of 61043 LinkedIn

‘Aso-wet’ vaker ingezet in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat een meer dominante rol spelen in de aanpak van woonoverlast. Dat staat in het nieuwe plan van aanpak van wethouder Bert Wijbenga (samenleven, VVD). In plaats van de aanpak te coördineren, gaat de gemeente de komende vier jaar regisseren. Wijbenga wil ook vaker gebruik maken van de Wet aanpak woonoverlast.

De gemeente Rotterdam gaat een meer dominante rol spelen in de aanpak van woonoverlast. Dat staat in het nieuwe plan van aanpak van wethouder Bert Wijbenga (samenleven, VVD). In plaats van de aanpak te coördineren, gaat de gemeente de komende vier jaar regisseren. Wijbenga wil ook vaker gebruik maken van de Wet aanpak woonoverlast.

Informatie verzamelen

‘Afgelopen jaren hebben we als gemeente te vaak een casus geheel naar één andere instantie verwezen’, duidt een woordvoerder van wethouder Wijbenga. ‘We willen vaker op meerdere sporen tegelijk gaan schakelen en de daarvoor benodigde informatie over de overlastgevers gaan verzamelen.’ De gemeente gaat erop toezien dat de werkprocessen, die nu nog niet duidelijk zijn omschreven, eenduidiger worden. Ook wordt de keten uitgebreid: vve’s, particuliere verhuurders en bemiddelaars moeten vaker gaan aanschuiven als er plannen worden gemaakt voor de aanpak van woonoverlast. Er moet daarnaast meer ‘gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid’ ontstaan onder de partners.

 

Gedragsaanwijzingen

Wijbenga wil ook dat de gemeente vaker bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen inzet. Dat instrument is afkomstig uit de Wet aanpak woonoverlast (Waw), die ook bekend staat als de ‘aso-wet’. De burgemeester kan, nadat een eerdere waarschuwing vruchteloos is gebleken, een inwoner gebieden iets de doen of te laten op straffe van een dwangsom. Volgens Wijbenga is er laatste jaren meer ervaring opgedaan met het instrument en wordt het nu al steeds vaker ingezet. De gemeente was vrijdag echter niet meer in de gelegenheid om cijfers aan te leveren.

 

Meer skaeve huse

Ook wil de wethouder dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de voorziening skaeve huse. De sobere woonvoorziening aan de stadsrand voor de ergste overlastgevers wordt uitgebreid van 11 naar 15 containerwoningen. Wel blijven de budgetten voor zorg, begeleiding en bewaking gelijk. Die ontwikkeling lag in de lijn der verwachtingen: in een beleidsevaluatie over de skaeve huse eerder dit jaar, stelde Wijbenga dat hij tevreden was over de effecten op woonoverlast, maar dat hij de uitstroom te gering vond gezien de kosten voor zorg, begeleiding en bewaking. Zijn woordvoerder beaamt dat de gemeente met een uitbreiding van het aantal skaeve huse een schaalvoordeel wil bewerkstelligen. De op uitstroom gerichte Rotterdamse benadering van het oorspronkelijk Deense concept blijft verder in stand.  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik op
Voor andere gemeenten zouden deze skaeve huse ook veel problemen kunnen oplossen.