of 61441 LinkedIn

Bouw en infra leermeesters sociale sector

Tilburg is de eerste twee jaar van de decentralisaties goed doorgekomen. Tot 2017, het jaar waarin ook de gemeente, zoals controller sociaal domein Erwin Rossou het uitdrukt, ‘door het ijs zakte’ als gevolg van tekorten op Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Door beleidsaanpassingen in het sociaal domein te koppelen aan een risicomanagement-methodiek uit bouw & infra, hoopt de gemeente Tilburg minstens 15 miljoen euro te besparen en een oplopend tekort te voorkomen. 

Tilburg is de eerste twee jaar van de decentralisaties goed doorgekomen. Tot 2017, het jaar waarin ook de gemeente, zoals controller sociaal domein Erwin Rossou het uitdrukt, ‘door het ijs zakte’ als gevolg van tekorten op Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. ‘Gebeurt er niks, dan hebben we in 2022 een structureel tekort van ruim 20 miljoen euro’. Met aanpassingen in het beleid, die op korte termijn een grote beweging teweeg kunnen brengen, wil Tilburg het tij keren, legt programmamanager sociaal domein Erik Roest uit. ‘De interventies die dit mogelijk maken noemen wij in Tilburg hefbomen.’

Brug bouwen
Tegelijk met het hefbomen-model ontwikkelde Tilburg Een risicomanagement-systeem. Gebaseerd op de vooral in bouw en infra en ICT beproefde ‘Risman’-methodiek. ‘Of je een brug bouwt of interventies doet in het sociaal domein maakt naar ons idee niet heel veel uit’, zegt Roest. ‘Wel is de mate van onzekerheid die zich kan voordoen in het sociaal domein lastiger om te bepalen dan in het fysieke domein.’’

Besparingspotentieel
In totaal is een ‘actielijn’ vastgesteld van 18 hefbomen, die moeten voorkomen dat de kostenontwikkeling in het sociaal domein ontspoort. Opgeteld leveren die volgens Rossou een besparingspotentieel van ruim 15 miljoen euro op. De hefbomen zijn geen van A tot Z doorgerekende businesscases, benadrukt hij nogmaals. ‘Die zouden teveel tijd vergen. Het gaat om best educated guesses. Daaraan kleven zoals gezegd risico’s, die de uitvoerbaarheid van beleid in de weg kunnen staan. Door die risico’s zo goed mogelijk te bepalen en analyseren, kunnen we het realiteitsgehalte van aannames zo helder mogelijk krijgen.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur 22 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.