of 62236 LinkedIn

Amsterdam wordt steeds 'witter'

Het aandeel niet-westerse allochtonen in Amsterdam daalt. De hoofdstad trekt meer hoogopgeleide autochtonen jongeren. Ook houdt de stad meer autochtone kinderrijke gezinnen vast, vooral door hoogwaardige nieuwbouw op onder meer IJburg.  Daarnaast krijgen allochtone vrouwen minder kinderen.
9 reacties
Het aandeel niet-westerse allochtonen in Amsterdam daalt. De hoofdstad trekt meer hoogopgeleide autochtone jongeren. Ook houdt de stad meer autochtone kinderrijke gezinnen vast, vooral door hoogwaardige nieuwbouw op onder meer IJburg. Daarnaast krijgen allochtone vrouwen minder kinderen.

Geen beleidsdoel
‘Het is geen beleidsdoel, maar het klopt wel, de stad wordt langzaam weer wat “witter”’, zegt David Pruijt, woordvoerder van de Amsterdamse wethouder van Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest. Hij bevestigt een bericht hierover in de Amsterdamse krant het Parool. Wel nuanceert hij het belang. ‘Het gaat echter om een kleine verandering, het betreft zo’n tienduizend mensen.’

Talent
Amsterdam kent veel sociale huurwoningen, en relatief weinig grotere koopwoningen. Door stedelijke uitbreiding in met name IJburg en elders langs het IJ, komt daar de laatste twee decennia wat verandering in. Dat trekt met name hoogopgeleide jongeren en houdt meer tweeverdieners met kinderen vast. En die groep is relatief blank. Wethouder Maarten van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening is tevreden met deze ontwikkeling: ‘Het blijkt dat we er de laatste tien jaar in zijn geslaagd het talent naar ons toe te trekken. Dat is goed voor de stad. Het is nu een kwestie van vasthouden en doorgaan.’

IJburg stokt
Van Poelgeest voelt zich door de veranderingen in de bevolkingssamenstelling gesterkt in de uitbreidingsplannen van IJburg, die onder druk staan van de huizenmarkt. Volgens Van Poelgeest moeten er ‘ongeveer 3500’ huizen bij komen in Amsterdam per jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Floris van den Berg op
Door: Floris van denBerg, 19 apr 2011 01:48
Het verhaal Amsterdam wordt witter is een volstrekt onzinverhaal. De suggestie is dat de verhouding allochtonen -Nederlanders verandert, of dat de verhouding niet-westerlingen – westerlingen verandert. Die verandering zou komen doordat Nederlandse vrouwen ieder meer kinderen zouden krijgen dan ze in het verleden deden, terwijl niet-westerse vrouwen minder kinderen zouden krijgen dan in het verleden. Feit is 1) dat alle vrouwen in Amsterdam minder kinderen krijgen dan vrouwen buiten Amsterdam. Feit is 2)Dat er net zo veel Nederlandse kinderen worden geboren in Amsterdam als niet Nederlandse. Veel Nederlandse ouders verlatende stad met hun kinderen. Die blijven dus niet in Amsterdam Feit is 3) dat er veel meer Nederlanders overlijden in Amsterdam dan westerlingen of dan mensen met wortels in de 3e wereld. Het geboorteoverschot van de Nederlandse bevolking is zeer klein. Tot voor kort was het negatief. De niet-westerse bevolking van Amsterdam groeit absoluut en relatief veel sneller dan de Nederlandse bevolking. De laatste 20 jaar is het percentage Nederlanders gedaald van meer dan 60% van de bevolking van Amsterdam tot 50%. Het percentage Nederlandse schoolkinderen is gedaald tot 33%.
Met wit en zwart heeft dit alles niets te maken. De gemeente Amsterdam suggereert racisme. De kranten nemen dat over. Turken, Marokkanen en andere Arabieren, Iraniërs en Afghanen zijn allemaal blank, kaukasisch, net als de Nederlanders Indonesiërs, die gelden als westers, en Japanners, zijn bruin of geel. De reden dat de gemeente roept dat de bevolking van Amsterdam witter wordt is propaganda. Dat men het roept is een vorm van liegen. Het zou de media sieren als ze de achtergronden van het liegen door wethouders zou onderzoeken, en als ze over het liegen zou publiceren.
Door loe (directeur) op
Maakt allemaal niet uit !
Amsterdam is geweldig en blijft geweldig
Door Ron op
Noem dat maar een winst voor de stad, dat geschreeuw en gejengel van kinderen. De charme van Amsterdam vond ik altijd juist dat je dat daar bijna niet had. Vooral in het centrum zijn van die heerlijke kindervrije buurten. Even voor de duidelijkheid; ik heb geen hekel aan kinderen, maar dat geschreeuw en gejengel voor mijn deur hoef ik niet zo.
Door Morsnova op
Amsterdam wordt wel degelijk witter, en dat is een gevolg van de verandering van de woningvoorraad. Niet alleen het bouwen van IJburg e.d., maar ook de 'gentrification' van de XIX-eeuwse wijken dragen daaraan bij.

Amsterdam is een sterk gesegregeerde stad. Er zijn grote delen die vrijwel volledig 'wit' zijn en er zijn wijken, die er 'zwart' uitzien.

Door duurdere huizen te bouwen, of huizen op te knappen en vanuit de sociale huursector te verkopen, verander je de bevolkingssamenstelling. Van Poelgeest kan wel zeggen, dat het een onbedoeld effect is, maar dat is het niet helemaal. Amsterdam wil meer kansrijke bewoners binnen zijn grenzen en die zijn nu eenmaal in merendeel 'wit'.

De gemeente zal inderdaad niet bewust sleutelen aande "kleurverhouding", maar wel aan de inkomensverhouding. In effect is dat ongeveer hetzelfde.
Door Terpstra op
Daarom brandt in Amsterdam ook overdag de openbare verlichting
Door Hans (bezoeker) op
Als ik in Amsterdam verblijf zie ik niets dat op een witter Amsterdam lijkt.
In tegendeel zelfs.
Het ligt er waarschijnlijk aan door welke bril je zoiets bekijkt.
Door Jan op
Meer gemengde huwelijken! Dan wordt Amsterdam vanzelf steeds witter :-)
Door Joschke op
Jpofel heeft gelijk. Amsterdam verpauperde toen Lubbers iedereen zo maar een Nederlands paspoort gaf. Iedereen scheldt op Pv/dA, maar het was een idee van CDA wat faliekant mislukte... Amsterdam was leuk met een kalein aantal Surinamers en Antillianen. Maar onze trotse hoofdstad verwerd tot een ghetto waar etnische Nederlanders en Joden zich niet prettig voelen. Maar ow als je dat zegt schijn je racistisch te zijn. Zoals gister een reactie op mijn reactie van frauderende allochtoonse wethouders en raadsleden die in woord het algemeen belang nastreven maar in daad alleen de etnische achterban op het oog heeft.

De reageerder dacht dat hindoestanen gewonen Nederlanders waren. Zielig en ziekelijk...
Door Jofel (adviseur) op
Oftewel, IJburg is "lekker wit" en trekt daarmee het gemiddelde omhoog maar de oude stadswijken blijven nog even verpauperd als altijd. Als IJburg niet bij Amsterdam had gehoord maar een Vinexlocatie van een buurgemeente was geweest (denk een Rhoon/Barendrecht bij Rotterdam) dan was het juist andersom geweest en was Amsterdam minder wit geworden. Dus de facto wordt er gewoon een nieuwe witte wijk gebouwd en dit brengt het gemiddelde omhoog. Eerder een beleidsfalen (immers segregatie) dan een succes.

Dit is het gevaar met statistiek: een gemiddelde van de hele stad zegt weinig over het gemiddelde van een wijk. En het gemiddelde van een wijk zegt weinig over de lokale probleemgevallen.