of 59250 LinkedIn

Asscher: gemeenten hebben genoeg ruimte voor maatwerk

Minister Asscher vindt dat gemeenten ruimte genoeg hebben om maatwerk te leveren bij de aanpak van uitkeringsfraude.

Gemeenten hebben binnen de Fraudewet en de Participatiewet voldoende ruimte om maatwerk te leveren bij het opleggen van sancties aan mensen die frauderen met uitkeringen. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher in antwoord op Kamervragen van SP en PvdA naar aanleiding van een artikelen in Binnenlands Bestuur.

80 procent
Vorige maand schreef Binnenlands Bestuur dat ruim 80 procent van de wethouders meer beleidsvrijheid wil bij het opleggen van maatregelen aan bijstandsgerechtigden als het gaat om de aanpak van bijstandsfraude. Ze vinden dat er nu te weinig ruimte is om maatwerk toe te passen en dat mensen die wellicht per ongeluk een foutje maken net zo zwaar gestraft worden als mensen die grootschalig, bewust fraude plegen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wilde een reactie op de cijfers en vroeg Asscher of hij van plan is de wetten en regels aan te passen. Ook PvdA-Kamerlid John Kerstens stelde vragen over het fraudebeleid.

Wet aanpassen 

Minister Asscher zegt dat in de Fraudewet voldoende ruimte is voor gemeenten voor maatwerk zodat er een passende sanctie kan worden opgelegd. Ondanks dat wordt de Fraudewet bovendien binnenkort aangepast waardoor gemeenten nog meer ruimte krijgen om bij bepaling van een boete rekening te houden met de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de betrokkene.  Daarnaast wil het kabinet het mogelijk maken dat gemeenten in meer situaties een waarschuwing kunnen geven in plaats van meteen over te gaan tot beboeten. Hij wijst erop dat in de meeste gevallen de boetehoogtes aanzienlijk lager zijn dan voorheen.


Evenwicht
Via de Participatiewet kunnen gemeenten tijdelijk een uitkering verlagen of opschorten als mensen bijvoorbeeld niet de benodigde informatie verstrekken. Ook hierbij hebben gemeenten ruimte om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van mensen, vindt Asscher. ‘Ik ben van mening dat de Participatiewet op deze manier een juist evenwicht biedt tussen enerzijds het wettelijke kader van de maatregelen en anderzijds individueel maatwerk.’

Verschil van mening
Na publicatie van het artikel 'Druk op Den Haag om meer beleidsvrijheid fraudebestrijding' wilde PvdA-Kamerlid John Kerstens ook weten of Asscher kon verklaren hoe er blijkbaar zo'n verschil van mening kan zijn tussen gemeenten en hemzelf over de intepretatie van de ruimte die gemeenten hebben. In zijn antwoord geeft de minister geen verklaring. Wel zegt hij dat gemeenten nu nog bezig zijn ervaring op te doen met de regels van de Participatiewet die vanaf 1 januari geldt. 'Ik heb er vertrouwen in dat gemeenten hier, zeker wanneer zij de wet (langer) in de praktijk brengen, adequaat mee omgaan', schrijft hij.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.