of 61869 LinkedIn

Beschut werk naar Kamer, tegen advies RvS

Ondanks een negatief advies van de Raad van State heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) het wetsvoorstel voor beschut werk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ondanks een negatief advies van de Raad van State heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) het wetsvoorstel voor beschut werk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verplicht
Klijnsma wil met het wetsvoorstel de gemeenten per januari volgend jaar verplichten beschut werk in te richten voor mensen die ook met loonkostensubsidie of andere ondersteunende maatregelen niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Het inrichten van beschut werk door gemeenten, tot nu toe zonder wettelijke verplichting, gaat Klijnsma veel te langzaam. Er zijn nog maar een handje vol beschutte plekken gemaakt, terwijl dat er nu al enkele duizenden zouden moeten zijn.

Kritiek
Veel gemeenten zijn nog bezig uit te zoeken hoe ze het inrichten van beschut werk zullen aanpakken, een deel zegt geen beschut werk te willen inrichten, maar het geld op een andere manier uit te willen geven aan deze, of een grotere doelgroep. Op het voorstel van verplichting kwam dan ook kritiek van enkele gemeenten. Klijnsma zou ‘het kind met het badwater weggooien’, aldus de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66).

 
Eenzijdig ingrijpen

Ook de Raad van State vindt een verplichting niet de juiste weg, zo blijkt uit het advies over het nieuwe wetsvoorstel van Klijnsma. De raad is ‘niet overtuigd van de noodzaak om eenzijdig in te grijpen in de gemeentelijke praktijk en daarmee inbreuk te maken op de uitgangspunten van de decentralisaties in het sociale domein’. Decentralisatie vergt terughoudendheid, rolvastheid en zelfbeheersing van de wetgever, vindt ze. ‘Stelselverantwoordelijkheid mag daarbij geen alibi voor de centrale overheid zijn om eenzijdig en in strijd met de bedoeling van de decentralisaties in te grijpen in de uitoefening van gedecentraliseerde bevoegdheden.’ Volgens de Raad moet Klijnsma eerst kijken of de problemen die zich voordoen binnen de kaders van de huidige wet opgelost kunnen worden, in plaats van meteen met een nieuwe wet te komen.

 
Knelpunten en bezwaren

Door met een wet te komen, gaat Klijnsma voorbij aan de knelpunten en bezwaren die gemeenten hebben. Bijvoorbeeld over het idee dat mensen die beschut werken een arbeidscontract moeten krijgen. De doelgroep bestaat uit mensen voor wie regulier werk geen optie is en heeft zoveel hulp en begeleiding nodig dat dit van een reguliere werkgever niet verwacht mag worden. De vraag rijst dan waarom deze eis wel aan gemeenten gesteld mag worden, aldus de Raad.


Praktijkroute

Het nieuwe wetsvoorstel regelt ook dat mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen en dat mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, via de zogenoemde Praktijkroute worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van de berg op
Het bizarre is dat de gemeente zaken uit moet voeren waar ze geen kennis van hebben. Neem de veranderende regels rond de Wajong, bizar, een schandalige bezuiniging. De gemeentes worden verantwoordelijk voor de doelgroep die hulp nodig heeft en niet in aanmerking komt voor Wajong. Gevolg is een grote groep tussen wal en schip, gemeentes weten niet wat te doen. Advies; Wajong in situatie van voor 2015 herstellen en deze taak weer bij uwv neerleggen!
Door M (CDA-lid) op
Het beste zou zijn dat alle bedrijven omgevormd worden tot sociale werkplaatsen. Dan is het niet meer nodig om apart Beschut Werk op te zetten en heb je ook niet meer het probleem dat arbeidsgehandicapten bij elkaar gezet worden op grote en lawaaierige fabriekshallen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit is toch wel een schoolvoorbeeld van zwalkend beleid van dit Kabinet/Klijnsma. Eerst worden de sociale werkplaatsen om zeep geholpen, terwijl deze nu via de achterdeur weer worden binnengehaald (kennelijk wil de PvdA haar verkiezingspositie verbeteren). Tijdens de totstandkoming van het Sociaal Akkoord zijn tussen werknemers, werkgevers en Overheid afspraken gemaakt over het scheppen van werkplekken in de beschutte sfeer. Wetgeving vond men toen niet noodzakelijk. Als partijen zich vervolgens niet aan die afspraken houden is het natuurlijk andere koek. Maar nieuw beleid (wetgeving) behoort in dat geval zowel voor de publieke sector als de private sector te gelden. Het is namelijk zeker anno 2016 een normale maatschappelijke verplichting om in onze maatschappij ook voldoende banen in de beschutte sfeer te creëren.
Door Chris van Henegouwen (Romanschrijver) op
Sociale werkplaatsen kosten te veel, vindt het parlement. Het is aanzienlijk goedkoper die mensen in een uitkering te laten zitten. Topprioriteit voor de PvdA was het terugdringen van het begrotingstekort onder de 3%. Dat vereiste draconische bezuinigingen in de sociale zekerheid.

Samsom heeft nu een schaamlap nodig, anders heeft hij geen verhaal in de verkiezingscampagne. Daarom zet hij alles op alles om beschut werk af te dwingen.

Ook de SP vindt het 'thuiszitten' van mensen een groot probleem. Terwijl het hoofddoel van sociale zekerheid moet zijn: mensen inkomenszekerheid bieden. Van dat doel heeft links Nederland in meerderheid afscheid genomen, zie de duizenden jonggehandicapten van 18 jaar die nu zonder werk en zonder inkomen zijn komen te zitten. En er komen elk jaar duizenden schoolverlaters bij, waar de overheid niets mee kan en niets mee wil.

De Raad van State ziet over het hoofd dat reguliere bedrijven winst moeten maken om te blijven bestaan. Gemeenten hoeven dat niet, dus mag aan hen hogere eisen gesteld worden.

Een beter argument tegen het wetsontwerp is: beschut werk is dagbesteding, bedoeld voor mensen die - heeft de rechter benadrukt - volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het is geen basisvoorziening waar mensen niet zonder kunnen. Een stabiel inkomen is dat wel, maar dat weegt voor de overheid om ideologische redenen niet het zwaaarst.

Advies: maak je minder druk om banen, en bekommer je meer om de financiële situatie waar mensen in zitten. Geen (beschutte) baan is jammer, geen voldoende inkomen is rampzalig.

Door Ronald Roël op
Wat was er nou mis met de sociale werkplaats?
Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Het Rijk en decentralisatie, het blijft een lastige combinatie!
Door Ria Huisman (directeur) op
We gooien het over de schutting naar Gemeenten, ben ik het kwijt taak volbracht. Hoe dom kun je zijn! En de clienten zitten met lege handen daar wordt niets voor gedaan.