of 59185 LinkedIn

Brandbrief: slagkracht jeugdbescherming moet snel beter

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de rechter tot een maatregel van kinderbescherming. Dat schrijven de wethouders van Bergen op Zoom, Breda en Tilburg namens alle gemeenten in Midden en West Brabant in een brandbrief aan (demissionair) staatssecretaris Van Rijn.

Het is onacceptabel dat een peuter in een onveilige situatie een half jaar moet wachten voordat hij veilig is. Dat stellen de wethouders Jeugd van Tilburg, Breda en Bergen op Zoom namens alle gemeenten in Midden en West Brabant in een brandbrief aan (demissionair) staatssecretaris Van Rijn.

207 dagen wachten

De brief begint met de casus van de 3,5 jarige Meike wiens moeder op straat staat, suïcidaal overkomt en weigert mee te werken aan welk onderzoek ook. Pas na een traject van 207 dagen spreekt de kinderrechter een ondertoezichtstelling uit en worden moeder en Meike uitgenodigd door een gecertificeerde instelling. Meike heeft zich vanwege de onveilige situatie ruim vijf maanden niet optimaal kunnen ontwikkelen en haalt die tijd nooit meer in, schrijven de wethouders die dat niet alleen voor henzelf onacceptabel noemen, maar ook voor staatssecretaris Martin van Rijn die eindverantwoordelijk is voor het stelsel van jeugdbescherming.

Onnodig lange doorlooptijden
‘Wij hebben als gemeentes weliswaar formeel de regie over de jeugdzorg, maar we voelen ons met handen en voeten gebonden omdat we geen invloed hebben op justitie¨le partners, noch op de eisen die inspecties stellen’, schrijven de wethouders, doelend op het feit dat iedere instantie in de jeugdbescherming met eigen normen of kaders werkt, waar landelijke inspecties op toetsen. Er zijn verantwoordelijkheden en invloeden op verschillende niveaus georganiseerd. ‘Dit is niet in het belang van het kind. Het leidt tot ruis en onnodig lange doorlooptijden. Al die tijd blijft het kind verstoken van de hulp die zo hard nodig is om zich goed te kunnen ontwikkelen.’


Betere hulp voor minder geld
Volgens de gemeenten kan bescherming van kinderen beter en efficiënter. De slagkracht kan beter als de keten één primair proces is en gemeenten daarbij meer ruimte krijgen om zelf rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de rechter tot een maatregel van kinderbescherming. ‘Wij doen ge´e´n beroep op u voor extra geld. Sterker nog, wij denken kosten te kunnen besparen door de beschermingsketen beter in te richten.’ Een vlotte doorgang naar gedwongen maatregelen vragen de gemeenten aan de staatssecretaris. ‘Terughoudend waar nodig, maar doorpakken als het moet. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: kinderen worden sneller en beter geholpen, ontwikkelen zich daardoor beter en het kost minder geld.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karina Scholtens (ambulant hulpverlener) op
Hoi Arjen,
Welke gedragsverandering vraagt dit van de medewerkers?
Groetjes, Karina
Door Ruben op
De inspectie de igz moet in eerste instantie controleren of de aanvraag wel terecht is ook is een burgemeester niet deskundig genoeg hiervoor hij luistert uitsluitend naar het verhaal van zijn team je kunt gauw een verkeerde beslissing nemen in de toekomst van het kind en ze moeten niet te snel in handen kunnen vallen van vreemden en hulpverleners je hebt het hier over een kind van 3 jaar.
Door Arjen Keers (Senior Adviseur) op
Volgens mij is het mogelijk om de jeugdbescherming lokaal efficiënter in te richten en te voldoen aan verwachtingen van de inspecties. Dit vraagt niet alleen verandering in structuur en werkprocessen van organisaties, maar ook in gedrag van mensen in de organisaties.
Door Josefine op
In instellingen zijn kinderen ook niet altijd veilig.
Door Richard op
Ik vind het niet kunnen dat de burgemeester hierover beslist het wordt dan te makkelijk gemaakt en het kind kan hiervan zwaar de dupe zijn heel veel kinderen de gemeenten hebben al zoveel bevoegdheden waar ze misbruik van kunnen maken .
Door Arjan de Roon (Medewerker Veilig Thuis) op
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de burgemeester van de gemeente met ingang van 1 januari 2015 de bevoegdheid hee om de Raad voor de Kinderbescherming te dwingen de rechter een uitspraak te laten doen, als er na raadsonderzoek een verschil van mening bestaat tussen de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze bevoegdheid is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, conform de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.11