of 59318 LinkedIn

Armoedebestrijding Amsterdam nog niet optimaal

Er komt minder armoedebestrijdingsgeld terecht bij Amsterdamse minima dan beoogd, concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen.

Er komt minder armoedebestrijdingsgeld terecht bij Amsterdamse minima dan beoogd, concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen. Wel is de rekenkamer positief over de gecombineerde inzet van de scholierenvergoeding en de stadspas.

Merendeel naar kindgerichte voorzieningen

Hoewel Amsterdam sinds 2014 het armoedebestrijdingsbeleid intensiveerde met een jaarlijkse extra bijdrage van 21 miljoen euro, concludeert de rekenkamer dat de doelgroep daar niet het volle effect van heeft gemerkt. Ten opzichte van 2014 was er in 2015 vier miljoen euro extra terechtgekomen bij de minima. Een jaar later was dat twaalf miljoen. Volgens de rekenkamer is een groot gedeelte van het extra armoedegeld niet bij de minima terechtgekomen omdat het opging aan het herschikken van armoedebudgetten en het inspringen bij afgeschafte minimaregelingen vanuit het rijk. Het merendeel van de gelden die voor voorzieningen is ingezet, ging naar de algemene voorzieningen en kindgerichte voorzieningen.

 

Hogere prestaties

De scholierenvergoeding, een open declaratieregeling bedoeld om kinderen in minimagezinnen te ondersteunen in deelname in onderwijs, sport en cultuur, werpt volgens de rekenkamer wel degelijk vruchten af. In combinatie met de stadspas, die korting geeft voor bezoek aan onder meer musea, theaters en sportclubs, zorgt de scholierenvergoeding voor aantoonbaar betere schoolprestaties. De rekenkamer roept het college dan ook op om een voorgenomen bezuiniging op de scholierenvergoeding opnieuw in overweging te nemen.

 

Doelgroepen nog niet goed in beeld

Volgens de rekenkamer is het vanwege schaarse informatie nog lastig om vast te stellen tot welke inkomensgroepen de afnemers van de armoedebestrijdingsvoorzieningen behoren. Door beperkte informatie over de inkomens van gebruikers van de regelingen is het volgens de rekenkamer soms ook lastig om te bepalen of een voorziening rechtmatig wordt verstrekt.

 

College niet eens met rekenkamer

In een bestuurlijke reactie zegt het college het niet eens te zijn met de rekenkamer over de conclusie dat de armoedegelden maar in beperkte mate bij de doelgroep terecht komen. Ook vindt het college het niet nodig om een beleidsregisseur aan te stellen die over de samenhang van het armoedebeleid waakt, zoals de Rekenkamer voorstelt. Volgens Jan de Ridder, voorzitter van de Rekenkamer Amsterdam, is die kritiek onterecht. ‘Het college wil benadrukken dat het budget besteed is, maar ons gaat het om de vraag wat dit betekent voor de portemonnee van de minima. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de gemeente met de ene hand geeft, maar niet goed weet wat de andere weer neemt. Om die laatste reden willen wij ook graag een regisseur die het overzicht bewaakt.' Het college gaat de aanbeveling om bezuinigingen op de scholierenvergoeding te schrappen aan de gemeenteraad voorleggen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door kinderbijslag (:)huisvrouw:)) op
""Door beperkte informatie over de inkomens van gebruikers van de regelingen is het volgens de rekenkamer soms ook lastig om te bepalen of een voorziening rechtmatig wordt verstrekt.""
Daar gaan we weer. Belastinggeld wordt met gulle hand over Amsterdam gestrooid ter wijl controle onvoldoende is.