dat op te geven bij rechtmatigheidsonderzoek, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Uitkeringsgerechtigden met een buitenlands burgerservicenummer zijn verplicht dat op te geven bij rechtmatigheidsonderzoek, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Onderzoek Sociale Verzekeringsbank

De CRvB deed de uitspraak in een zevental zaken waarbij betrokkenen hadden geweigerd hun Marokkaans CIN-nummer of Turks TC kimliknummer te verstrekken in het kader van rechtmatigheidsonderzoek door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) die zij ontvingen. De SVB besloot daarop de uitkeringen stop te zetten.

 

Geen privacy-gevoelige informatie

De vraag was of het opvragen van Turkse en Marokkaanse burgerservicenummers door de SVB in strijd is met het recht op bescherming van privacygevoelige gegevens zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is volgens de CRvB niet het geval; een burgerservicenummer bevat volgens de rechter geen privacy-gevoelige informatie. Ook heeft de SVB aangegeven voor welk doel de burgerservicenummers werden opgevraagd.

 

Selectie op gedrag mag

De AIO-ontvangers deden ook een beroep op het discriminatieverbod. Volgens de verdediging waren de onderzoeken hoofdzakelijk gericht op hun migratieachtergrond. De SVB betoogde echter dat de aanleiding van de onderzoeken lag in het feit dat de ontvangers langere tijd in het buitenland hadden verbleven, waardoor aanleiding was om te vermoeden dat zij daar onroerend goed bezitten. Volgens de rechter is die selectiemethode – op gedrag – niet verboden onder de anti-discriminatiewetgeving. De uitspraak moet volgens de persrechter in algemene zin worden geïnterpreteerd en is dus ook van toepassing op rechtmatigheidsonderzoeken door gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door cynthia vervaart (junior adviseur burgerzaken) op
Voor de geïnteresseerden:ECLI:NL:CRVB:2018:809
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het is een zeer goed besluit om ook de DigiDnummers van in Nederland woonachtige buitenlanders op te vragen teneinde inzicht te verkrijgen is in inkomen of vermogen in het buitenland van de hier in Nederland woonachtige buitenlanders en desgewenst navorderingsaanslagen op te leggen. Hetzelfde gebeurt immers ook met Nederlanders die in het buitenland inkomsten of vermogen hebben. In het kader van 'gelijke monniken, gelijke kappen' is dit uiteraard prima.
Door loekoek (vm) op
Weer een formeel gelijk gehaald.
Maar wat is de praktische uitkomst; incidentenpolitiek misschien? Geloof kan ik u niet geven maar denken we nu echt dat we bijv. in het Turkije van Erdogan medewerking zullen krijgen. Immers, zelfs een formele migratiestop kost alleen maar geld.
Uit de uitvoeringspraktijk, wel in het verleden natuurlijk, staat me de CNSS nog goed bij waar je (aldus een collega)een identiteitsbewijs kreeg voor een zak Saharazand.

De ondoordachte toeloop van migranten vanuit vooral Turkije en Marokko om o.a. de werkgevers te matsen, geeft dus gevolgen. Daarnaast een nog grotere gezinshereniging - want zielig - door de PvdA als extra gevolg. Het kon immers niet op met dat Gronings aardgas. Om het buiten de gemeentelijke bijstandssfeer te houden kwam er later de invoering van een fonds voor 60.000 oudere migranten. Je moet nl. iets als je paniek ruikt en de statistiek schoon wilt maken.

In feite is het niet juist c.q. onvolledig berekenen van de pensioenen en de verhoging van de AOW-leeftijd een vergelijkbare miskleun.

Een bijkomend voordeel van de uitspraak, die ik nog niet heb gelezen dus ik baseer me op dit artikel, is dat ook Tilburg indirect gelijk krijgt.
Een ander wellicht verkapt te lezen voordeel: discriminatie roepen is vaak vermeende discriminatie opwerpen voor het eigen belang.