of 64231 LinkedIn

Brede aanpak schulden moet sneller en aandachtiger

De VNG, Divosa, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad vinden dat er sneller werk moet worden gemaakt van de door staatssecretaris Van Ark aangekondigde brede schuldenaanpak.

De VNG, Divosa, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad vinden dat er sneller werk moet worden gemaakt van de door staatssecretaris Van Ark aangekondigde brede schuldenaanpak. De vijf organisaties dringen daarop per brief aan bij de Kamercommissie SZW.

Verzoek om visie

De brief is opgesteld naar aanleiding van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de brede schuldenaanpak dat aanstaande donderdag plaatsvindt. De opstellers van de brief willen dat er haast wordt gemaakt met het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel, het verbeteren van het rijksincassobeleid, het vinden van alternatieven voor beschermingsbewind, het wegnemen van onnodige privacybelemmeringen voor hulpverleners en het versnellen van schuldhulpverleningstrajecten. In de brief wordt verzocht om een samenhangende visie te ontwikkelen voor het uitvoeren van de aanpak. Daarnaast onderstrepen de opstellers het belang van het stellen van concrete doelen en verantwoordelijkheden.

 

Tijdschema rijksincassobeleid

Een Divosa-woordvoerder laat weten dat Divosa graag wil dat er nog meer aandacht gaat naar schuldenpreventie en dat er meer duidelijkheid komt over de mate waarin gegevensuitwissing rond schuldendossiers kan worden verbeterd. Concreter en meer op de korte termijn hoopt Divosa dat er een duidelijk tijdsschema wordt opgesteld rond het rijksincassobeleid. ‘Het wordt tijd dat die ambities verder worden ingekleurd, ook op gebied van planning’, aldus de woordvoerder.

 

Meewerkplicht

Navraag bij de NVVK leert dat die organisatie juist meer aandacht wil voor curatieve maatregelen op het gebied van schuldenproblematiek. Ook klaagt de NVVK over onduidelijkheid over de mate waarin gegevensuitwisseling mogelijk is. Volgens NVVK-voorzitter Marco Florijn maakt de Algemene Verordening Gegevensbescherming het vergaren van informatie voor regelingen of preventie door NVVK-leden nagenoeg onmogelijk. Ook benadrukt Florijn de noodzaak van een verbod op het doorverkopen van oninbare schulden. Florijn hoopt daarnaast dat de Kamercommissie SZW staatssecretaris Van Ark aanspoort om sneller werk te maken van structurele financiering voor bijzondere doelgroepen zoals kleine, zelfstandige ondernemers, mensen in de maatschappelijke opvang, licht verstandelijk beperkten en laaggeletterden. De NVVK wil ook naar een meewerkplicht voor schuldeisers toe, waarbij een schuldregeling alleen kan worden tegengehouden als een schuldeiser besluit naar de rechter te stappen. ‘Dat kan relatief snel worden geregeld, mits daartoe de politieke wil bestaat’, aldus Florijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin op
Heel erg goed van de overheid dit heeft prioriteit want het is ook positief voor de gezondheid en evt. de kinderen in het gezin