of 61441 LinkedIn

Amsterdam grijpt fors in op jeugdzorg

Het college van Amsterdam neet teen aantal ingrijpende maatregelen om de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

Om een halt toe te roepen aan de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg neemt het college van Amsterdam een aantal ingrijpende maatregelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. De gemeente accepteert dat daardoor wachtlijsten kunnen ontstaan. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

Resultaatafspraken

Aanbieders van hoog specialistische jeugdhulp krijgen daarbij resultaatafspraken mee om met een vooraf vastgesteld budget zorg te bieden aan een vooraf overeengekomen aantal cliënten. Dat heeft wethouder Simone Kukenheim (jeugdzorg, D66) aan de gemeenteraad laten weten. ‘De huidige situatie is simpelweg financieel onhoudbaar’, aldus Kukenheim. 

 

Overbesteding

De gemeente stevent mogelijk af op een ‘overbesteding’ op de jeugdzorg van 21 miljoen euro over 2019, ondanks dat er bij de voorjaarsnota al 23,3 miljoen euro extra voor de jeugdzorg was uitgetrokken. De medio dit jaar genomen beheersmaatregelen met een beoogde besparing van 15,4 miljoen euro hebben nog onvoldoende opgeleverd. Daarbij werd onder meer ingezet op minder doorverwijzingen naar zwaardere zorgvormen. Tot nu toe hebben de maatregelen zo’n 5 miljoen euro opgeleverd. De verwachting is dat er komend jaar door een daling van de doorverwijzingen nog eens 5 miljoen euro kan worden bespaard.

 

Wachtlijsten

Om meer grip op de betaalbaarheid van de jeugdzorg te krijgen, wordt per januari een budgetplafond ingesteld voor aanbieders van hoog specialistische jeugdhulp. Dat plafond was eerder losgelaten om de oplopende wachttijden te verkleinen. In de praktijk is gebleken dat er daardoor te veel kinderen terecht komen in de zwaarste vorm van specialistische hulp, aldus Kukenheim. Een groot aantal aanbieders heeft aangegeven dat zij door het instellen van de budgetplafonds een harde cliëntenstop moeten afkondigen. Amsterdam accepteert met het instellen van budgetplafonds dat er wachtlijsten zullen ontstaan, zo schrijft Kukenheim aan de raad.

 

Cliëntenstop

De gemeente wil toewerken naar een ‘gecontroleerde teruggang van het aantal jongeren in zorg door een gedeeltelijke cliëntenstop’. Daarbij wordt samen met aanbieders gekeken welke jongeren al of niet tijdelijk met lichtere vormen van zorg geholpen kunnen worden, of pas later specialistische hulp. Daarnaast zal strak worden gestuurd op de toegang tot specialistische jeugdhulp.

 

Stelselwijziging

Ondanks deze maatregelen valt een tekort over ook 2020 niet uit te sluiten, waarschuwt Kukenheim. Omvang en aard van het tekort vragen om fundamentele maatregelen. Het huidige stelsel biedt ‘onvoldoende sturingsmogelijkheden op financiën’, aldus de wethouder in haar raadsbrief. Daarom is een stelselwijziging in de maak voor het zwaarste segment van jeugdzorg. ‘Binnen dit nieuwe stelsel krijgen aanbieders resultaatafspraken mee om voor een vooraf bepaald budget passende hulp te bieden voor een vooraf overeengekomen aantal cliënten’, zo schrijft Kukenheim. Daarnaast zal meer dan nu op preventie worden ingezet. De vormgeving van de stelselwijziging per 2021 wordt de komende periode uitgewerkt.            

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred (Adviseur) op
Geld als het sturingsmechanisme ?? Hoe arm zijn wij in onze bestuurlijke (on)wetendheid !
Door Ron (Adviseur) op
'n Budgetplafond en cliëntenstop als middel om de oplopende kosten in de jeugdzorg terug te dringen? Iets doen aan de stijgende vraag naar jeugdzorg lijkt me beter. Als die vraag maar blijft stijgen, lijkt het me dat er iets fundamenteel mis is in de samenleving.
Door Hans op
Gelukkig woon ik er al jaren niet meer; het wordt zo langzamerhand een open inrichting , daar in Amsterdam. Bijkomend voordeel is dat ik ook niet meer hoef bij te dragen aan dingen waar ik niet achter sta.
Door Kees Romeijnders (voorzitter stichting Functioneringsprofiel) op
Jammer dat Amsterdam niet tot slimmere maatregelen besluit. Wachttijden verergeren alleen maar de situatie voor het kind. Als je het kind centraal stelt ben je echt goedkoper uit zie www.stichtingfunctioneringsprofiel.nl
Door Bertduss (?) op
Processen, procedures, maatregelen, stelselwijziging, sturing, clientenstop, resultaatafspraken, budgetplafond.....
Waar is toch het kind gebleven?

Gelukkig blijven ze in Amsterdam illegalen huisvesten en krakers pamperen
Door anoniem (-) op
Sturing binnen het SD kon toch nooit? Dat argument hoor je vaak in gemeenteland. Het rijk heeft kaders vastgesteld en 'wij moeten dan zorg leveren'. Een soort vrijbrief om maar overschrijding op overschrijding te blijven accepteren.

Blijkbaar kan er dus wel worden gestuurd. Had jaren eerder gemoeten. Onderzoekswaardig.
Door Broadcaster op
Dit is toch die leve stad die door GroenLinks bestuurd wordt?