of 59281 LinkedIn

Arbeidsbeperkten ingezet tegen personeelsgebrek zorg

Meerdere partijen, waaronder gemeenten, steken komende jaren de koppen bij elkaar om mensen met een arbeidsbeperking, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders aan een baan in de zorg te helpen. Daarmee moet het dreigende personeelstekort in die sector voor een deel worden afgewend en het behalen van de banenafspraak weer een stukje dichterbij komen.

Meerdere partijen, waaronder gemeenten, steken komende jaren de koppen bij elkaar om mensen met een arbeidsbeperking, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders aan een baan in de zorg te helpen. Daarmee moet het dreigende personeelstekort in die sector voor een deel worden afgewend en het behalen van de banenafspraak weer een stukje dichterbij komen.

Taken inventariseren

De plannen daarvoor staan in grote lijnen in de intentieverklaring Werken in zorg en Welzijn, die is ondertekend door Divosa, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het UWV, zorgbranchevereniging Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en onderwijskoepels. Bedoeling is dat werkgevers in de zorg gaan inventariseren welke taken en functies kunnen worden uitgevoerd door de doelgroepen. Behalve dat dit banen oplevert, worden zorgwerknemers met een hogere functie op die manier ontlast en kunnen cliënten meer individuele aandacht krijgen.

 

Faciliteren

Initiatieven om de vraag naar zorgpersoneel en het aanbod bij elkaar te brengen, moeten op regionaal niveau vorm krijgen. Daarvoor zullen in alle 28 arbeidsmarktregio’s voor de zorg zogenoemde RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) worden opgesteld, waarin opgaven worden geschetst, doelen worden gesteld en afspraken worden vastgelegd. Voor gemeentelijke sociale diensten is het binnen de RAAT’s onder meer de taak om in kaart te brengen welke mensen uit het werkzoekendenbestand in aanmerking komen voor een baan in de zorg en wat hun capaciteiten, inzetbaarheid en begeleidingsbehoeften zijn. Ook kunnen gemeenten werkzoekenden en zorgbedrijven met elkaar in contact brengen. Bij een match hebben gemeenten instrumenten zoals loonkostensubsidie of jobcoaching ter beschikking om een dienstverband te faciliteren.

 

Pilots

In het kader van de intentieverklaring worden er twee pilots opgezet. De eerste pilot houdt in dat het UWV met de methode ‘bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’ bij zorgbedrijven en -instellingen gaat onderzoeken en inventariseren welke taken en functies door de doelgroep kunnen worden uitgevoerd. Die pilot wordt uitgevoerd in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Enschede, Leiden, Loppersum, Zaanstad en Zoetermeer. Kennis die bij de uitvoering van de pilot wordt opgedaan moet daarna in andere regio’s worden toegepast. Een tweede pilot behelst dat Praktijkonderwijsscholen en Voortgezet speciaal onderwijs-scholen in samenwerking met het UWV in kaart brengen hoeveel recent afgestudeerden door taakherschikking in de zorg aan het werk kunnen gaan en waar. Naar schatting kunnen vanuit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs jaarlijks 1.350 afgestudeerden de zorgsector instromen. De zorgsector heeft tot en met 2022 een totale behoefte aan 190.000 extra arbeidskrachten. Er zou dan een tekort dreigen van 100.000 tot 125.000 medewerkers.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.