of 59250 LinkedIn

Berg administratie is zaak van gemeente

Staatssecretaris Van Rijn wijst gemeenten op hun eigen verantwoordelijkheid in antwoord op Kamervragen over de toegenomen administratiedruk door de transities.

Door de transitie van jeugdzorg, Wmo en thuiszorg hebben gemeenten grotere administratieve lasten gekregen. Volgens sommigen is die last met wel 30 procent gegroeid. Staatssecretaris Van Rijn wijt dit aan opstartproblemen en arbeidsintensieve maatwerkoplossingen. Ook wijst hij erop dat gemeenten zelf de hand hebben in de wijze van afhandeling.

Noodklok

Vorig jaar luidden betrokken instanties de noodklok over het effect van de transities op de administratieve lasten voor gemeenten. ‘Gebrek aan regie en een wildgroei aan bureaucratische regels bij de transitie in het sociaal domein kosten zorginstellingen tot 30 procent extra aan administratieve inspanningen,’ zei directeur Henk van den Broek van zorgaanbieder Pluryn .
 
Opstartproblemen 

Op Kamervragen van de SP verklaart Staatssecretaris Van Rijn nu dat de extra administratielast onder andere te maken heeft met opstartproblemen. ‘Het is inherent aan grote stelselwijzigingen dat de vernieuwing in de uitvoering tijd nodig heeft om zich in te regelen,’ legt Van Rijn uit. ‘Aanbieders moeten met meerdere financiers (gemeenten) afspraken maken. Gemeenten en aanbieders zijn nog op zoek naar de meest optimale selectie-modellen die integrale hulpverlening en ondersteuning op een doelmatige wijze kunnen faciliteren.’


Chaotisch

Ook ambtenaren klaagden over de impact die de transities op hen en op de burger had. In een onderzoek van Binnenlands Bestuur onder ruim duizend ambtenaren stelt een op de drie dat de Wmo 2015 een negatieve impact heeft op de dienstverlening aan burgers, terwijl minder dan een op de vijf ambtenaren daar wel positief over is. De overheveling van taken is volgens ruim twintig procent van de ambtenaren ‘stroef’ tot ‘chaotisch’ verlopen. Een kwart van de ambtenaren vindt dat de transities ‘enigszins stroef’ zijn verlopen. 

Adequate keuzes
Van Rijn wijst erop dat de gemeente het proces grotendeels in eigen hand heeft. ‘De mate van administratieve lasten worden vooral in de uitvoeringspraktijk bepaald; het is aan gemeenten en zorgaanbieders om zich hiervan bewust te zijn en adequate keuzes te maken. (…) De hulpvraag is afhankelijk van de kenmerken van de persoon en diens situatie en zal als regel dan ook veelal per cliënt verschillen. Gemeenten hebben om die reden beleidsvrijheid in de wijze waarop zij maatwerk bieden aan de cliënt. Beleidsruimte sluit het slim organiseren van bedrijfsvoeringprocessen, met zo min mogelijk administratieve lasten, het gebruik maken van standaarden, geenszins uit.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Herman (geen) op
Meneer van Rijn,wie zonder zonde is werpe de eerste steen
Door Alfred op
Het zou de staatssecretaris passen om eerst eens met de bezem door de Augiasstal/VWS-club vol verantwoordingseisen richting gemeenten en instellingen te gaan.
Door Mart Tindemans (Soc. Jur. Dienstverlener) op
Helaas weer een reactie van onze staatssecretaris wat in de praktijk niet blijkt te kloppen. Nu nog steeds opstartproblemen na een jaar zorg overdragen naar de gemeenten?
Arbeidsintensieve maatwerkoplossingen volgens Dhr. Van Rijn worden verward met het afschuiven van verantwoordelijkheden c.q. de hete aardappel proberen neer te leggen op een ander bordje. Doelstelling was toch een vermindering van de bureaucratie? Ik constateer vanuit de dagelijkse praktijk alleen maar een toename van de bureaucratie waardoor de kwaliteit = de cliënt steeds meer op de tweede plaats staat en de Euro met stip op nummer 1.
Door Richard (ambtenaar) op
Weer zo'n typische Haagse reactie. Maar wel vanachter de tekentafel op het laatste moment steeds weer nieuwe eisen stellen. Hoezo autonomie...Maar wij snappen nog beter waarom de Rijksdienst gehalveerd kan worden! Jammer dat het de zorg niet ten goede komt want daar ging het toch om :-)