of 59179 LinkedIn

Asielzoekers en vrijwilligerstekort is win-win

Eerder werkten Syrische vluchtelingen vrijwillig voor de provincie Overijssel.
Eerder werkten Syrische vluchtelingen vrijwillig voor de provincie Overijssel.

Het CDA in Maastricht wil twee nijpende problemen in een klap oplossen. Enerzijds zijn er de asielzoekers die geen werk hebben en zich over het algemeen vervelen. Anderzijds is er een tekort aan menskracht in de groenvoorziening en bij verenigingen zoals speeltuinen. De raadsfractie vindt dat het college actie moet ondernemen door statushouders het belangrijke vrijwilligerswerk te laten doen. Volgens deskundigen is dit ook de beste manier om vluchtelingen te laten integreren.

Extra handjes

Het lijkt simpel. Asielzoekers willen in afwachting van een betaalde baan vaak graag vrijwilligerswerk doen. Gemeenten zitten vrijwel altijd verlegen om extra handjes bij maatschappelijke projecten. Maar een en een is niet altijd twee, want voor je een dergelijke verbinding kunt maken is er heel wat organisatie en dus geld nodig. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen, beloofde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs 1 miljoen euro. In Nijmegen en Utrecht lopen daar al proeven mee. Met deze financiële steun kan expertisecentrum Pharos twee succesvolle proeven op grotere schaal invoeren.

Ergernis burgers 

‘In Maastricht hebben we moeten constateren dat in het groenonderhoud van onze stad mankracht te kort is om het onderhoud op peil te houden. Tot grote ergernis van onze burgers,’ aldus het CDA in een brief aan het college. ‘Voorts zijn veel verenigingen  zoals speeltuinen, sportverenigingen en kinderboerderijen naarstig op zoek naar aanvulling van het slinkende bestand aan vrijwilligers die mee willen werken aan een mooi project.’

Teleurgesteld 

De fractie is teleurgesteld over de vorderingen tot nu toe. ‘Wij hebben van de locatiemanager Maastricht begrepen dat er wel activiteiten geweest zijn die gericht waren op het naar werk toe leiden van vluchtelingen maar dat door gebrek aan mankracht, organisatie en middelen dit geen voortgang heeft gekregen.’


Sleutelwoord

Volgens deskundigen is het voor de nieuwkomers het beste als ze snel iets te doen krijgen.  ‘Vrijwilligerswerk is hierbij het sleutelwoord,’ is de overtuiging van Annemarie van Hinsberg van kennisinstituut Movisie in een eerder interview met Binnenlands Bestuur, ‘het liefst vanaf dag één. Doordat vluchtelingen vaardigheden en ervaring opdoen en hun sociale netwerk vergroten, maken ze meer kans op een baan.’

Over schutting kijken 

Van Hinsberg roept gemeenteambtenaren op vooral ook bij elkaar over de schutting te kijken. ‘Integratie en participatie behoren tot verschillende beleidsterreinen. Het is het belangrijk om die met elkaar te verbinden en acties op elkaar af te stemmen. Zorg daarom dat je elkaar goed weet te vinden binnen uw gemeente, ‘ adviseert ze. ‘Bijvoorbeeld door koffie te gaan drinken met collega’s die gaan over volwasseneducatie, WMO of de uitvoering van de Participatiewet.‘

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Beste wendy, er zijn genoeg banen in Nederland! Jammer genoeg zijn het niet allemaal betaalde banen.
Door Johannes (adviseur) op
Eerst geen geld beschikbaar stellen voor het reguliere groenonderhoud en de subsidies op alle fronten verminderen. En dan vrijwilligers en asielzoekers gaan inschakelen onder het mom dat er onvoldoende menskracht is in het groenonderhoud?
Is de volgende stap van Maastricht het volledig wegbezuinigen van het onderhoud, het buiten de deur houden van reguliere aannemers en het dan laten uitvoeren door vrijwilligers en asielzoekers?
En wat te denken van de opleidingseisen die normaal gesteld worden? Gelden die dan niet meer?
Trek gewoon meer budget uit. Het is een kwestie van keuzes maken. Minder management, minder bestuur, minder feestjes enz.. Laat het CDA eens met ideeën komen hoe de bestuursorganisatie kleiner en efficiënter kan met minder luxe. Dan kunnen er gewone banen worden geschapen met een normaal salaris in het groenonderhoud waar mensen ook vanuit de bijstand op kunnen solliciteren.
Door wendy op
beste @hans en trouwborst. Het beleid dat iedereen moet werken, dat is er. Misschien is het u beiden ontgaan maar er zijn te weinig banen. Alsof bijstandsgerechtigden uitschot is dat geen salaris nodig heeft. En als ik dan kan kiezen tussen mijn eigen ouders verzorgen of onbetaald met behoud van uitkering de ramen bij particulieren te wassen of het gras van de gemeente te maaien omdat op huishoudelijke hulp en groenvoorziening bezuinigd wordt, dan kies ik voor mijn ouders en hun tuin. We moeten toch zo nodig participeren? Maar alleen daar waar het de gemeente uitkomt omdat er een tekort aan gratis handjes is? Nog enkele jaren en dan is het gros onbetaald of vrijwilligerswerk,. Ik hoop dat het u beiden nooit overkomt dat uw betaalde baan wordt ingeruild voor iemand in de bijstand, die blijkbaar niets beters meer mag verwachten dan onbetaald werk, zonder rechten, zonder pensioenopbouw met de hete adem in de nek van sociale zaken die nog steeds tandenborstels telt.
Door KoosZ op
Wat wil het CDA nu eigenlijk ? Als statushouders vrijwilligerswerk willen doen, dan kunnen ze dat toch. Waarom moet dan het college weer in actie komen ? Organiseer zelf eens wat.

En dan al die managementsleuterpraat over "verbindingen leggen", "bij elkaar over de schutting kijken" en "ga koffie drinken met collega's". Ga gewoon aan de slag en stop met dit spel voor de bühne 9wat ook zo'n leuterterm is, trouwens).
Door S.Trouwborst (controller) op
Wat een kul! Er zijn vast genoeg mensen in de bijstand in Maastricht en dan van het soort dat niet meer hoeft te solliciteren? Die kunnen dit werk prima doen daar hebben we geen asielzoekers voor nodig!
Door Hans op
Eerst beleid voeren dat iedereen moet werken. Geen vrije keus om kinderen op te voeden, ouders te verzorgen en als vrijwilliger te fungeren. Torenhoge hypotheken, huizen onder water etc. Nu het probleem oplossen door asielzoekers in te zetten is een doekje voor het bloeden.