of 64707 LinkedIn

Beleid huishoudelijke hulp op losse schroeven

Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Daarmee gaat de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onderuit en zien gemeenten zich met financiële tekorten geconfronteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Grootste punt van discussie is nu vooral of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (hh1) wel mogen versoberen of schrappen. ‘Als dat niet mag, hebben we een groot probleem en met ons een kwart van alle gemeenten. Bovendien gaat dan de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onderuit.’

Terugfluiten

Dat stelt de Oosterhoutse wethouder Marian Janse (Wmo). Oosterhout is op 1 januari gestopt met het aanbieden van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. Ook Oss vreest op last van de rechter haar beleid te moeten terugdraaien. Die is op een andere leest geschoeid, maar komt er in de praktijk op neer dat cliënten minder uren schoonmaakhulp krijgen. Oss stapt naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als de meervoudige kamer van de Bossche rechtbank de gemeente terugfluit. Voor zover bekend is Oss daarmee de eerste gemeente die zich sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) tot de hoogste rechter wendt. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur naar het aantal ingediende bezwaarschriften huishoudelijke hulp (hh1).

 

Financieel gat

Als gemeenten worden gedwongen hun nieuwe beleid terug te draaien, worden zij geconfronteerd met een financieel gat in hun begroting. De meeste gemeenten hebben de korting van zo’n 40 procent, die het rijk heeft doorgevoerd op het budget voor de huishoudelijke hulp, in hun beleidsplannen en daarmee hun begroting verwerkt. Voor Oosterhout gaat het om een bedrag van twee miljoen euro, op een begroting van 160 miljoen. Als gemeenten hun beleid moeten aanpassen, moet er volgens de Oosterhoutse wethouder niet alleen extra geld vanuit het rijk komen, maar moet ook de wettekst worden aangescherpt.

 

Buiten beleidsruimte

De essentie van de Wmo 2015 was voor Oosterhout de belangrijkste reden om met ‘hh1’ te stoppen. Het nieuwe beleid leverde de gemeente 300 bezwaarschriften op. De adviescommissie bezwaarschriften heeft geoordeeld dat het college met het stopzetten van de hh1 ‘buiten de beleidsruimte’ van de Wmo 2015 is getreden. Het college is hiertegen contrair gegaan en het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Het is nu aan de rechter. ‘Past ons beleid binnen de Wmo 2015; dat is nu dus punt van discussie. Wij menen dat dit wel het geval is’, benadrukt Janse.  

 

Rechtszekerheidsbeginsel

‘Wij, maar ik denk alle gemeenten, smachten naar een duidelijke uitspraak van de CrvB’, stelt ook Wmo-consulent Chantal van Geffen. Op 2.300 beschikkingen kreeg Oss 135 bezwaarschriften binnen. De commissie bezwaarschriften vindt dat het ‘bestreden besluit wegens strijd met het beginsel van rechtszekerheid niet in stand kan blijven en dient te worden herroepen’. Het college is het hier niet mee eens. Volgens de rechter staat niet de schending van het rechtszekerheidsbeginsel ter discussie, maar de geïndiceerde uren. De rechter meent – zo bleek uit de zitting – dat als er niets is veranderd in de persoonlijke situatie van de cliënt, niet aan de eerder toegewezen uren huishoudelijke hulp mag worden gesleuteld. Het wachten is nu op de uitspraak.

 

Lees het hele artikel en meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur 13 (verschijnt 19 juni) én (de komende dagen) op de site van Binnenlands Bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine van Bergen (WMO-consulent en juridisch adviseur) op
Tja, dit was gewoon te verwachten. Gemeenten die dachten zo snel een bezuiniging te kunnen inboeken worden teruggefloten. Waarschuwingen van deskundigen werden in de wind geslagen.Vreemd dat er nog steeds ambtenaren en bestuurders zijn die denken dat schoonmaakwerk niet onder de WMO valt. De nieuwe en oude WMO zijn op dit punt niet echt verschillend.
Door Frans van der Zwaag op
Gemeente Oss kan ook een bijdrage van € 55 per huishouden vragen; probleem opgelost door een zorgzame samenleving.