of 59185 LinkedIn

Armoedebestrijders slaan handen ineen

De vijf grootste organisaties die zich bezighouden met armoede onder kinderen, hebben gezamenlijk en plan gemaakt hoe deze armoede terug te dringen. De vijf fondsen vormen in de toekomst één aanspreekpunt voor gemeenten, daar waar ze nu nog ieder afzonderlijk met gemeenten spreken.

De vijf grootste organisaties die zich bezighouden met armoede onder kinderen, hebben gezamenlijk en plan gemaakt hoe deze armoede terug te dringen. De vijf fondsen vormen in de toekomst één aanspreekpunt voor gemeenten, daar waar ze nu nog ieder afzonderlijk met gemeenten spreken.

Maatwerk en laagdrempelig
Het gaat om Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Jarige Job. Samen bieden deze fondsen ondersteuning op allerlei gebieden zoals educatie, sport, cultuur, verjaardag en ontspanning. ‘Door onze verschillende werkwijzen en met inzet van private middelen kunnen we meer kinderen bereiken en ondersteunen. We werken laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind er bij kan horen’, aldus de samenwerkende fondsen. Door vanuit één platform te werken kunnen gemeenten en samenwerkende fondsen samenhangende afspraken maken over de ambities, aanpak en financiering.

14 miljoen euro
De vijf fondsen helpen jaarlijks 246 duizend kinderen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil dat gemeenten, samen met de vijf fondsen ervoor zorgen dat er een landelijk dekkend netwerk komt zodat kinderen de spullen kunnen krijgen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. In totaal heeft ze hiervoor 14 miljoen euro beschikbaar gesteld van de 100 miljoen die ze eerder dit jaar extra uittrok voor armoedebestrijding.

In natura
‘Ik wil uitgewerkte subsidieaanvragen van deze vijf fondsen die zich specifiek bezig houden met het in natura helpen van kinderen uit arme gezinnen zo snel mogelijk in behandeling nemen. 1k heb hiervoor met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar’, schrijft Klijnsma in een brief aan de Kamer. De plannen moeten bovenop dat wat de partijen nu al doen komen en het geld moet in natura bij de kinderen terechtkomen. De overige 4 miljoen is voor andere partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van kinderen in armoede met natuta middelen gericht op maatschappelijke participatie.


Bestuurlijke afspraken

Staatssecretaris Klijnsma en de VNG hebben een bestuursafspraken gemaakt over hoe de 100 miljoen die ze vanaf 2017 extra uittrekt voor de bestrijding van armoede verdeeld wordt. 14 miljoen gaat dus naar de bestrijding van armoede onder kinderen, 1 miljoen gaat naar het Caraïbisch gebied. De overige 85 miljoen gaat naar gemeenten. Zij hebben de regie in het armoedebeleid en hebben daarbij veel aandacht voor de positie van kinderen. Zo hebben steeds meer gemeenten kindpakketten waardoor ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen een laptop hebben om huiswerk te maken en zaken als speelgoed en een winterjas. In de bestuursafspraken staat dat gemeenten de aanwezige infrastructuur benutten en optimaliseren, ze met relevante partners als scholen en fondsen gaan samenwerken, kinderen zelf betrokken worden en de extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen. Het rijk en VNG gaan in de gaten houden in hoeverre de ambities worden gehaald.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ien op


Een halve eeuw socialisme heeft ons niet verder geholpen, of gaat dit over geïmporteerde armoede? In dat geval..

Door Kim op
Een heel groot compliment voor de intenties van dit kabinet ! Al zou het goed zijn om controle te houden bij de gemeenten. De hulpverlening zou zich eerst eens moeten concentreren op geldproblemen dan verdwijnen er tegelijkertijd heel veel andere neven problematieken in gezinnen als sneeuw voor de zon.
Door Rudi op
Dit is de mooiste en beste hulp die je als gemeente kunt aanbieden momenteel hier maak je mensen echt gelukkig mee het is duidelijk dat mensen hier echt niet altijd wat aan kunnen doen hopelijk zijn er meer goede echte hulpverleners zoals Paul uit Amsterdam te vinden uit het tv programma iemand die verder denkt en het echt goed bedoelt en waar mensen vrijwillig naar toe gaan.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hopelijk komt er met zoveel 'kapiteins op het schip' ook nog wat bij de kinderen die het nodig hebben.