of 60220 LinkedIn

Arnhem ‘meer dan ooit vanuit de wijken’

Die vrees leeft bij onder meer de PvdA en GroenLinks. Maar niets is minder waar, aldus het gemeentebestuur. ‘We werken meer dan ooit vanuit de wijken.’

Gooit Arnhem, in de tijd dat woorden als maatwerk, dichter bij de burger en wijkaanpak de lokale politieke agenda bepalen, de wijkgerichte aanpak bij het grof vuil? Die vrees leeft bij onder meer de PvdA en GroenLinks. Maar niets is minder waar, aldus het gemeentebestuur. ‘We werken meer dan ooit vanuit de wijken.’

Stapsgewijs stopgezet
Vorige week kregen opbouwwerkers en participatiemedewerkers van maatschappelijke organisatie Rijnstad te horen dat de samenwerking met de gemeente de komende jaren stapsgewijs wordt stopgezet. Eerder was de functie van wijkregisseurs al opgeheven. En dat terwijl, zo vinden PvdA en GroenLinks de Arnhemse wijkaanpak succesvol is gebleken. ‘In het overleg tussen bewoners, gemeente, corporaties en andere instellingen zijn er zichtbare verbeteringen doorgevoerd in o.a. de wijken Klarendal en Malburgen’, aldus de partijen.


Bewezen succesformule
PvdA en GroenLinks willen daarom van het college weten waarom de ‘bewezen succesformule’ niet in de nieuwe werkwijze voortgezet wordt en waarom het opbouwwerk en het participatiewerk niet in de nieuwe aanpak geïntegreerd worden. Ook zijn er zorgen over de vraag hoe bewoners betrokken blijven. ‘Het lijkt er nu op dat het college de expertise die is opgebouwd niet meeneemt maar afbreekt in de nieuwe werkwijze.’

Echt 40 uur per week in de wijk
Maar volgens het gemeentebestuur is de nieuwe aanpak, die overigens anderhalf jaar geleden al in de perspectiefnota stond beschreven juist een verbetering. ‘Er is toe besloten omdat we vonden dat we te ver van de mensen in de wijk afstonden. Er werd vanuit de gemeente van alles ingekocht en vervolgens uitgesmeerd over de wijken. Terwijl die wijken verschillend zijn, met verschillende behoeften. In de nieuwe aanpak zitten onze mensen écht 40 uur per week in de wijk. Ze praten met scholen, sport- en andere verenigingen zodat ze het dna van de wijk kennen. Vanuit die positie gaan ze samen bepalen hoe er ingekocht wordt. Dus we gaan meer dan ooit vanuit de wijken werken.’


Behoefte
Op dit moment werken in 4 van de 8 gebieden al wijkteams leefomgeving.  Wat dat voor een wijk betekent en hoe de overleggen en contacten met bewoners plaatsvinden, kan per wijk verschillen. In veel gevallen maken de wijkteams gebruik van bestaande overlegstructuren. Daarnaast leggen zij contacten met andere organisaties, instellingen, bedrijven, scholen, etc. in een wijk. Een wijkteam kan ook beslissen opbouwwerk in te kopen, als er in de wijk behoefte aan is. Wijkteams krijgen een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen uitgeven.


Geen budget, geen mandaat
Het nadeel van de oude aanpak was dat de wijkregisseurs weliswaar in de wijk zaten, maar dat het desondanks vaak moeilijk was dingen voor elkaar te krijgen. ‘Ze werkten veelal als contactpersoon’, aldus de woordvoerder, ‘maar ze hadden geen budget en geen mandaat. Dus als er iets aan de hand was, moesten ze altijd weer naar binnen, de gemeentelijke organisatie in om te vragen of iets geregeld kon worden en of iets gefinancierd kon worden. Dat hoeft nu niet meer. Er is een budget en de wijkteams kunnen dat naar eigen inzicht en in overleg met de wijken uitgeven. Aan groen, aan cultuur of aan opbouwwerkers bijvoorbeeld. ‘

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Luke op
We zijn verplicht om met deze wijkteams om te gaan zonder mandaat dat is geweldig voor de teams maar niet voor de bewoners natuurlijk.