of 59185 LinkedIn

Andere verdeling budgetten sociaal domein

Het budget voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang wordt in tegenstelling tot eerdere afspraken voor de helft historisch verdeeld en voor de andere helft aan de hand van het historische verdeelmodel. Dat heeft gemeentekoepel VNG bekend gemaakt na bestuurlijk overleg met het rijk.

Het budget voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang wordt in tegenstelling tot eerdere afspraken voor de helft historisch verdeeld en voor de andere helft aan de hand van het objectieve verdeelmodel. Het budget van 1,2 miljoen euro voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld wordt volgend jaar niet alleen meer alleen toegevoegd aan de uitkeringen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Ook Tilburg en Zwolle krijgen in 2017 een deel van het geld.

Toekomst Beschermd Wonen

Dat heeft de VNG bekend gemaakt na bestuurlijk overleg met het rijk.Het budget voor Beschermd Wonen wordt in ieder geval ook in 2017 op basis van het dit jaar ingevoerde historische verdeelmodel over gemeenten verdeeld. Reden om het verdeelmodel nog niet op de schop te nemen, is het advies van de commissie Dannenberg over de toekomst van Beschermd Wonen, en de keuzes die daaruit voortvloeien. Het idee is op Beschermd Wonen te transformeren naar ‘beschermd thuis’. Het moet de verantwoordelijkheid worden van alle gemeenten en niet, zoals sinds 1 januari 2015, die van de 43 centrumgemeenten. De 1,4 miljard euro die nu wordt besteed aan de zorg en ondersteuning van 30.000 zeer kwetsbare mensen moet via een nog te ontwikkelen objectief verdeelmodel, via het Wmo-budget, bij alle gemeenten terechtkomen.

 

Bevriezing budget

Voor de Maatschappelijke Opvang komen de afspreken neer op bevriezing van het budget, tot dat meer duidelijkheid is over de gevolgen van de veranderingen rond Beschermd Wonen. Voor de Vrouwenopvang zijn de bestuurlijke afspraken een eerste stap naar een objectieve verdeling per 2017, zonder uitname voor dit doel voor specifieke gemeenten of instellingen. In de septembercirculaire wordt duidelijk hoe de verdeling er vanaf 2018 gaat uitzien.

 

Huiselijk geweld

Dit jaar kregen Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam ieder drie ton voor de opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Besloten is de opvang beter over het land te verspreiden. Daarom krijgen ook Tilburg en Zwolle volgend jaar een deel uit de ruif. 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door G. de Schipper op
Aanvullend op vorige reactie: kwalijk ook de rol die de VNG hierin aanneemt.
Door G. de Schipper op
Toch apart dat het rijk handelt in strijd met de door de senaat aanvaarde wetten op dit punt. De Wmo 2015 kent hiervoor immers geen overgangsrecht.
Sinds 1 januari 2015 wordt er bovendien geen onderscheid meer gemaakt tussen de soorten opvang en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij alle gemeenten. Door als rijk de budgetten aan de centrumgemeenten te blijven toewijzen bepaalt het rijk de congruentie en zijn gemeenten niet in staat hun samenwerkingspartner(s) in het sociale domein te kiezen, met alle versnippering tot gevolg omdat op andere gebieden in het sociale domein dit wel aan de orde is.
M.a.w. het rijk is mede debet aan de bestuurlijke drukte!
Door Rina Beers (senior beleidsmedewerker) op
Het artikel is niet correct. Het besluit van de VNG en VWS gaat niet over de gehele budgetten maatschappelijke en vrouwenopvang, maar over de gedecentraliseerde en aan de decentralisatie uitkeringen voor opvang toegevoegd Awbz middelen voor begeleiding in de opvang. Eind april maakten de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en de VNG afspraken over de verdeling van het voormalige Awbz budget voor Beschermd Wonen (circa 1.4 miljard euro) en voor maatschappelijke opvang (circa 87 miljoen euro) en vrouwenopvang (circa 4 miljoen euro). Afgesproken is het budget voor Beschermd Wonen in 2017 voor 100 procent historisch te verdelen. Voor de opvang zal 50 procent historisch en 50 procent objectief verdeeld worden. De oorspronkelijke Wmo budgetten voor opvang (ca 400 miljoen euro tot 2015) hebben een eigen objectief verdeelmodel dat al sinds 2010 (MO) en 2015 (VO) wordt toegepast.
Over het door-decentraliseren van Beschermd Wonen van 43 naar 390 gemeenten moet nog besluitvorming plaatsvinden. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, en zo ja, op welke wijze, is op dit moment niet bekend.