of 64120 LinkedIn

Betere bescherming bij beslaglegging vanaf 2021

'Mensen met problematische schulden dienen hoe dan ook een minimum bedrag te hebben om van te leven', aldus staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken, VVD).

Mensen met schulden zijn vanaf 1 januari 2021 beter beschermd tegen deurwaarders die een te groot beslag leggen op het inkomen. De zogenaamde beslagvrije voet wordt op een meer betrouwbare manier vastgesteld, waardoor mensen minder risico lopen om door beslagleggingen onder het bestaansminimum te zakken. 

ICT-problemen
De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet daarvoor zorgen. De rijksoverheid kondigt maandag aan dat die wet op 1 januari 2021 in werking zal treden. De wet werd in 2017 al aangenomen, zou eigenlijk begin 2019 in werking treden, maar moest twee jaar worden uitgesteld omdat onder andere de Belastingdienst met ICT-problemen kampte.


Minimum bedrag
Uit onderzoek is gebleken dat de beslagvrije voet, het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, in zo'n 75 procent van de gevallen te laag wordt berekend, waardoor mensen te weinig geld overhouden om van te leven. De nieuwe methode om de beslagvrije voet te berekenen, moet dat voorkomen. 'Mensen met problematische schulden dienen hoe dan ook een minimum bedrag te hebben om van te leven', aldus staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken, VVD).

Op de hoogte
Met de invoering van de wet hoeft de persoon met schulden in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. 

Overgangsperiode
Volgens staatssecretaris Van 't Wout is het tijdspad om de wet in te voeren 'kritisch', maar hij meent dat de meeste betrokken organisaties klaar zijn om de wet in te voeren. De beslagleggende partijen die dat nog niet zijn, kunnen gebruikmaken van een overgangsperiode. Dat betekent dat gemeenten – die beslagen kunnen leggen voor bijvoorbeeld het innen van belastingen of het terugvorderen van uitkeringen – nog tot 1 juli 2021 de oude regels mogen hanteren. Daarvoor moeten ze wel een gemotiveerd verzoek indienen. Van ’t Wout verwacht dat een beperkt aantal gemeenten en waterschappen dit zal doen.

Vooruitlopend
Ondanks oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat gemeenten een onderdeel van de nieuwe wet al op voorhand moeten uitvoeren. Daarbij gaat het om de verhoging van de beslagvrije voet van 90 procent naar 95 procent van de bijstandsnorm. Toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) had gemeenten expliciet gevraagd om vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet alvast uit te gaan van dat percentage.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.