of 63372 LinkedIn

Arbeidsinspectie waarschuwt brandweer

Twintig brandweerkorpsen hebben van de Arbeidsinspectie een waarschuwing gekregen omdat ze niet voldoende maatregelen hebben genomen om agressie en geweld tegen brandweerlieden tegen te gaan. Als de korpsen over drie maanden geen begin hebben gemaakt met het melden en registreren van gevallen van agressie en geweld, worden ze beboet.
3 reacties
Elf brandweerkorpsen hebben van de Arbeidsinspectie een waarschuwing gekregen omdat ze niet voldoende maatregelen hebben genomen om agressie en geweld tegen brandweerlieden tegen te gaan. Als de korpsen over drie maanden geen begin hebben gemaakt met bijvoorbeeld het melden en registreren van agressie en geweld, worden ze beboet. Bij negen korpsen werden tekortkomingen geconstateerd, maar die kwamen er zonder waarschuwing af.

Werk onmogelijk maken
Agressie en geweld tegen hulpverleners komt regelmatig voor. Ongeveer de helft van de brandweerlieden heeft er wel eens mee te maken gehad. Vooral tijdens grote evenementen en rond de jaarwisseling heeft de brandweer er last van. ´Mensen gaan op de brandslang staat of gooien met spullen´, legt Ton van Nimwegen uit, programmaleider agressie en geweld van de Arbeidsinspectie. ´Ze zijn soms boos omdat ze vinden dat de brandweer niet snel genoeg ter plaatse is. En dan proberen ze hulpverleners het werk onmogelijk te maken.´

Op orde
De Arbeidsinspectie is in september 2009 gestart met het programma Agressie en geweld tegen werknemers in publieke functies. Doel van het programma is om te zorgen dat maatregelen zijn genomen om risico´s te voorkomen en beheersen. Het programma loopt tot eind van dit jaar. Tijdens inspecties bij de brandweer bleek dat van de 70 gecontroleerde korpsen bij ongeveer tweederde de zaken op orde waren. Waarom heeft ongeveer een derde van de korpsen dat nog niet geregeld? ‘Sommige korpsen hebben weinig of niet met agressie en geweld te maken’, vertelt Van Nimwegen. ‘Dan gaat het vooral om kleinere korpsen op het platteland. Je kunt je afvragen of het dan zin heeft er beleid op te maken.’

Anderhalf jaar later
Bij de korpsen die wel met agressie en geweld te maken hebben, is het belangrijk dat er snel actie ondernomen wordt. Dat korpsen dit anderhalf jaar na de start van het programma nog nauwelijks opgepakt hebben, noemt Van Nimwegen dan ook ‘een zorgelijke zaak’. Korpsen moeten beginnen met het melden, registreren en evalueren van incidenten. Daarna kan een plan van aanpak gemaakt worden met maatregelen om agressie en geweld te bestrijden. ‘In zo’n plan kun je afspreken wat je toelaat en wat niet, hoe je ermee om gaat, en wie welke taken op zich neemt als er iets gebeurt’, legt Van Nimwegen uit.

Aangifte
Volgens Van Nimwegen wordt nog te weinig aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie of geweld. ‘Vaak is het vervolg niet bevredigend, omdat er te weinig met de aangifte wordt gedaan. Maar ook denken veel brandweerlieden nog dat het ‘bij het vak’ hoort’. Om aangifte doen te bevorderen zijn er afspraken gemaakt met politie en Openbaar Ministerie om te zorgen dat een aangifte niet zonder gevolgen blijft.

Controleren
Over drie maanden zal de Arbeidsinspectie kijken of alle gewaarschuwde korpsen inmiddels een  begin hebben gemaakt met een agressiebeleid. Korpsen die dat dan nog niet gedaan hebben, krijgen een boete. Hoe hoog die boete wordt, is nog niet bekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ad van Wolferen (beleidsadviseur) op
Ik heb altijd gedacht dat de brandweer er was om brand te blussen en dat we politie hebben om op te treden tegen agressie en geweld. Misschien moet dat eens aan de Arbeidsinspectie uitgelegd worden...?
Door Piet Sjeens (produktprocessor) op
Nuchtere Ruud heeft 100% gelijk.
De omgekeerde wereld. De brandweer heeft wel wat anders te doen dan lijstjes en plannen van aanpak te maken.
De stroop waarin Nederland langzaam vastloopt.
Door Ruud (nuchtere Hollander) op
Wat een bureaucratische onzin! Eerst klappen krijgen en dan ook nog boetes terwijl de veroorzakers ongestoord hun gang mogen gaan! Geef branweerlieden het recht om de brandspuit direct op bedreigers te zetten en laat ze een paar dagen opdrogen in de cel. Dan hebben we deze idiote maatregelen niet nodig.