of 58952 LinkedIn

Alle zwerfjongeren in 2021 van straat

Twaalf gemeenten nemen deel aan de ‘100% ambitie pilots’. Het doel is dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de opvang of op straat. Dat is de ambitie van twaalf gemeenten die voor de zomer aan de slag gaan met de ‘100% ambitie pilots’.

Ondersteuning

De aan de pilot deelnemende gemeenten zijn woensdag bekend gemaakt door staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het gaat naast de vier grote steden om Almere, Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden en Purmerend. Het doel is dat alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

 

Urgentie

Gemeenten konden zich na de lancering van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van Blokhuis voor de pilot melden. Blokhuis wilde in ieder geval dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam aan het project zouden meedoen. Daarnaast wilde hij een ‘goede mix wat betreft grootte, geografische ligging en problematiek’. Dat is gelukt, stelt Blokhuis. ‘Ik ben erg blij met het enthousiasme vanuit gemeenten om deel uit te maken van de pilots van het actieprogramma. Ze zijn het eens over de urgentie hiervan en willen met ons deze uitdaging aangaan.’

 

Omslag in hulpverlening

Alle jongeren uit de opvang of van straat te halen, is een flinke ambitie voor gemeenten, zo erkent de staatssecretaris. ‘Dat betekent een flinke omslag in de hulpverlening, meer aandacht voor preventie, de behoeften van jongeren centraal stellen en beter samenwerken met alle betrokken organisaties’, aldus Blokhuis. ‘Elke jongere moet één aanspreekpunt krijgen. Iemand die de jongere aan de hand neemt langs alle mogelijke hulpvragen en niet loslaat tot de basis op orde is. Als we laten zien dat het in deze gemeenten mogelijk is, kunnen we het ook in de rest van het land. En de G4 doen mee, dus daarmee hebben we al een groot deel van de dak- en thuisloze jongeren in Nederland geholpen.’

 

Doorbraak

Enschede is een van de pilotgemeenten. ‘Wij hebben ons als centrumgemeente Enschede van harte aangemeld, omdat wij vinden dat ook in Twente geen enkele jongere op straat moet leven’, stelt wethouder Jurgen van Houdt (maatschappelijke opvang). ‘We willen toewerken naar een doorbraak. Als het niet goed gaat met een jongere en hij of zij dreigt dak- en thuisloos te worden, moeten we snel en goed gecoördineerd in actie komen. Met als doel het leven voor de jongere weer op de rails te krijgen met een perspectiefvolle toekomst.’

 

Persoonsgerichte aanpak

De jeugd in Twente moet veilig opgroeien, vindt Van Houdt. ‘We voeren daarom al jaren samen een persoonsgerichte aanpak voor dak- en thuisloze mensen in de centrumgemeente Enschede, met en voor zeven andere gemeenten: Borne, Dinkelland, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal. Juist ook voor onze groep jongeren willen we de ondersteuning nog beter organiseren.’

 

Basisnorm

De deelnemende gemeenten krijgen (financiële) ondersteuning van VWS. Daarnaast gaat Blokhuis met de gemeenten het gesprek aan over basisnormen: waarop mag elke jongere in Nederland minimaal rekenen. Eventuele knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving worden in kaart gebracht. De opgedane ervaringen worden zo breed mogelijk gedeeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Freedomfighter (--) op
Zou de jongere van vandaag ook nog iets mogen vinden, bijvoorbeeld gewoon met rust gelaten te willen worden en zelf uit te vinden hoe de wereld in mekaar steekt.
Door Willem (Begeleider) op
Als alle omliggende gemeenten nu alle dak- en thuislozen naar de deelnemende gemeenten sturen kan het bij deze pilot blijven en hebben we het "probleem" zo opgelost (en geconcentreerd, erg praktisch, efficiënt & goedkoop).