of 64740 LinkedIn

Bescherming slachtoffers arbeidsuitbuiting moet beter

De geldende wetten en regels liggen een doeltreffende aanpak in de weg en slachtoffers zijn nog te veel buiten beeld bij de inspectie. Ook zijn betere afspraken met gemeenten over de bescherming van slachtoffers wenselijk.
6 reacties

Ondanks extra geld en inspecteurs, stopt de verantwoordelijke inspectie niet meer daders van arbeidsuitbuiting en worden evenmin meer slachtoffers geholpen. De aanpak van de 'Inspectie SZW' (vanaf 1 januari weer gewoon de Arbeidsinspectie) is niet effectief, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. 

Buiten beeld
De geldende wetten en regels liggen een doeltreffende aanpak in de weg en slachtoffers zijn nog te veel buiten beeld bij de inspectie. Ook zijn betere afspraken met gemeenten over de bescherming van slachtoffers wenselijk. ‘De Inspectie SZW helpt slechts een beperkt deel van de naar schatting duizenden slachtoffers van arbeidsuitbuiting’, concludeert de Rekenkamer. De bestaande aanpak schiet daarmee nog steeds tekort.

Twee routes
De inspectie heeft twee routes om uitbuiters te bestraffen, legt de Rekenkamer uit. Als er duidelijk sprake is van arbeidsuitbuiting zoals vastgelegd in de wet (dwang, geweld, misleiding, lange werkdagen en onderbetaling), kan de inspectie zaken via het strafrecht uitzoeken om deze vervolgens over te dragen aan het Openbaar Ministerie. Maar als bedrijven zich niet schuldig maken ‘aan alle elementen van het wetsartikel’, kunnen meldingen niet altijd worden opgepakt. Daarom stranden deze zaken vaak.

Nauwelijks hulp
Als een werkgever of uitzendbureau zich schuldig maakt aan ‘ernstige en meervoudig overtredingen van arbeidswetten’, maar er geen sprake is van duidelijke dwang, kunnen ze een boete krijgen. Maar zo'n boete is volgens de Rekenkamer ‘zo laag dat ze nauwelijks afschrikkende werking hebben’. Bovendien komt het niet vaak voor dat bedrijven vaker worden beboet. Daarnaast krijgen slachtoffers, vaak arbeidsmigranten, van de inspectie ‘nauwelijks hulp en bescherming’, concludeert de Rekenkamer.

Afhankelijk
Slachtoffers werken ‘lang niet altijd’ mee aan onderzoek, ook omdat het veelal arbeidsmigranten zijn die worden uitgebuit. Zij riskeren hun werk kwijt te raken, en arbeidsmigranten zijn vaak van hun baas afhankelijk voor hun woning.

Bescherming
De Rekenkamer adviseert om te kijken of de regels aangepast kunnen worden en of de ‘bestaande instrumenten’ beter ingezet kunnen worden. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met gemeenten en hulpverleningsorganisaties over betere bescherming van slachtoffers. ‘Verder moet de inspectie de minister van SZW betere informatie leveren, zodat deze het parlement kan inlichten wat de aanpak van de inspectie oplevert’, aldus de Rekenkamer.

Vogelvrij
Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV zegt dat de bond al jaren pleit voor ‘beter handhaafbare regels’ en een strengere aanpak. ‘We kennen allemaal de verhalen van arbeidsmigranten die zich een slag in de rondte werken tegen een uitbuitingsloon en vogelvrij lijken te zijn. Dat moet stoppen’, aldus de vakbondsman. ‘Minister, pak je verantwoordelijkheid!’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (Gepensioneerd) op
@Bimie de houdbaarheid van de verzorgingsstaat is iets waar linkse partijen zich nooit druk over hebben gemaakt. De houdbaarheid was zonder de ruime arbeidsmigratie en zonder het ruime asielbeleid en algemene ruime immigratiebeleid een stuk groter geweest. De PvdA heeft Asscher helaas de deur gewezen, de PvdA heeft de draai naar een iets nationalistischer politiek niet gemaakt, het is een partij van hoogopgeleide hemelbestormers geworden, sociaal economisch zwakkeren hebben niets meer om op te stemmen. Het zal nog erger worden dan het nu is. We staan nog maar aan het begin. Zoals Paul Scheffer aangaf is een verzorgingsstaat alleen mogelijk met uitsluiting van anderen.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@Piet: Inderdaad ronduit schandalig hoe de afgelopen 30 jaar de sociale zekerheid is uitgekleed en dat inderdaad vooral ten faveure voor de grote bedrijven. De kleine bedrijven (de echte motor van de economie) die hebben het nakijken gehad. Met als gevolg een wildgroei van ZZP-ers en goedkope arbeidskrachten uit Oost-europa. De verdere afbouw van de sociale zekerheid zal de tweedeling alleen maar versterken en de maatschappelijke ontevredenheid laten toenemen. Het marktdenken had al dood moeten zijn, het heeft ons in elk geval niet gebracht wat rijke en machtige mensen ons proberen voor te houden: welvaart voor iedereen. Het is een grote farce gebleken. Nog nooit is de stille armoede zo groot geweest in Nederland, die stilte eindigt eens en dan zijn het niet alleen meer de crimineeltjes die in alles een mooie aanleiding zien om te rellen. Parijs is niet eens zo ver weg.
Door Piet (Gepensioneerd) op
Met een herhaling van de coalitie VVD D66 CDA en CU zal er niets veranderen. Dat zie je aan de manier waarop de coalitie het advies Marijnissen heeft geparkeerd. Met 750.000 arbeidsmigranten nu verder op weg naar de miljoen? “Gewoon omdat het kan”. Werkgevers zijn het meest gebaat bijeen onuitputtelijk bron van arbeiders waaruit ze kunnen kiezen. Hoe meer concurrentie, des te slechter de arbeidsvoorwaarden. Uit dit onuitputtelijke reservoir, waarvan er velen inmiddels beschikken over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, past een verder uitgeklede sociale zekerheid. De WW duur naar één jaar. Stel je voor dat die werkgevers ook nog premie moeten betalen voor hun keuze voor flexibiliteit. En ook wat aanpassingen aan het arbeidsrecht, zoals de doorbetaling tijdens ziekte van twee naar één jaar zoals de vrijzinnig kapitalistische D66 voor zal gaan stellen.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Het gaat om uitbuiting van mensen, feitelijk is dit moderne slavernij. Allemaal mede mogelijk gemaakt door allerlei schimmige constructies. Pakketbezorgers hebben niemand in dienst maar via onderaannemers en andere trucjes worden mensen letterlijk bijna voor niets op straat gestuurd. Buiten studenten trapt geen nederlander in zo'n k-baantje. De oplossing is simpel maak de leverancier volledig verantwoordelijk voor de hele keten van grondstof tot levering. Eens kijken of AH, Apple, Amazon en andere het nog steeds durven om met slavenarbeid mega-winsten te maken. Een paar stevige processen en geen bestuurder zal nog denken: ik koop mijn Kobalt van een bonafide ondernemer die zijn grondstof koopt uit een mijn met kinderarbeid. Of een bestuurder die zijn pakketjes laat bezorgen door de onderaannemer die zijn medewerker met een wurgcontract in dienst houdt met ondermaatse huisvesting. Serieus, maak bedrijven en hun bestuurders (CEO's) verantwoordelijk dan verdwijnt die ïch habe ess nicht gewusst"-mentaliteit vanzelf.
Door Peter (IT) op
De Nederlandse teelt van oa tomaten verplaatst zich op dit moment vanwege de hoge gasprijzen razendsnel naar Zuid Europa. In het Westland komt tegelijkertijd een nieuw Polenhotel met 600 kamers. Zelfs de grote kwekers vragen zich af waar dit heen gaat: goedkoop, goedkoper etc. De Rekenkamer mist the big picture of vermeldt het niet: er blijven sectoren in stand dankzij de mogelijkheid tot arbeidsuitbuiting. Of er komen sectoren op dankzij de mogelijk tot uitbuiting (online winkels). Kleine veranderingen in wetgeving, zoals het moeilijker maken van zzp of flexconstructies, kunnen deze sectoren om zeep helpen. En waarom ook niet? Wat is de bijdrage aan de Nederlandse maatschappij van deze sectoren? Welke kosten wentelen deze sectoren af op de samenleving? Dat zijn de belangrijke vragen. Maar veel te abstract voor politiek Den Haag en zeker voor mevrouw Kaag die in de HJ Schoo lezing zich uiterst positief uitlaat over arbeidsmigratie.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Een juiste constatering en helaas al decennialang een probleem. Het zou ook goed zijn als de arbeidsmigrant geholpen zou worden door de overheid bij het instellen van civiele vorderingen, bijvoorbeeld achterstallig loon. Arbeidsmigranten zijn meestal geen lid van een vakbond die de migrant kan helpen om de vordering in te stellen. Gemeenten zouden daar ook best een rol in kunnen spelen. Een probleem is dat de nieuwe sectoren zoals de online winkelsector waar vrijwel alleen arbeidsmigranten werken, helemaal geen CAO’s kennen. Dan valt er weinig te vorderen. De wettelijke regeling is erg karig. En dat terwijl de CAO retail non food, voor winkelpersoneel, algemeen verbindend is verklaard. Daar zit ook een mooie pensioenregeling in. In de distributiesector krijgen vakbonden geen poot aan de grond vanwege het feit dat de sector vrijwel uitsluitend werkt met arbeidsmigranten. De wetgever zou dit probleem deels op kunnen lossen met bv een hoger minimumloon. Gemeenten kunnen aan het faciliteren van huisvesting voor arbeidsmigranten wellicht eisen stellen. Bedrijven moeten eerst maar aantonen dat ze voldoende hebben gedaan om Nederlanders te werven tegen een normaal loon. Pas als ze dat hebben aangetoond, dient de gemeente te faciliteren, maar alleen onder de voorwaarde van naleving van arbeidsvoorwaarden.