of 64707 LinkedIn

Brief Van Rijn schiet wethouder in verkeerde keelgat

De Maastrichtse wethouder Jack Gerats (Wmo) is laaiend over de brief waarin staatssecretaris Van Rijn gemeenten de les leest over de noodzakelijke aanpassingen van de gemeentelijke beleidsplannen huishoudelijke hulp. ‘In plaats van ons de les te lezen, zou hij eerder zijn excuses moeten aanbieden. Hij heeft zelf de verwarring gesticht met een onduidelijke wet.’

De Maastrichtse Wmo-wethouder Jack Gerats is laaiend over de brief waarin staatssecretaris Van Rijn gemeenten oproept snel de gemeentelijke beleidsplannen huishoudelijke hulp in lijn te brengen met de Wmo 2015. ‘In plaats van ons de les te lezen, zou hij eerder zijn excuses moeten aanbieden. Hij heeft zelf de verwarring gesticht met een onduidelijke wet.’

Gaten in de wet

De wethouder refereert daarbij aan twee wezenlijke onderdelen uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB): huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015 en kan slechts onder strikte voorwaarden als algemene voorziening worden aangeboden. ‘Dat de huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt, was voor veel gemeenten niet duidelijk en de staatssecretaris heeft dat ook nooit duidelijk gesteld. Gelukkig heeft de Centrale Raad dit gat gedicht.’ Daarnaast is er een nieuwe definitie van het begrip algemene voorziening, dankzij de hoogste rechter, vervolgt Gerats. ‘Nu is duidelijk dat gemeenten overeenkomsten moeten sluiten met aanbieders. Ook dat was open gelaten.’


Meer zekerheid

In zijn brief roept Van Rijn de wethouders op hun verantwoordelijkheid te nemen, het beleid indien nodig zo snel mogelijk in overeenstemming met de Wmo 2015 te brengen en daarover ‘helder te communiceren met uw inwoners’. Ook die passage is bij Gerats verkeerd gevallen. ‘Van Rijn is niet helder geweest in zijn wet, hij heeft niet duidelijk gecommuniceerd naar gemeenten en dan vertelt hij ons dat wij helder moeten communiceren.’ Het zou Van Rijn passen de hand in eigen boezem te steken, meent Gerats. ‘Alle verantwoordelijkheid wordt weer bij de gemeenten gelegd’, verzucht de wethouder. Hij is overigens wel blij met de uitspraak van de Centrale Raad. ‘De gaten in de wet zijn gedicht en er is nu meer zekerheid.’ De wethouder weet niet of zijn ongenoegen breed wordt gedeeld. De brief is gisteren aan het einde van de middag aan de wethouders gestuurd. Hij heeft nog geen tijd gehad bij collega’s te polsen.


Eigen bijdrage

Het Maastrichtse beleid hoeft niet rigoureus op de schop, weet Gerats. De huishoudelijke hulp is een maatwerkvoorziening en er worden altijd keukentafelgesprekken gevoerd. Rondom de eigen bijdrage, die de raad in een verordening moet vastleggen, moet actie worden ondernomen. Die staan namelijk wel in Maastrichtse beleidsregels, maar niet in een verordening. Mogelijk moet ook de ruimte worden gedicht die de gemeente nu aan de gecontracteerde aanbieders geeft, om over de invulling van de geïndiceerde uren met de cliënt in gesprek te gaan. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rolando Montessori (Zorg-jurist) op
Dat huishoudelijke zorg onder de (bedoeling) van de Wmo 2015 valt was voor iedereen met een klein beetje juridisch inzicht duidelijk, zoals ook bevestigd door meerdere rechters. Dat sommige gemeenten meenden een maas in de wet te hebben gevonden, om zich aan de verplichting huishoudelijke zorg te leveren te onttrekken is een andere kwestie.
Door Hans op
Het zou veel beter zijn als wethouder Gerats aandacht zou schenken aan het foute gedrag van de wijkteams want dit schiet bij ons burgers in het verkeerde keelgat.
Hoe wij ons ook voelen en hoeveel klachten wij ook indienen het belandt in de prullenbak en geen Gerats die het iets kan schelen.U geeft alleen om u zelf.
Door Paul (adviseur rechtsbescherming) op
Spijker op z'n kop! Het is intriest dat de CRvB steeds vaker tussenbeide moet komen om gapende hiaten in het broddelwerk van de wetgever te helen. Houd het in Den Haag lekker vaag, dan verlies je geen kiezers... Gemeenten worden vervolgens geacht maatwerk te leveren op grond van een halfbakken wettelijk kader; zij mogen het verder uitzoeken. En de pot die er een potje van maakte, verwijt uiteindelijk de ketel... Voor wie de politieke arena niet eigen is, heeft 't warempel iets weg van een potsierlijke circusact.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Een slappe reactie van deze wethouder. De overgrote meerderheid van gemeenten hebben hun zorgplicht tegenover behoeftige burgers goed vervuld. Hebben begrepen dat burgers bepaalde noden hebben. Slechts een beperkt aantal is hard boekhoudkundig te werk gegaan en vond die zorg alleen maar lastig. Maastricht is beter in boekhouden dan zorg verlenen. Heeft zijn ware gezicht getoond en hoeft daar niet trots op te zijn.
Door Liny Lutgens (Nvt) op
Ik ben rolstoel afhankelijk en krijg van de WMO 4 uur en 10 minuten huishoudelijke hulp en vroeger had ik 9 uur per week en nu komen de huishoudelijk hulp niet aan dingen toe om het schoon te houden ik heb minstens 7 uur huishoudelijk hulp nodige per week omdat ik zelf niet kan schoonmaken ik vind het schandalig dat gehandicapte en bejaarden zo aan hun lot word over gelaten, niet normaal meer we hebben 4 weken geleden weer een nieuwe aanvraag ingediend voor meer huishoudelijke hulp maar tot opheden helemaal geen reactie terwijl ik in een niet rolstoel geschikte woning woont en niet goed kan functioneren.
Door Boze Burger (Stemmer) op
Volgend jaar verkiezingen. Vergeet dan niet wat Van Rijn teweeg heeft gebracht, Hoe hij keer op keer onder zijn verantwoordelijkheid uitglibberde onder het goedkeurend oog van zijn PvdA fractie. En dat, terwijl hij de schuld van het decentralisatiedebacle met als gevolg rechtsongelijkheid. (de ene gemeente is de andere niet.) nu aan de lokale wethouders toeschrijft. Maar geen PvdA meer na maart volgend jaar...
Door W.F.Willems (pensioen) op
Het gaat dus dezelfde kant op als in 1965 met de ABW,aanvankelijk had iedere gemeente het recht om de hoogte van de bijstandsnorm vast te stellen, daarna maakten een paar gemeenten(CPN) er een potje van en werd het Besluit landelijke Normering ingevoerd.
Door Fransje (gepensioneerd) op
Wetten maken met hoofd én hart lost alles op.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hulde voor deze wethouder. Het rijk kiepert een aantal taken over de schutting omdat ze te bang zijn om zelf pijnlijke maatregelen te nemen. Ze stellen daarvoor veel minder geld ter beschikking dan ze er zelf aan uitgaven (zo kan ik ook bezuinigen). De Wmo is hun eigen gedrocht (Dit misbaksel van Erika Terpstra is ontstaan in de PVDA-VVD coalitie van de jaren 90) en vervolgens regelt het rijk de overdacht ook nog niet goed. Heel goed dat dat iemand daar eens wat van zegt.
Door Rob (pensioen/aow) op
Door te soebatten over allerlei wet- en regelgeving wordt de échte nood om zorg goed te regelen door de wetgever uit het oog verloren!
Daarnaast blijven de verschillende uitvoerende instanties te vaak in hun eigen hokje denken en is er te weinig samenwerking, waardoor degenen die hulp nodig hebben én degenen die deze daadwerkelijk kunnen leveren door de bomen het bos niet meer zien.
Steeds meer wordt duidelijk dat de hokjes-bezuinigingen slechts leiden tot meerkosten op de langere termijn.
Jammer dat nét de mensen met nood hiervan de dupe zijn!

Relevante Parlementaire Dossiers