of 59082 LinkedIn

Akkoord van Westerlee lijkt mislukt

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft zich tegen de uitvoering van het akkoord van Westerlee uitgesproken.

Het akkoord van Westerlee, waarmee Oost-Groningen miljoenen rijkssubsidie zou krijgen om de arbeidsmarkt vlot te trekken, staat op losse schroeven. De gemeenteraad van Stadskanaal stemde gisteren tegen het voorliggende businessplan. De kans dat het akkoord uitgevoerd gaat worden, is daarmee vrijwel verkeken. Wat er met de beloofde rijksmiljoenen gaat gebeuren, is nog onduidelijk.


Het Akkoord van Westerlee werd begin 2015 gesloten door de Groninger gemeenten Pekela, Veendam, Stadskanaal, Menterwolde, Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde en het Drentse Borger-Odoorn, samen met het ministerie van Sociale Zaken, de provincie Groningen en de sociale partners. Oost-Groningen zou 18 miljoen euro krijgen om de arbeidsmarkt uit het slop te halen en de Participatiewet in gezamenlijkheid uit te voeren. De twee sociale werkvoorzieningen in het gebied zouden worden afgebouwd. Maar echt goed van de grond kwam het nooit. Na een jaar bleek dat het met de gesprekken niet zo wilde vlotten, zo viel te lezen in een rapport met de weinig verhullende titel ‘kort veur de kop’ en werd de plannen nieuw leven ingeblazen. Er kwam een kernteam gevormd van twee gebiedsregisseurs, twee directeuren van de Sw-bedrijven en twee wethouders, als voorzitters van de gemeenschappelijke regelingen.


Plan afgeschoten
Daarna leken de gemeenten redelijk op één lijn te zitten. Er werden contouren vastgesteld en er kwam, op aandringen van staatssecretaris Klijnsma die de wind eronder wilde houden, in juli een businesscase waarover de leden van het kernteam het eens werden. Maar de afzonderlijke gemeenteraden hadden hun twijfels. Stadskanaal is nu de eerste gemeente die het plan afgeschoten heeft, maar ook in Veendam en Vlagtwedde zijn twijfels. In deze gemeenten staan de plannen volgende week op de agenda.


Bezwaren raad
‘De raad van Stadskanaal heeft vooral problemen met het feit dat ze zeggenschap dreigt kwijt te raken’, weet een woordvoerder van de gemeente. ‘Het zat eraan te komen dat de twee Sw-bedrijven zouden moeten fuseren. Maar in de businesscase bleek dat er dan een extra bestuurslaag ingebouwd zou worden. Dat vond de raad geen goed idee.’ De vraag welke invloed de gemeente(raad) nog heeft op het hele plan werd ook niet naar tevredenheid beantwoord. Of er met het wegstemmen van het businessplan ook miljoenen zijn weggestemd, moet nog blijken. 'Het oorspronkelijke bedrag van 18 miljoen was in het voorjaar al terloops naar beneden bijgesteld naar 12 miljoen en ook dat bedrag was nog niet vastgelegd. Kortom, de raad was er nog niet zeker van of er wel 18 miljoen zou komen en zo ja, waar dat geld dan naartoe zou gaan.'

Rol wethouder
Over de rol van wethouder Francis Boen (PvdA) die als voorzitter van één van de twee Sw-bedrijven in het kernteam zat, zal het laatste woord nog niet gezegd zijn. Als lid van het kernteam, keurde hij het businessplan goed. Als lid van het college heeft hij zich er nu tegen gekeerd. ‘Onder druk’ heeft hij ingestemd, meldde hij de gemeenteraad. Hij gaf toe daarmee in de fout te zijn gegaan. Een motie van afkeuring van de oppositie haalde het niet en dus blijft hij zitten. Wel heeft hij een portefeuilleruil voorgesteld.

Diep en diep triest
Hoe het nu verder gaat met het Akkoord van Westerlee, is afwachten. Twee gemeenteraden stemmen volgende week over het businessplan. Gebiedsregisseur Bert Middel die eerder al de bestuurlijke ‘onwil’ beschreef in het rapport is pessimistisch. ‘Het is diep, diep triest wat er gebeurt', zegt Middel voor RTV Noord. 'Zeker voor de negenduizend mensen in Oost-Groningen die wachten op fatsoenlijk werk. Allemaal door bestuurlijke onwil en onvermogen, want dat is het gewoon.' Hij schat de kans dat het akkoord nog doorgaat op ‘nihil’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wdam op
Het geld wat beschikbaar wordt gesteld, het gaat over max. 10 miljoen euro is alleen maar om de werkvoorzieningen Synergon en Wedeka te laten fuseren. Aangezien deze schappen in de toekomst alleen maar beschut mogen gaan aanbieden, levert het verder geen werkgelegenheid op. Terecht, in mijn ogen, dat Stadskanaal daar niet in mee gaat. Beter zou zijn om het geld te steken in cursussen waardoor mensen verleid worden om hun laaggeletterdheid en rekenvaardigheid op te pakken. Dat kan via het aanbieden van goed volwassenonderwijs en cursussen beschikbaar stellen viia volksuniversiteiten in de plaatsen Stadskanaal, Winschoten en Veendam. Niet iedereen zit namelijk direct op HBO/WO niveau. Merk overigens op dat het volwassenonderwijs en volksuniversiteit zich nu concentreert rond de stad Groningen, waar het volgens statistiek véél minder nodig is!

Daarnaast zou het om werk beschikbaar te maken de radius waarin werk gevonden kan worden, worden vergroot door de aanleg van spoor Emmen - Stadskanaal - Winschoten. Dan kunnen er treindiensten op Zwolle (Oost, Midden, West) Nederland en NoordWest Duitsland worden gerealiseerd. Dat laatse aangevuld met een gemeentelijk payrol bureau om uitbuiting te voorkomen(het jarenlang werken met behoud van uitkering. Er flexibel op terug kunnen vallen is niet erg!)

Ook zou Stadskanaal opgenomen kunnen worden in het economisch cluster rond Emmen. De stad Groningen schijnt zichzelf dan ineens te ver weg.

Dan ben ik wel benieuwd waarom Den Haag cq mevrouw Kleinsma daar niets mee kan. Misschien dat de redacte dit eens kan voorleggen?