of 62236 LinkedIn

'Berekening budget jeugdzorg klopt niet'

‘Het lijkt erop dat in de berekeningen van de macrobudgetten een aantal zake niet is meegenomen’, legt Roos van Gelderen (SP), wethouder in Leiden namens de stuurgroep uit.

De cijfers die zijn gebruikt om te berekenen hoeveel geld gemeenten de komende jaren krijgen voor het uitvoeren van de jeugdzorg, zijn onduidelijk en onvolledig. Gevolg daarvan is dat de bezuinigingen voor jeugdzorg een stuk hoger uitvallen dan geraamd. Dat blijkt uit berekeningen van de stuurgroep ketenaanpak jeugd Holland Rijnland.

Zorg op factuurbasis
In een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) wijst Holland Rijnland  - waarin 15 gemeenten deelnemen - erop dat de bezuinigingen op jeugdzorg voor de regio in 2015 geen 4 procent bedragen, zoals de bedoeling is, maar 15 procent.  ‘Het lijkt erop dat in de berekeningen van de macrobudgetten een aantal zake niet is meegenomen’, legt Roos van Gelderen (SP), wethouder in Leiden namens de stuurgroep uit. ‘Het is een technisch verhaal, maar het zit ‘m erin dat zorgtaken die op factuurbasis geleverd worden, bijvoorbeeld via de diagnose behandel combinaties (dbc’s) niet zijn doorberekend.’

Verschil 16 miljoen
In de regio is, voorafgaand aan de publicatie van de meicirculaire, een startfoto gemaakt. Daarop is heel exact te zien wat de huidige regionale budgetten in de jeugdzorg zijn. Dat is in nauwe samenwerking met alle huidige financiers gebeurd. Deze startfoto laat een verschil zien tussen de bedragen in de meicirculaire van 2013 en de huidige budgetten voor de hele regio van 16 miljoen. Dat is meteen in het eerste jaar al een korting van ruim 15 procent in plaats van de door het rijk uitgerekende 4 procent.


Transitie niet goed uitvoeren
‘Het lastige is dat de staatssecretaris zegt dat er in de meicirculaire van 2014 duidelijkheid komt over de exacte bedragen, maar dat is veel te laat’, aldus Van Gelderen. ‘Daarom vragen we vooral om duidelijkheid en waarschuwen we dat als er niets gedaan wordt, we die transitie niet goed kunnen uitvoeren.’ Holland Rijnland staat daarin niet alleen, ook andere gemeenten vroegen de staatssecretaris al om eerder om duidelijkheid over de financiën. Vanuit de regio Zuid-Holland Zuid en Midden Holland kan de staatssecretaris binnenkort brieven verwachten.

Verschillen tot 30 procent
Van Gelderen waarschuwt dat de cijfers niet alleen voor Holland Rijnland gelden. ‘In andere regio’s zoals Gouda of Drenthe is het nog veel erger. Ik geloof dat daar de verschillen tot 30 procent oplopen. Ik weet dat niet zeker, maar daar ligt ook het probleem: we weten helemaal niet waar we aantoe zijn.’ Als er niets gebeurt aan de huidige kortingen, voorspelt Van Gelderen dat de transitie niet goed gemaakt kan worden. Organisaties zullen met te hoge frictiekosten te maken krijgen en omvallen. Mensen zullen daardoor hun baan verliezen en het zal lastig worden goede zorg te leveren.

Transitieplannen
Holland Rijnland is in gesprek met het ministerie om te kijken waar de hiaten precies zitten. Van Gelderen: ‘We leggen onze cijfers naast die van hen, want VWS weet ook niet precies waar het verschil zit’. In de brandbrief die onlangs naar Van Rijn ging, stelt de regio voor om samen met zorgpartijen in kaart te brengen hoeveel geld nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren wel de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben. Van de staatssecretaris verwacht ze op zeer korte termijn een reactie. ‘We moeten voor 31 oktober met transitieplannen komen, maar dan moeten we wel ruim voor die tijd weten waar we aantoe zijn.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (gepens.) op
Laten we niet dezelfe fout maken als met de Wet Voorzieningen Gezondszorg 1983, toen bleven de proefregio's Eindhoven en Kennermerland met een enorme mentale en financiele kater zitten. Zwalkend beleid noemen we dat.
Door HH op
Los van de inhoud concludeer ik opnieuw dat de Rijksoverheid zich manifesteert als eenvreselijke arrogante en uiterst onbetrouwbare partner. Dit doet zich ook voor op de terreinen van inkomstenbelasting, pensioenen, de relatie met lagere overheden, etc. Vooral de manier waarop zij menen de gemeenten te moeten wegzetten is uiterst laakbaar. Het wordt tijd dat de gemeenten werkelijk een vuist maken, met of zonder VNG.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Wanneer komt er nou eens een einde aan al dit bureaucratisch gezever? Maak gewoon duidelijke afspraken: het Rijk betaalt de gemeenten het bedrag wat zij nu al uitgeeft, verminderd met een nader af te spreken efficiencykorting. Vervolgens worden deze bedragen jaarlijks geïndexeerd en gegarandeerd door het Rijk. Evaluatie na 3 jaar. Simpeler kan je het niet maken.
Door janicos (onderzoeker) op
In het Deense model is dezelfde truc gebruikt. Laten we wel wezen het gaat om bezuinigingen en niet om het welzijn van kinderen. Zolang er niet teveel julian en Rubens komen houdt iedereen zich gedeist. In Denemarken is de jeugdzorg moedwillig zo'n beetje om zeep geholpen. Veel te duur allemaal en onnodig. Wat een jeugdzorgprofessional kan, kan een vrijwilliger toch ook? Er is nu meer maatschappelijke betrokkenheid en zijn er meer maatschappelijke contracten, dat is goed. Dat betekent in de praktijk grofweg dat de zorg nu in de handen van vrijwilligers ligt en dat gaat nogal eens fout. Mishande4ling van psychisch gestoorde jongeren die niet willen of kunnen luisteren. Pleeggezinnen die zonder begeleiding afbranden. Als de maatschappelijke rekening wordt geserveerd zijn de verantwoordelijke bestuurders natuurlijk allqang, met 45, met pensioen. De rest ontkent, zoals gebruikelijk, dat ze er iets mee te maken had. Het Deense model, zal een krachtiger navolger krijgen: het Nederlandse model. Jeugdzorg is al een straf, laten we uitkijken dat het geen doodkkap wordt voor onze jeugd. Die had al geen toekomst en nu dit.
Door Pierre op
Je kunt je laten verleiden de bekostigingstechniek in te gaan. Dan lult een ambtenaar van het ministerie het vervolgens wel voor zijn eigen baas recht.

Je kunt ook simpelweg eisen dat het rijk zich moet baseren op wat ze in werkelijkheid op dit moment betaalt ipv baseren op begrotingsbasis van een paar jaar terug.
Door mechtild rietveld (bestuursecretaris) op
Inderdaad, de kosten voor JeugdGGZ zullen er niet goed in zitten, vrees ik. De zorgverzekeraars zijn nu al een tijd bezig om het aantal diagnoses (de zogeheten V-codes) die juist vooral voor multiprobleem gezinnen van groot belang zijn (integraal kijken naar ouder en kind) niet meer te accepteren als 'verzekerde zorg'. En ze betalen dan ook deze zorg niet meer.
En ook zijn zorgverzekeraars bezig met het medicaliseren van de (jeugd)GGZzorg, door te eisen dat voortaan alleen bv. psychiaters en klinisch psychologen als hoofdbehandelaar mogen optreden. Deze versmalling maakt de jeugdGGZzorg niet alleen duur (psychiaters zijn schaars en duur) en leidt niet alleen tot medicalisering maar is zorginhoudelijk ook niet juist. Vaak hoeft er geen medisch specialist (psychiater) aan te pas te komen om een oplossing te krijgen voor kinderen en gezinnen. Onze psychiaters vinden dat zelf ook trouwens. En de andere professional in een team kunnen goed beoordelen wanneer de psychiater wel nodig is'; daar hoeft hij geen hoofdbehandelaar voor te zijn.
Tegen die tijd in 2015 zullen zorgverzekeraars de jeugdGGZ behoorlijk hebben afgebouwd en hoeven zo dus maar een uitgekleed pakket over te dragen. Gemeenten hebben dan het nakijken. Want bij de V-codes gaat het juist om de meest problematische (en dure) multiprobleem-gezinnen! Gemeenten willen die nu juist integraal aanpakken, maar zullen geld tekort komen. Het is inderdaad een technische discussie, maar ik ben blij dat een aantal gemeenten c.q. wethouders dit inziet.
Mechtild Rietveld (oud-ambtenaar en nu werkzaam bij de Opvoedpoli/Care Express)