of 64120 LinkedIn

Amsterdam wil jeugdwerkloosheid voorkomen

Op de arbeidsmarkt worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, meldt de gemeente Amsterdam in een persbericht. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks): ‘We moeten voorkomen dat jongeren hun loopbaan beginnen met een gat op hun cv.’

Om te voorkomen dat jongeren massaal in de bijstand terecht komen, komt de gemeente Amsterdam met een Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid. De nadruk ligt daarbij op intensieve, persoonlijke begeleiding, zodat deze jongeren hun startpositie versterken, terug naar school gaan of doorstromen naar sectoren waar wel werk is.

Slechte start
Op de arbeidsmarkt worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, meldt de gemeente Amsterdam in een persbericht. Veel van hen zijn hun werk al kwijtgeraakt en na de zomer meldt zich weer een grote groep schoolverlaters op de krappe arbeidsmarkt. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks): ‘Jongeren zijn op de arbeidsmarkt kwetsbaar: ze raken sneller hun werk kwijt door flex- of tijdelijke contracten, komen door beperkte werkervaring vaak niet in aanmerking voor WW en hebben jaren nodig om een slechte start recht te trekken. We moeten voorkomen dat ze hun loopbaan beginnen met een gat op hun cv.’

Intensief
De Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid bestaat onder andere uit snelle bemiddeling van jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden ‘jobhunters’ ingezet die actief werkgevers benaderen. De gemeente biedt intensieve, persoonlijke begeleiding naar werk in sectoren waar wel vraag is naar personeel, zoals zorg, distributie en logistiek. Jongeren voor wie niet direct passend werk beschikbaar is, worden voorbereid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring in de vorm van stages of door verder te leren. Ten slotte worden jongeren geholpen bij het wegnemen van belemmeringen zoals schulden en stress.

Bijstand
In Amsterdam hebben zich vanaf het moment dat de coronamaatregelen van kracht zijn al ruim tweeduizend jongeren tot en met 27 jaar gemeld voor een bijstandsuitkering. Ook stromen sinds de coronacrisis minder jongeren uit de bijstand. Van het aantal lopende WW-uitkeringen in Amsterdam gaat in mei 17 procent naar jongeren onder de 27 jaar.

Tweedeling
Ook landelijk gezien worden jongeren zwaar geraakt. De groei van de instroom in de bijstand in april van dit jaar ten opzichte van de maand ervoor was bij mensen onder de 35 jaar het grootst. Tussen 2014 en 2019 ging het met werkgelegenheid voor jongeren juist erg goed; het percentage werkloze jongeren halveerde in die periode bijna. Wel waarschuwde de Sociaal-Economische Raad (SER) vorig jaar dat de tweedeling tussen jongeren met meer en minder kansen groter wordt.

Landelijk
Jeugdwerkloosheid is uiteraard niet alleen een Amsterdams probleem, benadrukt wethouder Groot Wassink. Naast de Amsterdamse aanpak, pleit de wethouder voor een landelijke aanpak, inclusief aanvullende financiering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.