of 59179 LinkedIn

'Amsterdam de mist in bij inkoop'

Tegen Amsterdam is een kort geding aangespannen wegens schending van het gelijkheidsbeginsel bij aanbesteding. Zorgaanbieder Siriz heeft dit kort geding aangespannen.

Tegen de gemeente Amsterdam is een kort geding aangespannen wegens schending van het gelijkheidsbeginsel bij aanbesteding. In de aanbestedingsprocedure voor ambulante ondersteuning voor 2017 maakt de gemeente onderscheid tussen nieuwe en bestaande aanbieders. 

Concurrentienadeel

Partijen die nog niet eerder een overeenkomst hadden met de gemeente Amsterdam, zoals Siriz, de organisatie voor preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap, ondervinden hiervan zwaar concurrentienadeel. In de ogen van Siriz schendt Amsterdam ‘met dit ongerechtvaardigde onderscheid’ de beginselen van aanbestedingsrecht, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Daarom heeft zij een kort geding aangespannen. Dat dient op 30 augustus.


Onrechtmatig

Siriz biedt al jaren ambulante ondersteuning in Amsterdam, die tot voor kort landelijk werd gefinancierd. Op de gemeentelijke markt is zij een ‘nieuwe’ aanbieder. Voor nieuwe aanbieders gelden bij de aanbestedingsprocedure andere selectiecriteria. Als de 62 bestaande aanbieders van ambulante ondersteuning aan een aantal selectiecriteria voldoen, krijgen zij een overeenkomst aangeboden. De offertes van nieuwe aanbieders worden daarnaast ook beoordeeld op gunningscriteria. Alleen de zes beste scorende nieuwe aanbieders komen voor een overeenkomst in aanmerking. Siriz noemt dit onderscheid ‘onrechtmatig’ en meent dat de gemeente de Aanbestedingswet overtreedt. ‘Ook leeft zij haar eigen inkoopbeleid, dat expliciet voorschrijft dat de gemeente ondernemers in aanbestedingen gelijke kansen moet geven, niet na’, aldus Siriz.


Voordat de gemeente een voorlopig gunningsbesluit neemt over de aanbesteding, wil Siriz een uitspraak van de rechter. De gemeente wilde de inschrijftermijn niet vrijwillig verlengen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Amsterdam handelt of denkt steeds meer te kunnen handelen als 'een eilandje' binnen Nederland.
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Tom Robbe,
Dat snap ik. Maar de kwestie is hier een andere. De spelregel is hier vermoedelijk onhelder geformuleerd. Nieuwe financier en dus zijn alle aanbieders nieuw, of nieuwe net startende zorgaanbieder die moet anders getoetst worden dan al jaren draaiende.
Dat onbedoeld onjuiste formuleringen, nou ja, met onbedoelde bijwerkingen, in een wet staan vindt een jurist heel niet erg. Ik wel. Was dat biet het verschil tussen rechtmatig en rechtvaardig? Npu ja, beetje zwemmen, want heb die spelregel niet gelezen
Door Laurens op
Ach, de oude Romeinen zeiden het al "dura lex, sed lex" (de wet is hard, maar het is nu eenmaal de wet). Waarop een dorpje Galliërs reageerde met "Rare jongens, die Romeinen".
Door Tim Robbe (Advocaat aanbestedings- en gezondheidsrecht ) op
Of de regel logisch is en welke bedoeling deze heeft is niet relevant gezien wat de wet zegt. De gemeente kiest hier voor een bepaalde procedure, dan moet zij ook de wet volgen die beschrijft hoe die procedure moet worden doorlopen.
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Voor nieuw startende aanbieders is de spelregel redelijk en zelfs logisch. Voor de gemeente nieuwe aanbieders zal de formulering wel. Vanuit de aanbieder gedacht, vanuit de gemeente gedacht; regel tegenover bedoeling. Dat is het verschil. Standpunt Siriz deugt.