of 60220 LinkedIn

Brabantse regio helemaal over op resultaatfinanciering jeugd

De regio West-Brabant-West sinds dit jaar overgestapt op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. De vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. Zeg maar de Zoover voor de jeugdhulp.

Na een lang voorbereidingstraject is de regio West-Brabant-West sinds dit jaar overgestapt op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. De vervolgstap is al in de maak: kwaliteitsmeting door cliënten. Zeg maar de Zoover voor de jeugdhulp.

Eerste regio

Naar eigen zeggen zijn de negen gemeenten van de jeugdzorgregio West-Brabant-West als eerste regio in Nederland helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering is per 2016 het roer echt omgegaan. Daarmee kwam ook een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) omdat de jeugdhulp, in samenspraak met de aanbieders, in 36 arrangementen is ondergebracht. Aan elk arrangement ‘hangt’ een vooraf vastgesteld tarief; of het zorgtraject nu langer of korter duurt dan vooraf bedacht, maakt voor de gemeente niet uit; als de doelen maar worden behaald.

 

Beoordeling doelen

De gemeente bemoeit zich niet met de wijze waarop die doelen worden bereikt. ‘Het arrangement is pas klaar als alle resultaten behaald zijn’, benadrukt Huibert van Dis, manager van het Zorg Informatie & Inkoop Team. De ene keer kan het dus gunstiger uitpakken voor de aanbieder dan een andere keer. De behaalde resultaten worden gedurende het zorgtraject geëvalueerd. Zowel het gezin zelf als de jeugdprofessional beoordelen of de vooraf vastgelegde doelen zijn behaald. De aanbieder krijgt bij de start van het traject de helft betaald. ‘Als de prestatie is geleverd, betalen we de overige vijftig procent’, aldus wethouder Arjan van der Weegen, wethouder jeugd van Bergen op Zoom.

 

‘Contract’

De ‘route’ in West-Brabant-West begint als ouders professionele ondersteuning nodig hebben en hiervoor aankloppen bij de jeugdprofessional in hun gemeente. Samen met het gezin stelt deze jeugdprofessional een gezinsplan op. Daarin wordt de huidige situatie beschreven en worden de doelen vastgelegd die het gezin wil bereiken. Als het nodig is, wordt een zorgaanbieder ingeschakeld. Het gezin mag zelf kiezen met welke zorgaanbieder zij verder willen gaan. Aanbieder en gezin specificeren samen de zorgdoelen en kiezen een van de negen zogeheten cliëntprofielen (zoals ‘jeugdigen met ontwikkelings- gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen’) die het best bij de zorgvraag past. Met die aanbieder, en met het gezinsplan als uitgangspunt, maakt het gezin vervolgens afspraken over de resultaten en aanpak voor de zorg. Die komen terug in een behandelplan en in een zorgarrangement voor de gemeente. Het behandelplan is zeg maar het contract tussen gezin en aanbieder en het zorgarrangement is het contract tussen aanbieder en gemeente. ‘Daarin staat welke hulp geleverd gaat worden, of het een lang of kort traject zal zijn en of het om lichte of zware zorg gaat’, verduidelijkt Huibert van Dis, manager van het Zorg Informatie & Inkoop Team. Daarmee kent de regio in totaal 36 zorgarrangementen.

 

Kwaliteitsmeting

De regio werkt nu toe naar een systeem van kwaliteitsmeting door cliënten, waarbij zorggebruikers ? op basis van hun ervaringen met zorgverleners ? de kwaliteit van de hulpverlening publiekelijk beoordelen. Die beoordelingen zijn straks op internet te vinden, zodat cliënten op basis van het aantal ‘likes’ door zorggebruikers (de boordelingen van zorggebruikers) de best passende aanbieder kunnen kiezen. ‘We willen toe naar een system à la Zoover’, verduidelijkt Van der Weegen. Via Zoover delen reizigers online hun ervaringen met vakantie-accommodaties. Na de zomer wil de regio met een pilot starten en het systeem per 2017 invoeren. ‘We meten op uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. Al die scores worden later online gezet, zodat nieuwe cliënten die kunnen gebruiken bij de keuze van hun zorgaanbieder.’


Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr 16 van deze week.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.