of 59794 LinkedIn

Beschut werk mogelijk per 2017 verplicht

Klijnsma lijkt het nu zat te zijn. In het OA noemde ze voor het eerst een concrete datum, 1 januari 2017, voor het verplichten van beschut werk.

Het geduld van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) is bijna op. Als gemeenten niet snel werk maken van het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten op de arbeidsmark, gaat ze het verplicht stellen. En wel per 1 januari volgend jaar.

Weinig plaatsen
Gemeenten moeten zo’n 30 duizend beschutte banen scheppen voor mensen die ook met begeleiding niet in staat zijn bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Deze mensen moeten een baan krijgen, met een salaris maar ook met secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw. Maar het schiet nog niet erg op. Veel gemeenten hebben aangegeven wel te willen, maar echt veel concrete plaatsen zijn er nog niet. Tot nu toe stelde Klijnsma zich coulant op en wilde vooral met zachte druk gemeenten overhalen aan de slag te gaan. Maar nu lijkt ze het zat te zijn. In het OA noemde ze voor het eerst een concrete datum, 1 januari 2017, voor het verplichten van beschut werk.


Extra geld
Klijnsma gaf opnieuw aan echt niet tevreden te zijn over de voortgang rond beschut werk. Ze benadrukte dat ze vorig jaar nog 100 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor de komende jaren. Met dat geld wilde ze gemeenten ondersteunen en motiveren om beschut werk in te richten. Maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Momenteel voert de inspectie SZW op verzoek van Klijnsma onderzoek uit naar de invulling van de nieuwe voorziening door gemeenten. Voor de zomer verwacht ze daarvan de resultaten.

Wetswijziging
Mocht blijken dat gemeenten dan nog steeds onvoldoende invulling geven aan het creëren van beschutte werkplekken, zal Klijnsma de Participatiewet aanpassen en beschut werk daarin verankeren. Ze wil dan per januari gemeenten verplichten tot het aanbieden van beschut werk. Voor deze wetswijziging is toestemming van de Eerste en Tweede Kamer nodig, dus of het haar lukt die wet voor 1 januari aan te passen, is nog de vraag.

Experimenten bijstand
Klijnsma gaf in het overleg ook aan dat gemeenten die willen experimenteren met het bijstandsbeleid nog voor de zomer duidelijk krijgen wat er wel en niet kan. Hierover is ze al maanden in gesprek met een aantal gemeenten dat heel concrete plannen heeft voor zulke experimenten. De AMvB moet aangepast worden, maar dat is een proces dat lang loopt omdat goed afgetimmerd moet worden wat wel en niet mag, zonder dat dat dubbelt met andere geldende wetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door joop landlopers ( arbeidsongeschikt , ex wsw .) op
tja chronische zieken en gehandicapten in instellingen en in werkplaatsen [ wsw] ] zijn een vast bron van inkomen , . die houd men liever in stand omdat dat goed kope arbeid is en veel subsidie oplevert ., marktwering is overal tegen woordig jammer .
Door van steenis (verpakker) op
Mensen die last hebben van epiletichse aanvallen is dii geen goed plan omdat zij niet de druk aan kunnen. We hebben gestreden (ondanks dat ik niet lang kon staan) maar heb het ook gedaan voor mijn collega's. Dus mevr kleinsma dit werkt niet tja u hebt een lichamelijke beperking maar er zijn mensen die geestelijk en lichamelijk hebben . En die vinden dat moeilijk denk sociaal !!!!
Door Joop Lambiekse (Voorzitter boodschappenbank gelderland & Noord=Brabant) op
In deze geef ik mijn mening en dat is kleijnsma moet vertrekken richt een hoop onheil aan met haar hele participatie wet. sociale diensten hebben er geen sjoege van hoe deze in elkaar steekt gevolg is dat mensen van kastje naar de muur gestuurt worden maanden op een uitkering moeten wachten met als gevolg deze gezinnen in de schuld komen maar ja daar is deze regering zo goed in de afgelopen 3 kabinetten schulden met schulden verwerken geld pompen in het buitenland wat men nooit meer terug ziet zoals Flipper al aangeef. Kleijnsma u zouden ze naar een eiland moeten verbannen en laten ze dan ingodsnaam de meest gevreesde pirhanja,s rondom dit eiland los laten zodat we zeker weten dat ze verpeuzelt wordt en zeker niet meer in de politiek verschijnt. Mensen zijn dit kabinet meer dan beu we zijn dan ook druk doende bezig om onze onvrede door middel van een protest mars en niet zomaar één maar één die vele hoge ogen op zal gooien.want wij zeggen laat nu de kleine man maar eens beslissen en niet Kleijnsma!!!
Door Peter op
@jjdehaan, de P-wet is het probleem niet. Ik wil geen praktijkvoorbeeld zijn. Ik wil per 1 oktober 2015 met terugwerkende kracht een passende baan. En ik had zelf al een passende baan gevonden. Maar de gemeente vond de financiële afweging belangrijker dan het maatschappelijke.
Door Jan-Jaap de Haan (Directeur Cedris) op
@Peter, zou je mij je verhaal en situatie willen mailen? Wij verzamelen praktijkvoorbeelden waarbij mensen tussen wal en schip komen, zodat we de P-wet kunnen helpen verbeteren. Mijn adres jjdehaan(a)cedris.nl
Door Peter op
Sinds 0ktober 2015 heb ik de indicatie beschut werk. Maar de gemeente laat me in de kou staan. Ze hebben geen beleid beschut werk. En hebben dit probleem bij een sw bedrijf gedumpt. En het sw bedrijf heeft geen beleid omdat ze het beleid van de gemeente uitvoeren. Beschut werk kent geen wachtlijst. Maar ik wacht bijna een half jaar.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Tim.
We hebben het hier wel over bestaande afspraken tussen het bedrijfsleven, de vakbonden en de Overheid. De voorspelbare praktijd wijst uit dat geen van de partijen zich aan de afspraken houdt. Kortom, je kunt concluderen dat de destijds door dit Kabinet ingevoerde beleidswijzigingen nooit zonder een opgelegde wettelijke verplichting hadden mogen plaatsvinden. Zo langzamerhand zal iedereen ook wel duidelijk zijn dat dit Kabinet héél veel prutswerk aflevert.
Door Tim_Amsterdam (Mens) op
Laat ik eerst zeggen dat ik iedereen die wil en (enigzins) kan werken, van harte een betaalde baan gun. Dat is mijn "menselijke" mening. Echter is er ook een andere kant en dat is de 'zakelijke' kant van het verhaal. Je hebt een markt, de arbeidsmarkt en deze markt van vraag en aanbod is er niet een die zich laat leiden door beslissingen 'opgelegd' door de politiek. Uiteraard kan je het wel iets 'manipuleren, maar effecten zijn gering. De staatssecretaris en al haar poltieke adviseurs denken dat je een deel van deze markt de wil kan opleggen door iets te eisen en daar dan wat geld voor te geven. Het is hard en vaak ook niet fair, maar werkgevers dwingen bepaald personeel aan te nemen en daar dan volledig verantwoordelijk voor te zijn, gaat gewoon niet gebeuren.
Door Flipper op
Jammer dat je hier geen tekst corrigeren kunt. Het vliegtuig dat we eventueel nodig zouden hebben in m'n voorbeeld van JSF, moet de Saab Grippen zijn.
Griekenland met Hoofdletter enz, enz...
Flipper
Door Flipper op
Het participatiegebeuren heeft, zoals: 'doeterniettoe' schrijft, niets met participeren te maken, enkel met geld en dwang. Hmmm, vreemd, dan snap ik iets niet, en wel het volgende:
Als dit alles zoals het is, aangewakkert is door de regering, kabinetm Klijnsma & Cö, dan het volgende:

* Fyra treinproject: 11 Miljard, weggesmeten

* JSF, project van 37 Miljard- en men kijkt inmiddels steeds meer naar de Eurofighter (dat is overigens ook een slechte keus, want als we zoiets nodig hebben ? Dan is de Daan Grippen de enige juiste keuze, maar ja, die politiek altijd he ?!)

* Naar Turkije gaat officieel 6 Miljard (zal wel meer zijn/worden)- en de effecten zijn te verwaarlozen.

* De Miljarden naar griekenland, helpt het ergens wel ?

* Miljarden verspilt aan ontwikkelingshulp. Ben niet tegen ontwikkelingshulp, mits daar voldoende van bij de doelgroepen komt

* tweehonderd miljoen naar de baas in Eritrea, puur om met hem in gesprek te kunnen komen ???

En zo kan ik nog wel ff meer noemen, we praten nu echter al over bedragen die tegen de honderd MILJARD !!! Aanlopen. En dan zou er voor miljoenen bezuinigd moeten worden op WSW- en ouderenzorg ??? Wie begrijpt het nog ?!
Flipper

Relevante Parlementaire Dossiers