of 59345 LinkedIn

Apeldoorn ondersteunt ‘ambassadeurs’ mantelzorg

‘Het geld is bedoeld om de bedrijven te faciliteren en ondersteunen’, vertelt verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis (Zorg en Welzijn en Jeugd).

De gemeente Apeldoorn trekt het komend jaar 15 duizend euro uit om ‘ambassadeurs’ van mantelzorg te ondersteunen. De bedrijven die ambassadeur worden, zullen de combinatie werk en mantelzorg bij hun werknemers en bij andere bedrijven onder de aandacht brengen.

Nulmeting
Het geld wordt beschikbaar gesteld aan De Kap dat ondersteuning biedt aan mantelzorgers en vrijwilligers. ‘Het geld is bedoeld om de bedrijven te faciliteren en ondersteunen’, vertelt verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis (Zorg en Welzijn en Jeugd). ‘Daarmee kanbijvoorbeeld een nulmeting gedaan worden om te zien hoeveel medewerkers mantelzorgers zijn. Ook kan geld ingezet worden voor een cursus over hoe mantelzorg onder de aandacht te brengen.’


Boodschap uitdragen
De intentieverklaring om ambassadeur te worden wordt door verschillende bedrijven getekend. Zowel een zorggroep, een makelaar, een verzekeraar als het Sw-bedrijf doen mee. Deze zullen zowel zelf het goede voorbeeld moeten geven als ook de boodschap moeten uitdragen dat goede afspraken over mantelzorg niet alleen gunstig zijn voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Blokhuis: ‘Daar is echt nog een hele wereld te winnen. Het gaat ook om een bewustwordingsproces. Als bekend is en geaccepteerd is dat iemand mantelzorg verleent, is dat minder stressvol en gaat die persoon met meer plezier naar z’n werk. Dan daalt het ziekteverzuim, dat is uit onderzoek al gebleken.’


Dubbele rol gemeente
Maar waarom ziet de wethouder het als een gemeentelijke taak dit te ondersteunen? ‘Den Haag gaat er kennelijk vanuit dat mantelzorgers meer gaan doen – zie alle bezuinigingen. Dan moet je dat faciliteren. En dit is dan misschien niet per se een overheidstaak, maar de gemeente heeft wel een dubbele rol als regisseur in het sociaal domein en als werkgever. Dus we hebben ook een voorbeeldfunctie. En de vraag is natuurlijk ook wie die bal oppakt als wij dat niet doen. Als overheid kunnen we andere oproepen het verhaal te vertellen en het belang te dienen.


In beeld
Dat roept de vraag op hoe mantelzorgvriendelijk Apeldoorn eigenlijk zelf is. Bij de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn is het onderwerp inmiddels breed aan de orde geweest. ‘De eenheid had hat aantal mantelzorgers redelijk in beeld, maar mantelzorg bleek niet altijd een vanzelfsprekend thema te zijn tussen collega's onderling en tussen medewerker en leidinggevende’, aldus Blokhuis. ‘Er is met managers en mantelzorgers gesproken en gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning en hoe dat gefaciliteerd kan worden. Vanuit daar gaan we het uitrollen over de rest van de gemeente. Maar ook hier moet ik eerlijk zijn, er is nog heel wat te winnen.’


Meetbare resultaten
Dit jaar is het ‘ambassadeursjaar’. De wethouder hoopt op meer aandacht en aan het effect van een olievlek. Volgend jaar zal gekeken worden wat het project heeft opgeleverd. Maar tot veel meetbare resultaten zal dat niet leiden, vreest Blokhuis. ‘Het zal niet meteen tot wonderen leiden, maar hopelijk wel tot een cultuurverandering. Maar die laten zich over het algemeen moeilijk meten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Een fraai staaltje van goedkoop scoren voor 15.000. Overigens is de gemeente Apeldoorn zelf als werkgever niet zo coulant voor mantelzorgsters. Verbeter de wereld en begin bij jezelf!!
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit zijn de bestedingen die Apeldoorn noemt:

‘Daarmee kan bijvoorbeeld een nulmeting gedaan worden om te zien hoeveel medewerkers mantelzorgers zijn. Ook kan geld ingezet worden voor een cursus over hoe mantelzorg onder de aandacht te brengen.’

Een nulmeting is weggegooid geld, en om mantelzorg onder de aandacht te brengen is geen cursus nodig. Burgemeester en wethouders bereiken meer als zij de komende jaren overal laten zien dat samenlevingsopbouw de komende 10 jaar het speerpunt is van het beleid.

Niets werkt zo goed als het creëren van enthousiasme en betrokkenheid om daar in te investeren.

Tijd en geld van de gemeente is nodig voor datgene dat vrijwilligers niet zelf kunnen.

Zijn er al gemeentes die een sterkte zwakte analyse hebben gemaakt? En een overzicht van kansen en bedreigingen? Daar begin je mee bij het maken van beleid.
Door Angelique (bmw) op
Ik begrijp het niet helemaal maar als er een prijs wordt gegeven aan een organisatie en niet aan een persoon heeft de gemeente Apeldoorn de hele kanteling, 3d- exercitie, niet begrepen !