of 59250 LinkedIn

Bewindvoerders in verzet tegen plan Groningen

Twee brancheverenigingen van bewindvoerders protesteren tegen het Groningse voornemen om van het beschermingsbewind een voorliggende voorziening te maken. Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) zal gaan procederen als de Groningse gemeenteraad volgende week voor de plannen stemt.

Twee brancheverenigingen van bewindvoerders protesteren tegen het Groningse voornemen om van het beschermingsbewind een voorliggende voorziening te maken. Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) zal gaan procederen als de Groningse gemeenteraad volgende week voor de plannen stemt.

Bijzondere bijstand

De gemeente Groningen wil beschermingsbewind voor personen die tot 120 procent van de bijstandsnorm verdienen niet langer vergoeden als dat door particuliere bewindvoerders wordt uitgevoerd. In plaats daarvan wil het college dat de gemeente zelf beschermingsbewind gratis gaat aanbieden aan deze doelgroep. Op die manier wil Groningen geld besparen op de bijzondere bijstand, waarmee tot nu toe beschermingsbewind wordt vergoed.

 

Geen overleg

Het LOBCM en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) kraken dat plan en hebben inmiddels het college en de gemeenteraad aangeschreven. Sjon Reimink, vice-voorzitter van de LOBCM, laat het college per brief weten verbaasd te zijn dat de gemeente Groningen niet over haar voornemens heeft overlegd met de branche. Volgens Reimink is de door Groningen beoogde constructie niet mogelijk. Ook levert deze volgens hem niet de boogde besparingen op.

 

Misbruik bevoegdheden

‘In een eerdere zaak waarbij de gemeente Enschede betrokken was, heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente geen partij is in het oordelen over de noodzaak van beschermingsbewind. Laat staan dus dat de gemeente bepaalt wie het beschermingsbewind voert.’ Ook het argument dat de Groninger gemeenteraad heeft besloten beschermingsbewind als activiteit in het maatschappelijk belang aan te merken, houdt volgens Reimink geen stand. ’Daarmee kan de Wet Markt en Overheid in dit geval niet worden omzeild. Wij hebben er in principe niets op tegen dat de gemeente ook beschermingsbewind als dienst aanbiedt, maar doordat zij gebruik maakt van de gemeentelijke basisadministratie om cliënten te contacteren, maakt zij misbruik van haar bevoegdheden om particuliere bewindvoerders buiten de markt te sluiten.’

 

Geen besparingen

‘Daarnaast levert deze maatregel helemaal geen besparingen op’, vervolgt Reimink. ‘Als de gemeente aan de hele doelgroep tot 120 procent van bijstandsniveau beschermingsbewind wil aanbieden, moet zij meer bewindvoerders aannemen. De kosten van bewindvoering door de gemeente vallen hoger uit vanwege de loonschaal en de enorme overhead. Ook het feit dat de gemeente als werkgever bij pensioenfonds ABP is aangesloten, heeft een kostenverhogende werking.’

 

Juridische stappen

Mocht de gemeenteraad het voorstel volgende week aannemen, beraadt de LOBCM zich op juridische stappen. ‘Bij de eerste gelegenheid dat een van onze leden door die plannen getroffen wordt doordat bijzondere bijstand ter vergoeding wordt geweigerd, zullen wij een voorlopige voorziening aanvragen. Wij zullen ook overwegen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt’, aldus Reimink.

 

Pilots

Zowel het LOBCM als de BPBI wijzen er in hun bezwaarbrieven op dat onder meer in Deventer momenteel pilots lopen met de bedoeling om tot een betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te komen. Beide brancheverenigingen stellen dat de gemeente Groningen er goed aan zou doen om de uitkomsten van die pilots af te wachten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door André Leijssen (curator, bewindvoerder, mentor) op
"Het beperken van de instroom"? Daar zal geen sprake van zijn. De gemeente Groningen creëert een monopolie voor haar eigen Groningse Kredietbank. Die voert immers al jaren beschermingsbewind uit. Of die goedkoper werkt als de andere bewindvoerders valt te betwijfelen.
Door André Leijssen (curator, bewindvoerder, mentor) op
Hoezo "niet kritisch getoetst"? Wat een onzinnige opmerking, die nergens op slaat. Alsof de rechters zomaar iedere persoon onder beschermingsbewind stellen. Uit geen enkel onderzoek is gebleken dat daar sprake van zou zijn. Integendeel, het onderzoek van Bureau Bartels geeft aan dat er wel degelijk wordt gekeken naar de reden van onderbewindstelling, zoals de wet aangeeft.
Door Jeroen (Adviseur) op
De besparing zit waarschijnlijk in het beperken van de instroom. Nu kan iedereen met weinig moeite onder bewind worden gesteld, omdat er niet kritisch getoetst wordt.