of 59318 LinkedIn

Beschut werk mogelijk per 2017 verplicht

Klijnsma lijkt het nu zat te zijn. In het OA noemde ze voor het eerst een concrete datum, 1 januari 2017, voor het verplichten van beschut werk.

Het geduld van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) is bijna op. Als gemeenten niet snel werk maken van het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten op de arbeidsmark, gaat ze het verplicht stellen. En wel per 1 januari volgend jaar.

Weinig plaatsen
Gemeenten moeten zo’n 30 duizend beschutte banen scheppen voor mensen die ook met begeleiding niet in staat zijn bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Deze mensen moeten een baan krijgen, met een salaris maar ook met secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw. Maar het schiet nog niet erg op. Veel gemeenten hebben aangegeven wel te willen, maar echt veel concrete plaatsen zijn er nog niet. Tot nu toe stelde Klijnsma zich coulant op en wilde vooral met zachte druk gemeenten overhalen aan de slag te gaan. Maar nu lijkt ze het zat te zijn. In het OA noemde ze voor het eerst een concrete datum, 1 januari 2017, voor het verplichten van beschut werk.


Extra geld
Klijnsma gaf opnieuw aan echt niet tevreden te zijn over de voortgang rond beschut werk. Ze benadrukte dat ze vorig jaar nog 100 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor de komende jaren. Met dat geld wilde ze gemeenten ondersteunen en motiveren om beschut werk in te richten. Maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Momenteel voert de inspectie SZW op verzoek van Klijnsma onderzoek uit naar de invulling van de nieuwe voorziening door gemeenten. Voor de zomer verwacht ze daarvan de resultaten.

Wetswijziging
Mocht blijken dat gemeenten dan nog steeds onvoldoende invulling geven aan het creëren van beschutte werkplekken, zal Klijnsma de Participatiewet aanpassen en beschut werk daarin verankeren. Ze wil dan per januari gemeenten verplichten tot het aanbieden van beschut werk. Voor deze wetswijziging is toestemming van de Eerste en Tweede Kamer nodig, dus of het haar lukt die wet voor 1 januari aan te passen, is nog de vraag.

Experimenten bijstand
Klijnsma gaf in het overleg ook aan dat gemeenten die willen experimenteren met het bijstandsbeleid nog voor de zomer duidelijk krijgen wat er wel en niet kan. Hierover is ze al maanden in gesprek met een aantal gemeenten dat heel concrete plannen heeft voor zulke experimenten. De AMvB moet aangepast worden, maar dat is een proces dat lang loopt omdat goed afgetimmerd moet worden wat wel en niet mag, zonder dat dat dubbelt met andere geldende wetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico van den Bergh (Beschikbaar op nul uren-contract) op
Wat Klijnsma tekort komt aan organisatievermogen, compenseert ze met dwang.
Door Tom op
Als je al met begeleiding naar een normale baan niet naar behoren kan functioneren. Dan moet je dus een baan krijgen bij de gemeente?! Dan ben je niet geschikt om te funcioneren in de samenleving!

Relevante Parlementaire Dossiers