of 64707 LinkedIn

Bewindvoerders in verzet tegen plan Groningen

Twee brancheverenigingen van bewindvoerders protesteren tegen het Groningse voornemen om van het beschermingsbewind een voorliggende voorziening te maken. Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) zal gaan procederen als de Groningse gemeenteraad volgende week voor de plannen stemt.

Twee brancheverenigingen van bewindvoerders protesteren tegen het Groningse voornemen om van het beschermingsbewind een voorliggende voorziening te maken. Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) zal gaan procederen als de Groningse gemeenteraad volgende week voor de plannen stemt.

Bijzondere bijstand

De gemeente Groningen wil beschermingsbewind voor personen die tot 120 procent van de bijstandsnorm verdienen niet langer vergoeden als dat door particuliere bewindvoerders wordt uitgevoerd. In plaats daarvan wil het college dat de gemeente zelf beschermingsbewind gratis gaat aanbieden aan deze doelgroep. Op die manier wil Groningen geld besparen op de bijzondere bijstand, waarmee tot nu toe beschermingsbewind wordt vergoed.

 

Geen overleg

Het LOBCM en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) kraken dat plan en hebben inmiddels het college en de gemeenteraad aangeschreven. Sjon Reimink, vice-voorzitter van de LOBCM, laat het college per brief weten verbaasd te zijn dat de gemeente Groningen niet over haar voornemens heeft overlegd met de branche. Volgens Reimink is de door Groningen beoogde constructie niet mogelijk. Ook levert deze volgens hem niet de boogde besparingen op.

 

Misbruik bevoegdheden

‘In een eerdere zaak waarbij de gemeente Enschede betrokken was, heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente geen partij is in het oordelen over de noodzaak van beschermingsbewind. Laat staan dus dat de gemeente bepaalt wie het beschermingsbewind voert.’ Ook het argument dat de Groninger gemeenteraad heeft besloten beschermingsbewind als activiteit in het maatschappelijk belang aan te merken, houdt volgens Reimink geen stand. ’Daarmee kan de Wet Markt en Overheid in dit geval niet worden omzeild. Wij hebben er in principe niets op tegen dat de gemeente ook beschermingsbewind als dienst aanbiedt, maar doordat zij gebruik maakt van de gemeentelijke basisadministratie om cliënten te contacteren, maakt zij misbruik van haar bevoegdheden om particuliere bewindvoerders buiten de markt te sluiten.’

 

Geen besparingen

‘Daarnaast levert deze maatregel helemaal geen besparingen op’, vervolgt Reimink. ‘Als de gemeente aan de hele doelgroep tot 120 procent van bijstandsniveau beschermingsbewind wil aanbieden, moet zij meer bewindvoerders aannemen. De kosten van bewindvoering door de gemeente vallen hoger uit vanwege de loonschaal en de enorme overhead. Ook het feit dat de gemeente als werkgever bij pensioenfonds ABP is aangesloten, heeft een kostenverhogende werking.’

 

Juridische stappen

Mocht de gemeenteraad het voorstel volgende week aannemen, beraadt de LOBCM zich op juridische stappen. ‘Bij de eerste gelegenheid dat een van onze leden door die plannen getroffen wordt doordat bijzondere bijstand ter vergoeding wordt geweigerd, zullen wij een voorlopige voorziening aanvragen. Wij zullen ook overwegen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt’, aldus Reimink.

 

Pilots

Zowel het LOBCM als de BPBI wijzen er in hun bezwaarbrieven op dat onder meer in Deventer momenteel pilots lopen met de bedoeling om tot een betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te komen. Beide brancheverenigingen stellen dat de gemeente Groningen er goed aan zou doen om de uitkomsten van die pilots af te wachten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sue op
De gemeente zou het beschermingsbewind gratis uitvoeren via de GKB? Grapje zeker. Ik zag cijfers voorbij komen waarin de gemeente Groningen (GKB dus)zo'n 450 klanten heeft in beschermingsbewind. De andere pakweg 2400 zitten bij onafhankeijke bewindvoerders. Deze ingreep zou betekenen dat de gemeente een groot aantal mensen zal moeten aannemen om alle klanten te kunnen overnemen. Loonkosten, werkruimtes, extra tijd wegens overdracht en dus opnieuw intake, en gebrek aan dossierkennis. Daarnaast: Werkloze bewindvoerders, bedrijven die over de kop gaan, ontevreden klanten... Zou wel eens willen zien hoe het rekensommetje er echt uitziet.

Ikzelf kreeg tegen het eind van mijn WSNP bij de GKB de mededeling dat ik het maar weer zelf moest gaan doen. Ik kon niet vrijwillig in budgettering blijven en beschermingsbewind kon niet aangevraagd worden. Ik kreeg daar paniekaanvallen van, want ik wist (en weet) dat ik op enig moment de fout in ga.

Ben op zoek gegaan naar een bewindvoerder, heb die gevonden, die heeft keurig voor mij bij de rechtbank beschermingsbewind aangevraagd, met mijn persoonlijke uitleg erbij ook gekregen. Er wordt wel degelijk kritisch getoetst.

Ik heb nu rust, mijn rekeningen worden betaald, de afspraak is dat er altijd wat geld in reserve moet blijven maar de rest van wat er binnenkomt, dat kan ik gewoon opvragen, met argumenten overigens, en die discusssies zijn best pittig soms. De beschermingsbewindvoerder moet bij wet elk jaar rekening en verantwoording afleggen bij de rechtbank.

Terug naar de GKB? Liever niet. Ik heb nu te maken met mensen, en merk duidelijk het verschil met de GKB-ambtenaren. Velen daarvan, zo is mijn ervaring, reageerden vaak alsof mijn eigen geld uit hun eigen zak moest komen. Vraag me ook zeer af of ik er in zou komen. Gezien de reacties destijds betwijfel ik dat zeer. Heb nu IOAW, vanaf volgende maand pensioen. Van een niet volledige AOW en 40 euro pensioen per maand kan ik een onafhankelijke bewindvoerder echt niet betalen. Zelf doen dan maar? Met het risico om binnen de kortste keren weer in de problemen te komen?? Liever niet.

Door André Leijssen (curator, bewindvoerder, mentor) op
"Het beperken van de instroom"? Daar zal geen sprake van zijn. De gemeente Groningen creëert een monopolie voor haar eigen Groningse Kredietbank. Die voert immers al jaren beschermingsbewind uit. Of die goedkoper werkt als de andere bewindvoerders valt te betwijfelen.
Door André Leijssen (curator, bewindvoerder, mentor) op
Hoezo "niet kritisch getoetst"? Wat een onzinnige opmerking, die nergens op slaat. Alsof de rechters zomaar iedere persoon onder beschermingsbewind stellen. Uit geen enkel onderzoek is gebleken dat daar sprake van zou zijn. Integendeel, het onderzoek van Bureau Bartels geeft aan dat er wel degelijk wordt gekeken naar de reden van onderbewindstelling, zoals de wet aangeeft.
Door Jeroen (Adviseur) op
De besparing zit waarschijnlijk in het beperken van de instroom. Nu kan iedereen met weinig moeite onder bewind worden gesteld, omdat er niet kritisch getoetst wordt.