of 60220 LinkedIn

Arnhem wil alle inwoners schuldenvrij

Het Arnhemse college wil bij de aanpak van schulden de focus verleggen van het oplossen van schulden naar het voorkomen van problemen. Iedere inwoner schuldenvrij, is de ambitie.

Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp.

Voorkomen problemen

Dat blijkt uit de visie ‘Zij aan zij. Schuldenvrij’ die het college onlangs naar de raad heeft gestuurd. Voorheen zette Arnhem vooral in op de zelfredzaamheid van de inwoner en de eigen regie. In de praktijk werkt dat vaak niet goed, stelt het college. Inwoners met schulden zijn dagelijks aan het overleven en zijn door de stress niet in staat om toekomstplannen te maken. Daarnaast is het besef gegroeid dat iedereen te maken kan krijgen met problematische schulden en dat het nauwelijks mogelijk is om deze op eigen kracht aan te pakken. Daarom wordt nu de focus verlegd van het oplossen van schulden naar het voorkomen van problemen. ‘We willen dat iedere Arnhemmer een toekomst met perspectief heeft. Het hebben van schulden belemmert dit in belangrijke mate’, schrijft het college in zijn visie.

 

Bovengemiddeld veel schulden

Exacte aantallen over het aantal Arnhemmers met schulden zijn er niet. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden, becijferde onderzoeksbureau Panteia in 2015. Omgerekend naar Arnhem zou het dan gaan om zo’n 16.000 huishoudens die hun schulden niet binnen drie jaar zelf kunnen oplossen. Wel weet het college dat er in 2017 naar schatting tussen de 130 en 194 per 10.000 inwoners gebruik maakten van schulddienstverlening. Het gaat dan om tussen de twee- tot drieduizend inwoners. ‘Dat aantal is hoger dan in gemeenten van vergelijkbare omvang en hoger dan het landelijk gemiddelde’, aldus het college in zijn visie.

 

Nazorg

Het stadsbestuur wil meer dan nu inzetten op preventie. Om schulden te voorkomen richt de gemeente zich op zogeheten ‘life-events’; gebeurtenissen waarbij het risico op het ontstaan van schulden groter is, zoals het verliezen van een baan of de geboorte van een kind. Het college streeft er naar dat iedere Arnhemmer schuldenvrij is. Als er toch schulden ontstaan wordt ‘schuldenrust’ ingebouwd. ‘Rust vermindert de negatieve effecten van schaarste en stress’, aldus het college. Daarna wordt toegewerkt naar duurzame oplossingen. Als een schuldregeling of -sanering succesvol is beëindigd wordt nazorg geregeld. Die laagdrempelige nazorg heeft tot doel dat mensen financieel zelfstandig worden. Bij terugval kan snel aanvullende hulp worden geboden.

 

Verhoogd risico

Met de nieuwe visie op schulddienstverlening richt het college zich in principe op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar er is speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. Daarbij wordt gedacht aan jongeren en zzp’ers. Ook moeten met de nieuwe aanpak mensen worden bereikt die de weg naar schuldhulpverlening niet of moeilijk weten te vinden, zoals mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden. De visie wordt samen met partners in de stad vertaald naar concrete acties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel (ambtenaar) op
Mensen o.a. leren de tering naar de nering te zetten. Maar al met al een goed initiatief. Voorkomen van schulden dat is de oplossing !!!